Před 129 lety se konaly první řidičské zkoušky, první řidičáky byly jen pro muže

14.8.2022
Jaroslav Svoboda

Lze bez nadsázky říci, že řidičský průkaz je jedním z nejpotřebnějších dokumentů současnosti. Počátky automobilismu byly ale složité a otázka řidičských oprávnění se častokrát řešila jak se dalo.

První řidičský průkaz byl vydán už v roce 1888. Nebyl vydán nikomu jinému než vynálezci a podnikateli Carlu Friderichu Benzovi, který si o dva roky dříve nechal patentovat vozidlo s benzinovým pohonem.

Benz se tehdy musel potýkat s častými stížnostmi obyvatel Mannheimu, kterým se nelíbil neustálý hluk a zápach výfukových plynů při jízdě jeho vozu. To konstruktéra donutilo požádat městskou správu o vydání písemného povolení řídit svoje auto na veřejných cestách. Ovšem, je potřeba dodat, že se ještě nejednalo o typický řidičský průkaz tak, jak ho známe dnes.

Je tomu 110 let, kdy v Praze vyjel první autobus. Odkud kam jel?

Motorismus z Francie

Ať už to byly dopravní značky, všeobecná pravidla nebo řidičské zkoušky, většina z těchto novinek má kořeny ve Francii. Posledně jmenované, tedy řidičské zkoušky, jsou spojeny s pařížským policejním prefektem jménem Louis Lépine, který vydal nařízení, že řidičem nemůže být každý, komu se zachce, nýbrž pro aktivní účast v silničním provozu bude potřeba složit řidičské zkoušky. Ty první se konaly v Paříži 14. srpna 1893.

Chyběli však zkušební komisaři

Problém byl ale v nedostatku kvalifikovaných dopravních úředníků, proto byli organizací zkoušek pověřeni inženýři důlního úřadu. Automobilista mohl po úspěšném složení získat tzv. „Certificat de Capacité“. Pro získání tohoto prvního exempláře řidičského průkazu musel každý uchazeč absolvovat zkoušku, sestávající ze tří částí: v části praktické bylo nutno prokázat, že spolehlivě ovládá motorové vozidlo, tj. že se v něm umí rozjíždět, řídit jej, brzdit, zastavit apod. V teoretické části byl zkoušen z technických znalostí. A nakonec bylo třeba před bdělými zraky zkoušejících prakticky prokázat, že si umí pomoci v případě poruchy. Francouzští řidiči tak nesměli zůstat v případě závady bezmocně trčet a překážet na silnici.

Jízda autem jen rychlostí koně, taková byla první pravidla silničního provozu

Přesně stanovená pravidla

Za volant ale tehdy nemohl usednout leckdo, byla nastavena jasná pravidla. Řídit mohli pouze muži starší 21 let, všichni ostatní majitelé automobilů si museli pořídit svého řidiče. Doklad o složení zkoušky platil nejprve jen pro obyvatele Paříže a okolí, teprve o několik let později byl rozšířen na celou Francii.

Situace v Čechách

Prvním předpisem týkajícím se dopravy na území Čech, Moravy a Slezska bylo nařízení c. k. místodržitelství v Království českém č. 109351 z roku 1900, kterým se „vydávají prozatímní ustanovení o jízdě vozy automobilními a koly motorovými na veřejných silnicích a cestách pro Čechy s výjimkou Prahy“. V rámci habsburské říše byly Čechy po Dolních Rakousích druhou zemí, kde byl podobný předpis vydán.

Do Vídně jako dnes do Austrálie. Prvním byl Präsident

První „řidičáky“

Než u nás byla vydána první řidičská oprávnění, bylo přijato několik předpisů, vyhlášek a nařízení. Byly to například tyto: „O jízdě silničními parostroji“ (1875), „Jak zachovati se mají při jízdě vozkové a kočí“ (1892), „O jízdních silostrojích“ (1905), „O jízdě samohybných vozidel (automobilů, motorových vlaků a motorových kol)“ (1900), „Řády policie silniční pro veřejné silnice na Moravě (1875), v Čechách (1876) a ve Slezsku (1878)“, „Požadavky na vozidla a jejich označení, jednoduchá pravidla bezpečného řízení a jízdy“.

Na autoškolu koncese

Silniční provoz pro celé území Československé republiky byl jednotně upraven až v roce 1935 zákonem č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly. Obsahoval také novou úpravu výcviku řidičů motorových vozidel. Rozeznávala vyučování hromadná (tedy autoškoly), ojedinělá a vojenská. Provozovat autoškolu bylo dovoleno pouze tomu, kdo obdržel koncesi, kterou vydával zemský úřad. Aby ji uchazeč získal, musel být československým státním občanem, svéprávný, naprosto zachovalý, spolehlivý, musel mít tzv. učitelský průkaz a především odbornou způsobilost a praktickou zkušenost.


Témata:

Nepřehlédněte