9℃
Dnes je 16. únor , svátek má Ljuba

Před 253 lety se narodil „ekonom ponuré budoucnosti“ Malthus. Jak moc hrozí, že se naplnily jeho teze?

Další fotky

Reverend Thomas Robert Malthus se narodil 13. února 1766, anglický ekonom a anglikánský pastor, se proslavil stále diskutovanou teorií o růstu populace, která se po něm nazývá malthusiánství. Podle ní se jako lidstvo řítíme do záhuby. Pokud nezměníme své chování.

Reklama

Malthus byl v roce 1805 jmenován profesorem dějin a politické ekonomie na koleji Východoindické společnosti v Haileybury. V roce 1798 vydal anonymně spis Esej o principu populace. O pět let později vyšlo rozšířené druhé vydání, ve kterém vysvětloval svou populační teorii. Tím se navždy – a především kontroverzně – zapsal do dějin sociologie. Jinak žil obyčejným životem akademického učence, v roce 1804 se oženil s Harriet, měl s ní syna a dvě dcery a roku 1834 zemřel na kardiovaskulární onemocnění. Škoda, že nemůže být svědkem všech pozdějších diskuzí, které jeho teorie vyvolala.

Chudoba, drogy a exekutor na krku. I tak může vypadat život českého dítěte

Podle Malthuse jsou příčinou bídy, resp. chudoby, lidské pudy – pud obživy a pohlavní pud. Jeho hlavní tezí bylo, že vzrůst počtu obyvatelstva je příčinou postupného zbídačování chudých vrstev, a to nejen v Anglii, ale na celém světě. Právě v té době se v Anglii zvyšovala nezaměstnanost, která ho k napsání eseje zřejmě inspirovala. Vše je dáno tím, že počet lidí na Zemi roste geometricky a materiální základna potřebná k životu jen aritmeticky, tedy podstatně pomaleji než počet lidí. To vede nezbytně k soutěžení, kdy silnější vytlačují slabší. Takový je zákon přírody! Kromě jiného to bylo přesně to tvrzení, které Darwin potřeboval, aby mohl vyložit své představy o postupném vývoji všech živých tvorů od nejjednodušších forem až k člověku.

Vánoce s prázdnými kapsami. Těchto 16 návyků má každý chudý člověk. A co vy?

Malthus dále tvrdil, že k absolutnímu přelidnění a hladomorům nedochází jen proto, že v důsledku nemocí, válek a dalších pohrom klesá porodnost a zvyšuje se úmrtnost. Kvůli této teorii byl nazýván „ekonomem ponuré budoucnosti“. Malthus své teorii věřil tak, že se nepřipojil k tehdejším kritikům kapitalismu a odmítal jejich návrhy týkající se sociálního zákonodárství, např. zlepšení pracovních podmínek dělníků, omezení délky pracovní doby pro ženy a děti.

Jeho teorii tehdy potvrzovaly i klesající výnosy v zemědělství při tehdejším způsobu hospodaření, které tehdy způsobovala např. nedostatečná orba, nepatrné hnojení a nedostatečný boj s plevelem. Omezené množství zemědělské půdy už prostě nemohlo uživit více lidí. Mnoho lidí žilo na hranici přežití a byli závislí na množství dešťových srážek – málo vody znamenalo sucho, příliš silné deště úrodu zničily.

Bezmála devět procent Čechů živoří. Příjmová chudoba nejvíc ohrožuje důchodce a samoživitelky

Malthusova teorie, od svého zveřejnění, měla, má a bude mít své příznivce a odpůrce. Darwin Malthuse hodnotil jako velkého filosofa, Lenin a Engels jeho teorii odmítli s tím, že až lidstvo dospěje do komunismu, dokáže najít prostředky a způsoby, jak tento problém vyřešit. V současné době se ve vyspělých zemích populace ustálila nebo snížila (vzniká tzv. „převaha rakví nad kolébkami“), v jiných oblastech světa se pravděpodobně počet lidí zdvoj- nebo i ztrojnásobí, zvláště když bude podporována možnost emigrace, tj. úniku z nepříznivých podmínek.

Považujete se za chudé? Ve skutečnosti jste bohatí, říká statistika. Jak je to možné?

Aby bylo možné nakrmit stále se zvyšující počet obyvatel Země, musí růst ekonomika, která zvyšuje tlak na přírodní systémy a zdroje Země. Od roku 1950 během dalších padesáti let vzrostla spotřeba dřeva 3x, rybolov 5x, spotřeba obilí 3x a spalování fosilních paliv 4x. Ekonomika roste, ale zdroje ubývají. Mizí pralesy, „plíce Země“, které také regulují zásoby vody a pomáhají udržovat příznivé klima. Během života jedné generace byly téměř odlesněny některé země, např. Mauretánie, Etiopie, Haiti. Klesají hladiny podzemních vod (tzv. zvodně) – v hlavním městě Mexika se snižuje hladina podzemních vod o 3 metry ročně. Pokračuje eroze úrodné půdy, vysychají řeky. Největší ztráty úrodné půdy jsou v těch nejlidnatějších zemích v Africe, jako je Botswana, Lesotho, Nigérie, Rwanda a Zimbabwe. Příští generace afrických zemědělců bude muset nasytit dvojnásobek obyvatelstva, ale k dispozici budou mít mnohem méně orné půdy, než dnes. Přesně takový scénář Malthus předvídal a současná skutečnost ho možná ještě překonává.

