Před 102 lety se narodil významný slavista s příznačným jménem Radegast

1.12.2022
Jaroslav Svoboda

Zájem o slovanské tradice a zvyky zaznamenal v poslední době poměrně vysoký nárůst. Spolu s ním i celkově oblast slavistiky, přitom se jen velmi málo ví o člověku, který tomuto oboru věnoval celý život. Radegast Parolek by dnes oslavil sté narozeniny.

Muž s nezapomenutelným a tak typickým jménem pro svůj obor dosáhl velmi významných a na naše poměry až nevídaných úspěchů. Jeho hlavní činností bylo překladatelství, a to zejména z litevštin a lotyštiny, Pobaltí se ale věnoval i v další své publikační činnosti. Rovněž sepsal několik prací o ruské literatuře. Za své úspěchy byl vyznamenán několika oceněními, získal titul doktor honoris causa Lotyšské státní univerzity, nejvyšší lotyšské (řád Tří hvězd) a litevské (řád knížete Gediminase) vyznamenání a vyznamenání za vědeckou práci v oboru baltistiky.

Slovanská mytologie

Slované drželi před koledou sexuální půst, byl součástí očisty

Radegast Parolek se narodil 1. prosince 1920 v Praze do rodiny malíře, archiváře, básníka a legionáře Františka Parolka. Slovanské národy, a nejen ty, mu učarovaly už v mládí. V letech 1945 až 1947 studoval na Univerzitě Karlově co jiného než rusistiku. Ve studiu pokračoval další čtyři roky v Leningradě, aby v roce 1951 získal titul PhDr. Od roku 1952 působil na Filozofické fakultě UK jako asistent, v roce 1956 se stal docentem a v roce 1964 profesorem ruské literatury. V témže roce získal vědeckou hodnost DrSc.

Zajímal se dějinami ruské a sovětské literatury a jejími souvislostmi s českou literaturou. Byl autorem a spoluautorem dokonce vysokoškolských učebnic, odborných prací i monografií. Postupně se ale stále více přikláněl k literaturám neruských národností SSSR, především k lotyšské a litevské.

Tento významný český literární vědec se svých stých narozenin nedožil jen o malý kousek, zemřel bohužel v Praze 15. září 2019.


Témata:

Nepřehlédněte