Pražské metro mělo stát už před 120 lety. Známé jsou i jeho trasy

3.1.2021
Jaroslav Svoboda

Nejspíše první návrh na zřízení podzemní dráhy v Praze přišel od pražského obchodníka Ladislava Rotta v roce 1898. Ten navrhoval, aby město využilo prací při budování kanalizace a asanace Starého města, a aby byla zahájena stavba tunelů podzemní dráhy. Ta měla mít dle jeho návrhu dvě trasy, první z Karlína do Prahy a Podolí, druhá z Malé Strany na Vinohrady. Spojovaly by se u Křižovnického pivovaru. U tehdejšího vedení pražské radnice však neuspěl.

Nejblíže k realizaci byly plány na výstavbu pražského metra z období první republiky a následně i protektorátu. První návrh na výstavbu čtyř podzemních tratí předložili v roce 1926 Vladimír List a Bohumil Belada pod názvem „Podzemní rychlá dráha Prahou.“

Bratislava mohla mít metro, výstavbu zhatil pád socialismu

Další návrhy se objevili v roce 1931, kdy Elektrické podniky hl. m. Prahy vypsaly soutěž na zbudování podzemky. Objevily se návrhy jak pro metro, tak pro podpovrchovou tramvaj, počet linek byl většinou tři až čtyři a jejich trasy se prakticky shodovaly s těmi současnými.

Stavba první trasy, trasy A byla zahájena ještě před válkou, budovalo se podle projektu, který počítal se třemi trasami, podobnými těm současným, pouze tunely měly být hloubené. Zajímavostí je, že hloubené měly být i v místech, kde měla trať překonat Vltavu. Bohužel, v prvních letech války musely být z pochopitelných důvodů práce na projektu ukončeny. To však ale nebránilo pražské plánovací komisi pracovat dále na dalších návrzích, pracovalo se například s různými variacemi starších návrhů a diskutovalo se i o možnostech propojení tramvají, či rychlodráhy a metra.

V projektu pražského metra, který zastavila válka, se mělo pokračovat ihned po jejím skončení. První úsek měl být dokonce otevřen v roce 1950, ovšem pak přišel příkaz shora, který práce zrušil s tím, že na tak nákladný projekt není země po válce ještě hospodářsky připravena. Tento příkaz říkal, že nejméně do roku 1960 musí být pražská doprava zvládnutelná povrchovými dopravními prostředky. O metru se ale i přesto sem tam hovořilo. Metropole si však musela na svou podzemní dráhu ještě desetiletí počkat.Nepřehlédněte