Živé sekačky v Praze jedou už dvacet let. Plus pár tisíc let k tomu

Pastva v Praze organizovaná Odborem ochrany prostředí MHMP letos probíhá již 20. sezonu.

Od roku 2000 dochází každoročně k vypásání stepních lokalit především v chráněných územích. Pastva ale probíhá i v ovocných sadech, na loukách, v lomech a na dalších místech. Od počátku se k pastvě využívají smíšená stáda ovcí a koz. Na území Prahy se během vegetační sezony (přibližně od dubna do října) pohybují tři až čtyři stáda, přičemž v posledních letech probíhá pastva jedním či dvěma stády dokonce celoročně.
Od roku 2012 se pak k ovcím a kozám přidalo nejprve jedno, následně i druhé stádo skotu.

Bývalá skládka ve Velké Chuchli se zazelená stromy a keři

Lokality určené k vypásání nejsou vybírány náhodně. Jedná se o místa, u kterých je s vysokou pravděpodobností předpokládána pastva v minulosti. Často je pastva dokumentována v historických pramenech z 19. a 20. století.
Na řadě míst Prahy lze předpokládat pastvu v období dávno před naším letopočtem, kdy již bylo území dnešního hlavního města relativně hustě osídleno a tvořilo „kulturní krajinu“ s lidskými sídly, poli a pastvinami. Lze tedy říci, že na řadě dodnes zachovalých přírodních lokalit Prahy probíhala pastva po dobu několika tisíc let.

Na takových lokalitách se vytvořila společenstva rostlin do určité míry vázaná na tento způsob údržby. Účelem řízené pastvy není využití zvířat jako pouhých „živých sekaček“. Zvířata spásáním a narušováním půdního krytu kopýtky napomáhají mnohým rostlinám v růstu, a mohou tedy pomoci udržovat skladbu rostlin vytvořenou v dávné minulosti. Ovce se zaměřují především na traviny, kozy jsou schopny spásat i keře expandující do lokality a tím jejich šíření redukovat. Skot zase s úspěchem vypásá vlhčí lokality lučního či mokřadního charakteru.

Zdroj: Pražská příroda

FOTO: Pastviště v Praze

Pastviště v Praze - 1 pastva na čihaldech prapPastviště v Praze - 2 pastva ve vokovické třešňocce prapPastviště v Praze - 3 v šár úd ppPastviště v Praze - 4 na butovickém hradišti prappPastviště v Praze - 5 ctěnické prameniště prap
Další fotky
Pastviště v Praze - 0 v divo šár
Dnes, 07:38
Národní muzeum otevřelo 2. července v pořadí už čtvrtou „pokoronavirovou“ výstavu, tentokrát s názvem Poklady...
Včera, 18:51
Malostranská beseda v červenci absentuje, přesněji se soustředí na program na Střeleckém ostrově. Muzika ale...
Včera, 16:15
Hlavní město schválilo dva dotační programy na rok 2021. V prvním z nich rozdělí dotace...
Včera, 15:42
Nový zookoutek v lesoparku v Kamýku přivítal první návštěvníky. Celý areál prošel zásadní proměnou, během...
Včera, 14:40
Do pěti let propojí Prahu 6, Troju a Prahu 8 lanová dráha. Zastupitelstvo hl. m....
Včera, 13:22
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl....
Včera, 10:35
Sezonu zahájí až na přelomu července a srpna. Teď probíhá testování bazénové technologie a kolaudační...
6.7.2020
„Řada lidí možná toto místo objevila teprve letos na jaře, když se zazelenala velká travnatá...
6.7.2020
Rada Prahy schválila záměr odkoupit pozemky, na kterých stojí část areálu tenisových kurtů na Letné,...
6.7.2020
Symbol vzdoru, i tak by se dala nazvat jedna z nejnavštěvovanějších pražských památek Petřínská rozhledna....
Reklama