Tohle byste od Vernea nečekali. Temná vize 20. století – jenom technika a peníze

Existuje řešení? Optimisté věří např. v genové manipulace, které by měly zajistit dost potravin pro stále rostoucí populaci. Pesimisté však namítají, že na nové technologie se nedá v budoucnu spoléhat. Argumentují tím, co se stane, až v současné době obyvatelé v přelidněných zemích přejdou na masitou stravu a budou se domáhat všech moderních vymožeností, jako je např. vybavení domácnosti elektrickými spotřebiči a auty? A co to udělá se spotřebou vody, až se budou domáhat vybavení bytů splachovacími záchody, který v současnosti nemají desítky milionů obyvatel např. Číny a Indie? Pokud to tak bude, povážlivě vzroste i znečišťování životního prostředí. Už dnes se v Číně, kvůli tamnímu smogu, používá pojem „pekingský kašel“.

Přístup ke zdrojům potravin nemusí být pro obyvatele rovnoměrný, mohou nastat hladomory, epidemie a války o zdroje, jestli už vlastně nenastaly dřív a my máme pro ně jiné, chlácholivější pojmenování. Co čeká naši civilizaci, když se nepoučí z minulosti? A ta je katastrof tohoto druhu plná.

Dramatické chvíle před 21 lety. Česko zasáhly katastrofální povodně. A nebyly jediné

V dobách antického Říma mohla veverka přeběhnout Pyrenejský poloostrov tak, že by skákala z jednoho stromu na druhý. S rozvojem mořeplavectví, kdy bylo zapotřebí stromů na stavbu lodí, stromů ubylo. Nádherné dubové a bukové lesy, které kdysi pokrývaly Apeninský poloostrov, nakonec úplně zmizely. Římané se starali pouze o spotřebu a nemysleli na obnovu lesních porostů. Zničili své lesy a dodnes na jejich místech rostou jen keře.

V epoše dynastie Ming (1368-1644) byly v severní Číně zničeny celé plochy té nejlepší ornice, když se rolníci přestali starat o zavlažovací soustavy. V zavodňovacích kanálech se usadilo bahno, pole pokryl písek a zemědělství postihl úpadek, což se v nemalé míře podílelo na pádu samotné dynastie Ming.

FOTO: Malthus a malthuziánství

Malthus a malthuziánství - Deštný prales v Indonésii musí stále častěji ustupovat pozemkům pro farmáře – idnes.czMalthus a malthuziánství - Ohrožené druhy zvířat AfrikAMalthus a malthuziánství - Devastace vzácného indonéského pralesa – deníkMalthus a malthuziánství - Jaguár – jedn z mnoha ohrožených druhů zvířat – ostrovtajemstvy.blog.czMalthus a malthuziánství - Graf podle Malthusovy teorie – strmě stoupá křivka počtu obyvatel a pod ním se krčí přímka pomalu stoupající možnosti jejich obživy – wikipedia
Další fotky
Malthus a malthuziánství - Thomas Robert Malthus – wikipediaMalthus a malthuziánství - Ohrožené druhy AsieMalthus a malthuziánství - Ohroženýdruh – jaguár – Zoom magazin – iPrimaMalthus a malthuziánství - Thomas Malthus – Esej o principu populace – wikipedieMalthus a malthuziánství - Typický proces degradace půdy – za 100 let pd lesa přes pastviny až po poušť – printpageMalthus a malthuziánství - Voda mizí z řek, vysychají studny – Novinky.czMalthus a malthuziánství - Vykácený deštný prales v Amazonii – DNES.czMalthus a malthuziánství - SlideShare

Stále hrozí nebezpečí, že veškerý život na Zemi mohou zabít produkty lidské činnosti, které nám pak znemožní žít život takový, jaký jej známe. Hrozí, že lidstvo dopadne jako kvasinky. Při alkoholovém kvašení přemění cukr na alkohol – a ten je nakonec zabije. Pokud se tak stane, bude naše budoucnost ponurá přesně tak, jak to již před více jak dvěma staletími viděl Thomas Robert Malthus.

Před 42 minutami
Pamatujete se ještě na verše slezského barda a ikony socialistického školství Petra Bezruče, na Maryčku...
Před 2 hodinami
Kubánská revoluce dnes slouží jako odstrašující příklad. Fidél Castro uchvátil 6. února 1959 moc na...
Dnes, 14:00
Po 2. světové válce a roce 1948 se u nás kladl důraz především na sovětské...
chia semínka
Dnes, 11:30
Chia semínka jsou v poslední době velice populární. Patří mezi tzv. superpotraviny, což jsou potraviny,...
Dnes, 10:00
Po valentýnské zimě, která se letos moc nevyvedla, protože někdy bylo místy přes den až...
Dnes, 09:39
Ve Středočeském kraji hygienici zaznamenali mírný pokles celkové nemocnosti, a to o 3,2 procenta. Celková nemocnost činila 1765 onemocnění na 100 tisíc...
Dnes, 08:00
Na chřipku jsou jakákoli antibiotika z lékárny krátká, to je známá věc. Proti přírodním antibiotikům...
Včera, 17:30
Marie de León Bello y Delgado se narodila 23. března 1643 a zemřela před 288...
Včera, 16:00
Herman Kahn nevěřil v pokrok lidstva jako celku. Atomová bomba, jaderná válka, hospodářská prosperita a...
Včera, 14:00
Má to vůbec smysl se podobným problémem zabývat? Můžeme se o to pokusit. Mnohým vytanou...
Reklama