Před 160 lety zemřel český mystifikátor, který hovořil téměř všemi slovanskými jazyky

Odhalil „tajemství“ Rukopisů, jeho jméno zná asi každý žák základní školy, kým ale byl skutečně Václav Hanka? Jeho dílo zůstalo ve stínu jeho životní aféry. I ta po sobě ale zanechal rozsáhlé dílo.

Václav Hanka pocházel z dobře situované rodiny majitele hospodářství a hostince. V letech 1804–1809 studoval na gymnáziu v Hradci Králové, pak odešel do Prahy na filozofii a práva. Právě v Praze se dostal do společnosti mladé vlastenecké inteligence. Obzvláštní přátelství ho pojilo především s J. Lindou a V. A. Svobodou.

Hanka od malička projevoval zájem o slovanské jazyky a stal se nejoblíbenějším žákem Josefa Dobrovského, který slavistiku soukromě přednášel. Jeho jazyková vybavenost byla vskutku precizní, naučil se totiž téměř všem slovanským jazykům.

Rok 1814 strávil Hanka na Vídeňské univerzitě a vytrvale přispíval do časopisu Prvotiny pěkných umění. Orientoval se na studium lidové slovesnosti. Po návratu do Prahy už byl mezi českou vlasteneckou společností velmi oceňován. Avšak, jeho tvorba mu vytvořila i nepřátele. Přišel totiž s návrhem na zavedení účelnějšího, tzv. Analogického pravopisu češtiny, který vyvolal mnohaleté spory.

V Hudlicích najdete rodný dům jazykovědce Josefa Jungmanna. Nohy si protáhnete cestou na Máminku

Hanka získal mezinárodní známost v roce 1817, když objevil tzv. Rukopis královédvorský. Byl pravděpodobně jedním z autorů této mystifikace. Od roku 1819 byl zaměstnán v Muzeu, kde se stal roku 1823 jeho řádným knihovníkem. Vybudoval zde slovanské oddělení knihovny, přičemž ovšem vpisoval česká falsa do starých rukopisů s cílem opatřit doklady o staré české kultuře.

Od roku 1848 přednášel jako soukromý docent pražské univerzity staroslověnštinu, ruskou, polskou a českou literaturu a jazyk. Udržoval rovněž vztahy se zahraničními slavisty, v Rusku sympatizoval se slavjanofily. Doma byl považován za výtečníka, ješitného a někdy i intrikána.

Václav Hanka umírá 12. ledna 1861, zanechal po sobě rozsáhlé dílo, zejména jeho editorská činnost byla úctyhodná.

Dnes, 05:23
Úhrady moderních léků se možná změní. Upraví se také například dohodovací řízení nebo práce revizních...
Dnes, 05:15
S myšlenkou dát svému národu levný lidový vůz dostupný každému přišel ve třicátých letech minulého...
Dnes, 05:00
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 05:00
Bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta zakládá hnutí Přísaha, se...
Včera, 16:45
Památkáři opravují Mincovnu v areálu hradu a zámku Český Krumlov. Obnovují interiéry i fasádu, vznikne...
Včera, 16:30
Stárnutí přináší prarodičům příležitost přemýšlet o výchovných chybách, které udělali u svých dětí. Role babičky...
Včera, 16:12
Spotřebitelé by se měli dočkat lepší ochrany na trhu s energiemi. Přinést ji má vládní...
Včera, 15:57
Kvůli státní podpoře existuje na trhu řada firem, které by za normální situace na trhu...
Včera, 15:45
Horský hotel a televizní vysílač na Ještědu, Labská bouda, karlovarský hotel Thermal, obchodní dům Kotva,...
Včera, 15:35
Starší lidé čelí dříve či později úbytku fyzických dispozic a kognitivních schopností, které zahrnují paměť,...
Včera, 13:52
Cizinci tvoří zhruba 15 procent zaměstnanců v Česku. Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků...
Reklama