Před 107 lety se narodil Adolf Opálka, jeden z parašutistů, kteří padli v boji s německou chátrou

4.1.2022
Jaroslav Svoboda

Adolf Opálka byl jedním z opravdových československých hrdinů, kteří se rozhodli bojovat proti německé okupační moci a vůbec proti německé dobyvačné politice. Na území protektorátu rozehrál několik pomyslných bitev, tu poslední, v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze, ale už vyhrát nemohl.

Adolf Opálka se narodil 4. ledna 1915 v Rešicích u Moravského Krumlova jako nemanželský syn mlynáře Viktora Jarolíma a zemědělské dělnice Anežky Opálkové. Poté co absolvoval obecnou školu a tři roky měšťanky, začal se učit automechanikem. Po úrazu ruky ale přestoupil na obchodní akademii v Brně, kde v roce 1936 odmaturoval.

Výročí operace Anthropoid. Chyby, které stály Heydricha život

Od 1. října t. r. sloužil u 43. pěšího pluku v Brně, odkud nastoupil už v hodnosti četaře aspiranta 1. září 1937 na Vojenskou akademii v Hranicích. Po jejím absolvování v roce 1938 byl zařazen v hodnosti poručíka pěchoty k horskému pluku č. 2 v Ružomberoku. Z armády byl propuštěn po okupaci.

V červnu 1939 odešel spolu s bratrancem Františkem Pospíšilem do Polska, pak do Francie, odkud se přes službu v cizinecké legii v Africe dostal až do Anglie. V létě 1941 souhlasil se svým zařazením do výcviku pro plnění zvláštních úkolů a prodělal několik specializovaných armádních kurzů. Po ukončení výcviku se stal v hodnosti nadporučíka pěchoty velitelem výsadku Out Distance v protektorátu.

On i jeho spolubojovníci Ivan Kolařík a Karel Čurda, který se stal zrádcem a pozdějším konfidentem gestapa, byli vysazeni 28. března 1942 u Ořechova nedaleko Telče. I přes své zranění nohy se dokázal dostat až do Prahy, k tomu mu sloužila i falešná legitimace na jméno Adolf Král. Velel skupině složené z parašutistů z několika výsadkových skupin a mimo jiné organizoval i nálet na plzeňskou škodovku.

Atentát na druhého muže SS v protektorátu se nikomu nehodil, hrdinové upadli v zapomnění

Po atentátu na Heydricha se 5. června 1942 přesunul do nového úkrytu v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici. Ovšem, kvůli zradě Karla Čurdy tento úkryt odhalilo gestapo a to znamenalo i smrt všech parašutistů. On i další výsadkáři se snažili vzdorovat několikasetnásobné přesile německých okupantů, ale bezúspěšně. Těžce zraněný požil jed v kapsli a zastřelil se.

Německá chátra pak jako pomstu za jeho podíl na atentátu popravila jeho tetu Marii Opálkovou 24. října 1942 v Mauthausenu. Opálkova rodina byla vyvražděna (nebo zahynula v německých koncentračních táborech) skoro celá. Němci vraždili i rodiny jeho bratranců, sestřenic, švagrů a dalšího širšího příbuzenstva, čímž jen dokázali tu „opravdovou rasovou nadřazenost“ germánského živlu.

Adolf Opálka byl po osvobození in memoriam povýšen do hodnosti štábního kapitána pěchoty a v roce 1990 do hodnosti majora a v roce 2002 dokonce do hodnosti plukovníka. Jeho jméno dnes nesou ulice v pražských Kobylisích a v Brně- Bystrci.


Témata:

Nepřehlédněte