Zázrak knížete Václava, nejničivější pražský požár a nejhorší káva v mocnářství. Tři příběhy, které se odehrály na Malostranském náměstí

Další fotky

Malostranské náměstí tvoří centrum Malé Strany. Fakticky jde spíše o dvojici náměstí, oddělených kostelem a s ním spojeným blokem domů. V minulosti náměstí sloužilo jako tržní prostor i pro různé společenské události, kupříkladu tu bývala šibenice nebo pranýř.

Znovu objevená rotunda

Rotunda svatého Václava je bývalá románská rotunda, jejíž pozůstatky se nacházejí pod severozápadním rohem bývalého jezuitského profesního domu na Malostranském náměstí.
Svatyně vznikla podle legendy na místě, kde se zastavil povoz s mrtvým tělem knížete Václava a víc se s ním nemohlo hnout, i když připřáhli několik volů.

Známe 10 důvodů, proč vypít šálek kávy, i když je venku pařák

„I sbíhal se lid k vozu a spatřiv, že vezou tělo sv. Václava, svolal duchovní, z nichž jeden pak pravil, že svatý Václav nikdy nevinného trpěti v žaláři nenechal, pročež že v (obecní) šatlavě zajisté někdo nevinný seděti musí. I byla dána vězňům svoboda, a v tom také jednomu z nich, který byl nevinně odsouzen, železa s rukou i s nohou sama od sebe spadla a vůz se již bez těžkosti dále pohybovati počal. Dva pak z vězňů, kteří ještě pohané byli, dali se hned na to pokřtíti.“
Tolik vyprávěl k celé události spisovatel Josef Svátek ve svých Pražských pověstech a legendách (1883). „Okovy, které byly onomu nevinně odsouzenému tak zázračně spadly, byly za dlouhý čas v úctě chovány a dodnes ukazují v kapli svaté Kateřiny na Karlštejně na zdi visící část jejich, která se až na naše dny uchovala.“

Magická jeskyně na Petříně je oázou až mystického klidu. Její okolí ale pohlcuje temnota

Ve středověku sloužila rotunda jako pohřební kaple a přiléhala k nedalekému farnímu kostelu sv. Mikuláše (na jehož místě dnes stojí barokní kostel téhož jména). Po bitvě na Bílé hoře, kdy byl kostel darován jezuitům, se rotunda dočkala barokní přestavby (v letech 1628–29) a stala se malostranským farním kostelem. Ve 2. polovině 17. století jezuité začali s výstavbou nového komplexu budov (včetně profesního domu) uprostřed Malostranského náměstí, která nakonec vedla k demolici této románské svatyně a na jejím místě vznikl barokní kostel svatého Václava, který byl včleněn do bloku profesního domu a stejně jako rotunda plnil roli farního kostela (vysvěcen byl roku 1687). Zanikl po zrušení profesního domu v roce 1772. Zbylé torzo někdejší rotundy zůstalo v základech barokních budov.

Když kámen vypráví. Odhalte s námi tajemnou sílu menhirů

V roce 2003, při rekonstrukci Matematicko-fyzikální fakulty v Profesním domě, začaly práci komplikovat neznámé bloky zdiva, které byly nejprve označeny jako barokní sklepy. Později se ukázalo, že k nim nevede žádný vchod, a tudíž se muselo jednat o kryptu. Po vybourání krypt se mezi zbylými zdmi objevily tři části kruhového románského zdiva a záhy bylo jasné, že se přišlo na bájnou rotundu.

Historie psaná vekou. Čím se lahodné chlebíčky zapsaly do českých dějin?

Nejvýznamnějším objevem v rotundě je zbytek původní románské podlahy, který uvedl rotundu mezi naše přední románské památky. Fragment tvoří 74 dlaždic tří tvarů složených do pěti řad. Náleží k nejstaršímu typu českých středověkých terakotových podlah. Dále byla objevena část kruhu z plochých opukových kamenů, lícovaných a opracovaných po vnitřní straně. Kruh pochází z 10. století a jeho význam není dosud znám.
Na konci roku 2014 byl spuštěn projekt rekonstrukce a v roce 2015 v rámci akce Dny evropského dědictví byla poprvé zpřístupněna veřejnosti.

Požár, jaký Praha nezažila

Požár Malé Strany a Hradčan v roce 1541 byl nejničivějším požárem v historii Prahy. Propukl 2. června 1541 při opravě střechy domu, který stával v místech dnešního paláce Smiřických, případně níže v místě paláce Šternberského.

Vybrali jsme 5 vyhlášených pražských cukráren. Kde mají nejlepší zákusky?

