Před 295 lety zastřelili posledního medvěda v Krkonoších, o co jsme tím přišli?

16.9.2021
Jaroslav Svoboda

Píše se 16. listopad 1726 a poslední medvěd, který žil volně na naší straně Krkonoš umírá po střele lovce. Krkonoše tak ztratily to, co mají dodnes vyšší hory, jako například Tatry nebo Karpaty. Kde se ale v našich zeměpisných šířkách medvěd vůbec vzal?

Předkem současných medvědů je oligocénní šelma rodu Cephalogale, která byla velká přibližně tak, jako je dnešní panda červená. Medvědi mívají zpravidla velkou robustní postavu, velkou lebku, krátký ocas a silné nohy s dlouhými nezatažitelnými drápy, kterými umí jediným úderem zabít i velké zvíře. Jejich předchůdci tehdy dosahovali podobných rozměrů, na rozdíl od těch dnešních ale měli všichni výrazně delší ocas. V průběhu evoluce se pak medvědi zvětšovali a zvětšovali, až se stali největšími suchozemskými šelmami s masivní hlavou, silným tělem a krátkým ocasem. Původním domovem medvědů byla Eurasie.

První dopravní policisté chodili jen pěšky, někdy působili i skrytě v civilu

Jsou medvědi nebezpeční?

Medvědi jsou všežravci, což značí, že ano, mohou být lidem i nebezpeční, jejich potravu, stejně jako potravu většiny medvědovitých, tvoří převážně maso a rostliny. Z masa to jsou hlavně ryby, měkkýši, členovci nebo i zdechliny. Z rostlin si pak pochutnají na různých bobulích či kořenech. Med, podle kterého se vlastně tyto šelmy jmenují a se kterým je máme asi nejvíce spojené, tak jejich lahůdkou příliš není.

Medvědi lední se specializují především na maso. Je to logické, v jejich přirozeném prostředí příliš rostlin neseženou. Naproti tomu taková panda velká je téměř výlučně býložravec a potravní specialista, který se živí bambusovými výhonky. Svou potravu si obstarávají především ve dne.

Co je u medvědů zajímavé, že velmi dobře šplhají, chodí pomalu, při chůzi se dotýkají země všemi pěti prsty i patou, ale dokážou i hodně zrychlit, zejména pak při bleskových útocích.

Pomník české kriminalistiky: Před 88 lety otřásla zemí vražda Otýlie Vranské

Jak to bylo u nás?

Největším a nejznámějším zástupcem medvědů jsou patrně medvěd hnědý, známý je pak z české filmové klasiky i poddruh medvěd kodiak a medvěd lední. Na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, tedy v oblasti Tater a Bílých Karpat, popř. Beskyd, se vyskytuje medvěd brtník, který je nás zaznamenán spíše sporadicky, a to když sem zabloudí právě ze Slovenska.

Zdroj: ANDĚRA, Miloš a HORÁČEK, Ivan. Poznáváme naše savceNepřehlédněte