Živé sekačky v Praze jedou už dvacet let. Plus pár tisíc let k tomu

Pastva v Praze organizovaná Odborem ochrany prostředí MHMP letos probíhá již 20. sezonu.

Od roku 2000 dochází každoročně k vypásání stepních lokalit především v chráněných územích. Pastva ale probíhá i v ovocných sadech, na loukách, v lomech a na dalších místech. Od počátku se k pastvě využívají smíšená stáda ovcí a koz. Na území Prahy se během vegetační sezony (přibližně od dubna do října) pohybují tři až čtyři stáda, přičemž v posledních letech probíhá pastva jedním či dvěma stády dokonce celoročně.
Od roku 2012 se pak k ovcím a kozám přidalo nejprve jedno, následně i druhé stádo skotu.

Bývalá skládka ve Velké Chuchli se zazelená stromy a keři

Lokality určené k vypásání nejsou vybírány náhodně. Jedná se o místa, u kterých je s vysokou pravděpodobností předpokládána pastva v minulosti. Často je pastva dokumentována v historických pramenech z 19. a 20. století.
Na řadě míst Prahy lze předpokládat pastvu v období dávno před naším letopočtem, kdy již bylo území dnešního hlavního města relativně hustě osídleno a tvořilo „kulturní krajinu“ s lidskými sídly, poli a pastvinami. Lze tedy říci, že na řadě dodnes zachovalých přírodních lokalit Prahy probíhala pastva po dobu několika tisíc let.

Na takových lokalitách se vytvořila společenstva rostlin do určité míry vázaná na tento způsob údržby. Účelem řízené pastvy není využití zvířat jako pouhých „živých sekaček“. Zvířata spásáním a narušováním půdního krytu kopýtky napomáhají mnohým rostlinám v růstu, a mohou tedy pomoci udržovat skladbu rostlin vytvořenou v dávné minulosti. Ovce se zaměřují především na traviny, kozy jsou schopny spásat i keře expandující do lokality a tím jejich šíření redukovat. Skot zase s úspěchem vypásá vlhčí lokality lučního či mokřadního charakteru.

Zdroj: Pražská příroda

FOTO: Pastviště v Praze

Pastviště v Praze - 1 pastva na čihaldech prapPastviště v Praze - 2 pastva ve vokovické třešňocce prapPastviště v Praze - 3 v šár úd ppPastviště v Praze - 4 na butovickém hradišti prappPastviště v Praze - 5 ctěnické prameniště prap
Další fotky
Pastviště v Praze - 0 v divo šár
Včera, 15:01
Novorenesanční restaurace Bohemia, původně Petzoldův plzeňský restaurant z roku 1891, která léta chátrala, se rekonstruuje....
7.8.2020
Uvidíte nejmodernější a největší technickou knihovnu v České republice. Prohlídky se konají od poloviny července...
6.8.2020
Komerční článek
Momentálně nabízíme: BYTY Nabízíme byty v moderních bytových domech, vysokého standardu a urbanistickou funkcí. Projekty...
Zdeněk Hořánek
6.8.2020
Společnost SNEO, kterou vlastní městská část a která má na starost správu městského majetku, má...
6.8.2020
Radní hlavní města Prahy a někteří pracovníci ROPIDu a DPP se snaží prezentovat, jak mají...
6.8.2020
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
5.8.2020
Po jedenácté letos odstartovaly na Kulaťáku oblíbené trhy. Letošní sezónu, tak jako život nás všech,...
5.8.2020
Lodní dopravě na území Prahy 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem....
4.8.2020
Park Santoška se nabízí k oddechu, příjemným procházkám i krásným výhledům na Prahu. Díky rekonstrukci...
4.8.2020
Hrnčířské trhy v Berouně se kvůli koronaviru neuskuteční ani na podzim. Pořadatelé se snažili s...
Reklama