Výstava na Pražském hradě. Gotické umění období vlády krále Václava IV.

Další fotky

Cílem výstavy je připomenout osobnost panovníka a jeho dvůr na Pražském hradě v zrcadle gotického umění nazývaného krásný sloh, s důrazem na stylovou proměnu okolo roku 1400.

Jednou z hlavních kulturních událostí sezóny 2019 na Pražském hradě je výstava věnovaná osobnosti českého a římského krále Václava IV. a umění jeho doby. Letos si připomínáme 600 let od jeho náhlé smrti na Novém Hrádku u Kunratic. Václav IV. (1361–1419) vládl v době poznamenané učením Jana Husa (1369–1415) a jeho upálením v Kostnici i papežským schizmatem a morovými epidemiemi.

Jeho rezidencí byl Pražský hrad, kde jej dodnes připomínají Václavovy síně ve Starém královském paláci. Zde žil se svou první chotí Johannou Bavorskou i druhou ženou Žofií Bavorskou.
Na Pražském hradě bylo ve stínu rozestavěné katedrály přední ohnisko minuciózního dvorského umění a vnímání krásy i smyslovosti života v rámci celé Evropy. Králův monogram W, točenice, ledňáček, lazebnice… to vše nás napadá, když se vysloví jméno Václav IV.
Jeho oblíbenými místy ale byly i hrady Křivoklát, Žebrák a Točník, Hrádek na Zderaze v Praze a Králův dvůr, kde dnes stojí Obecní dům.

Černá smrt kosila Pražany po tisících. Zůstaly nám po ní hřbitovy a morové sloupy

Václav byl vášnivým obdivovatelem iluminovaných rukopisů a malého umění.
Umění jeho doby je v sochařství a malířství spojené s tzv. krásným slohem, internacionálním proudem gotického umění okolo roku 1400.
To prostupovalo vším; stačí připomenout esovitá prohnutí tehdejších soch Madon s dítětem. Oblíbeným tématem zůstávaly i Piety a ke slovu přišlo i zpodobnění stojícího Krista trpitele. Návštěvníci výstavy uvidí skvostné příklady užitého umění, sochařství a deskového malířství. Z významných výpůjček připomeňme Sedleckou a Velkobítešskou monstranci, relikviář sv. Markéty z Břevnovského kláštera, poprsí sv. Petra a Pavla z Arcibiskupského paláce v Praze, kasuli zvanou Rokycanská, univerzitní žezlo Humboldtovy univerzity v Berlíně, pící roh z Drážďan, ale také unikátní jezdecké sedlo z Metropolitního muzea v New Yorku.
Jako příklad přebírání katedrálních motivů mohou posloužit prolamované kachle z hradu Melice. Krásné jsou i figurální vitraje z gotických oken a jemností vyniká soubor pohřebních rouch ze sbírek Pražského hradu, jednoho z nejvýznamnějších souborů středověkých textilií na světě.

Závišův kříž nebo schránka na relikvie. Které úžasné české poklady ještě neznáte?

Knižní tvorba, iluminované rukopisy a iluminace budou hojně zastoupené v samostatném oddílu výstavy.
Návštěvníky jistě zaujme výraz soch Bolestného Krista ze Staroměstské i Novoměstské radnice nebo Ukřižování z kaple Dumloserů z Národního muzea ve Varšavě. Krásná je i socha Madony z Kruzlowa zapůjčena z Národního muzea v Krakově. Desková malba je zpřítomněna Adorací Páně z Hluboké nad Vltavou a Madonou Svatotomášskou z Moravské galerie v Brně.
Zajímavé bude srovnání veraikonů ze Svatovítského pokladu a Národního muzea ve Varšavě. Ze slovenské Kremnice byla zapůjčena torza proroků. Na všech těchto dílech lze poznat charakter umění Václavovy doby.

Poklad ve zdech starého novoměstského pivovaru. Co vám o něm můžeme prozradit?

Projekt úzce souvisí s historií Pražského hradu a snaží se navázat na výstavy, které byly o Hradě na Hradě. Výstava je určená především pro domácí návštěvníky, malé i velké, ne jen pro skupinku odborníků, ale doslova pro každého, kdo si Váží odkazu předchozích generací a práce lidských rukou.
Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu v Císařské konírně při II. hradním nádvoří, protože její klenutá síň nejlépe splňuje přísná výstavní kritéria, potrvá do 3. listopadu 2019. Otevřeno je denně mezi 10. a 18. hodinou.

Zdroj: Správa Pražského hradu

FOTO: Umění doby Václava IV.

Umění doby Václava IV. - 2 konzola s drakem, cca 1400, pískovec sv. vítUmění doby Václava IV. - 2 václav 4 prgeuUmění doby Václava IV. - 3 václav 4, p.parléř 1375-8 vnitřní troforium ksvvUmění doby Václava IV. - 4 jana bavorská 1375-8, písk, vnitř triforiumUmění doby Václava IV. - 5 václav 4, vých průčelí staroměstké věže parléřova huť, před 1380
Další fotky
Umění doby Václava IV. - 6b sedlecká monstrance wiUmění doby Václava IV. - 6c konzola s adamem a evou opuka 1385, interiér sv v, prhrdUmění doby Václava IV. - 7 kachle z hrau melice ArchaeologiaHistorica 81Umění doby Václava IV. - 99 císařské koírna sph

 

Dnes, 08:43
Hlavní město udělí čestné občanství manželům Dvořákovým, kteří založili nadaci na podporu mladých vědců, a...
Včera, 15:32
Ačkoliv se o nákaze úřednic Finančního úřadu pro Prahu 10 vědělo minimálně od neděle 8....
Včera, 13:35
Komerční článek
„Aktuálně je zásadní prioritou ochránit nejzranitelnější část populace, v tomto případě seniory. Proto pro ně...
Včera, 13:35
Pražské podnikatele naprosto míjí vládní podpora, která má zmírnit dopady koronavirové karnatnény. Ačkoliv ekonomický výkon...
Včera, 07:45
"E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využívání není vázáno na členství v...
8.4.2020
V Praze začíná tradiční jarní čištění ulic, které potrvá do konce června. Vzhledem k současné...
8.4.2020
Hned jak se objevila informace, že podnikatelé z hlavního města nemají šanci získat finanční podporu...
7.4.2020
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) začaly rozvážet seniorům, lékařům a dobrovolníkům obědy. Vodárny je nakupují...
prodej_ilustrační obrázek
7.4.2020
Vedení Prahy zamýšlí poskytnout obchodníkům bezplatně chodníky před provozovnami, aby na nich mohli prodávat. Zachovat...
7.4.2020
Program na bezúročné úvěry pro pražské firmy zasažené v souvislosti s koronavirem by měl být...
7.4.2020
Pro 150 pracovníků a jejich 2500 aktuálních klientů dostala organizace SANANIM přiděleno 100 jednorázových roušek....
Reklama