Podle dobového kronikáře Václava Hájka z Libočan, který byl patrně přímým svědkem zkázy, oheň propukl v období, kdy Prahu sužovalo zrovna veliké horko a sucho. Mezi sedmou a osmou hodinou večer se tak požár domu na Malostranském náměstí začal šířit rychle dál. Lidé v panice utíkali a plameny zasáhly celé dnešní Malostranské náměstí a postupovaly dál až na Hradčany a Pražský hrad. Shořelo 155 domů z 223 domů, poškozen byl i chrám svatého Víta a královský palác včetně kaple Všech svatých a nedlouho předtím dokončeného Vladislavského sálu a Ludvíkova křídla.

Nejhorší požáry v novodobých dějinách. Tisíce lidí uhořely zaživa, mezi nimi i děti

Při požáru shořel archiv desk zemských, pozemkových knih české šlechty, a tím také zanikl důležitý historický pramen českých dějin.
Zničení středověké zástavby Malé Strany ale otevřelo prostor pro uplatnění renesanční architektury a pro scelování parcel za účelem výstavby paláců v blízkosti Hradu.

Do kavárny se chodilo za společností

V přízemí Grömling(ov)ského paláce bylo roku 1740 otevřeno pohostinské zařízení, od roku 1874 zde fungovala kavárna Café Radetzky. Původně to byla důstojnická kavárna, ale postupně se stala místem, které navštěvovaly slavné osobnosti české kultury – přítel hostinců a kaváren Jan Neruda, Ema Destinnová (bydlela na náměstí v Radeckého paláci) nebo Jan Zrzavý.
O tom, že prostředí, atmosféra a společnost hrály mnohdy větší roli než kvalita nabízené kávy, svědčí i vzpomínka pražského, německy píšícího spisovatele Johannese Urzidila, který tvrdil, že hosty kavárny nedokázala odradit ani „nejhorší káva celého Rakouska-Uherska, vařená z věčného lógru“.

Brno staví vlastní metro. Jaké budou mezi brněnským a pražským metrem rozdíly?

Později byl podnik přejmenován na Malostranskou kavárnu. V roce 1939 koupil palác podnikatel Popper a po roce 1948 budovu s kavárnou užívalo Státní zdravotnické nakladatelství Avicenum. Po roce 1989 byla kavárna kvůli restitučnímu sporu otevřena jen krátce v polovině 90. let. Přibližně v letech 2000 až 2010 fungovala v místě restaurace s názvem Square Malostranská kavárna, nyní tu hospodaří kavárenský řetězec Starbucks.

Tyto historie a ještě mnohé další se mohou Pražané i turisté dozvědět přímo na Malostranském náměstí, kde je až do 26. srpna k vidění venkovní panelová výstava o minulosti a budoucnosti jednoho z nejznámějších míst v zemi.

FOTO: Z historie Malostranského náměstí

Z historie Malostranského náměstí - 1 cca 1740Z historie Malostranského náměstí - 1b martin frouzZ historie Malostranského náměstí - 2a P1260057Z historie Malostranského náměstí - 2b 1743 korunvace MTZ historie Malostranského náměstí - 3 smiřických, šternberskýcca 1880
Další fotky
Z historie Malostranského náměstí - 4 mal kav 25Z historie Malostranského náměstí - 5 mal bes pomník radecký nedatZ historie Malostranského náměstí - 6 mor sl Nejsv troj 07Z historie Malostranského náměstí - 7 mor sloup 1914Z historie Malostranského náměstí - 8 mal. záložna 1893Z historie Malostranského náměstí - 9 výstavaZ historie Malostranského náměstí - 0 P1260038
Včera, 15:21
S rekonstrukcí bývalého rybníka ve Stromovce byl také opraven prostor před Šlechtovou restaurací, tedy parter...
Včera, 11:02
Tryskovice a Krteň. Dvě obce, které se nacházely na území dnešní Prahy, ale dnes už...
11.7.2020
Na celkové řešení budoucí podoby Vítězného náměstí vyhlásila před dvěma lety rada hlavního města prostřednictvím...
11.7.2020
Tančící dům otevřel pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky...
11.7.2020
V Galerii Villa Pellé je od 10. července k vidění výstava s názvem BrrrainFreeze!!! JuliuseReichela...
11.7.2020
Nejvýznamnější příslušníky rodu Valdštejnů představuje výstava ve Valdštejnské zahradě.
10.7.2020
Srážka dvou vlaků, při níž přišlo o život 42 cestujících, se stala v pražských Kbelích...
10.7.2020
Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy. Do...
10.7.2020
V rychlém sledu po květnovém otevření prvních čtyř tříd tzv. Center interaktivní výuky otevřelo ve...
9.7.2020
Klasický titul Cyrano z Bergeracu v novém přebásnění, světovou premiéru původní hry Srpnové světlo napsanou...
Reklama