Pražské nádraží i vypuštěná scéna. Co nevíte o Přednostovi stanice

8.5.2020
Jaroslav Svoboda

Jak jistě každý tuší, filmová stanice Mokré nad Soupravou byla vymyšlená a nikde v Čechách se žádná podobná obec nevyskytuje. Natáčení proběhlo jak v ateliérech, tak na existujícím nádraží Praha-Jinonice. To se ve filmu objevuje v závěrečné scéně, kde zpívající Vlasta Burian odjíždí.

Herec Marvan natočil za 50 let přes dvě stovky filmů. Totalita mu v tom nezabránila

V současné době prochází nádraží Praha-Jinonice rozsáhlou rekonstrukcí, po které bude přejmenováno na zastávku Praha-Waltrovka. Nová stanice Praha-Jinonice pak vznikne u silničního mostu přes železniční trať v Radlické ulici.

Vraťme se ale ještě zpět k filmovému nádraží. Ve filmu totiž panují zmatky ohledně jeho jména. V jízdním řádu i na budově je patrný název Mokré nad Soupravou ve středním rodě, ovšem v dialozích se objevuje Mokrá v rodě ženském.

Přednosta stanice
Nádraží Praha-Jinonice na filmovém záběru z filmu Přednosta stanice a jeho dnešní podoba
(JS, Náš REGION)

Vystřižená scéna se vrátila až po desítkách let

Dnes již kultovní snímek se po mnoho desetiletí nevysílal takový, jaký ho známe. Nebyla do něj totiž vůbec zařazena úvodní vtipná scéna v Hejhalově restauraci, kde se Vlasta Burian zadarmo najedl a film byl vysílán zkrácený. Po dlouhá léta tak nedávala smysl scéna na nádraží, kdy Burian prodává jízdenku dívce, která si ho pamatuje z restaurace a připomene mu jeho levné najedení.

Když Burian sportoval. Král komiků vypráví o svých koníčcích a koních

Scéna s telegrafem byla skutečná

Jednou z nejpopulárnějších scén filmu je jistě ta, kde Vlasta Burian přijímá telegram před inspektorem transverzální dráhy Kokrhelem, který mu přikazuje, aby na něj také odpověděl. Burian však nevěděl, oč jde a do telegrafu začal hovořit jako do telefonu. Ač se to nezdá, celá tato komická scéna, která působí až přehnaně, se skutečně stala. Jaroslav Marvan pobýval v civilním životě ve dvacátých letech na Podkarpatské Rusi jako poštmistr. Předlohou pro scénu byla jeho zkušenost z této zapadlé části republiky s velmi nízkou vzdělaností, kde skutečně jeden z pracovníků tímto podivuhodným způsobem přijímal telegramy. O svém zážitku řekl Burianovi, kterému se scéna tak líbila, že ji nechal zařadit i do filmu.Nepřehlédněte