Před 77 lety bylo obnoveno Židovské muzeum v Praze, jedna z nejnavštěvovanějších památek u nás

13.5.2022
Jaroslav Svoboda

Židovské muzeum v Praze bylo založeno už v roce 1906. Nyní disponuje bohatým archivem židovských náboženských obcí u nás a zároveň je jednou z nejnavštěvovanějších muzeí v zemi. Jeho historie ale nebyla vždy růžová, jak se dá předpokládat.

Jak bylo řečeno, Židovské muzeum v Praze bylo založeno v roce 1906. U jeho zrodu stáli dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein. Účelem nového muzea bylo dokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a zároveň zachovat cenné artefakty ze zaniklých pražských synagog, které zanikly během asanace bývalého pražského židovského ghetta.

„Vlastenecké muzeum v Čechách“ slaví 200 let od založení. Co o něm možná nevíte?

Muzeum mohlo fungovat i v období první republiky, ovšem krušné časy nastaly po zřízení Protektorátu Čechy a Morava. V rámci okupačního aparátu Němci okamžitě zřídili Ústřednu pro židovské vystěhovalectví. Její příkazy plnila Židovská náboženská obec v Praze, která spravovala i muzeum. V roce 1942 přišel člen obce JUDr. Karel Stein s návrhem, aby byl pod hlavičkou muzea uschován majetek židovských obcí z celého protektorátu. Předměty z vylidněných židovských obcí interpretoval jako výlučně umělecké a vhodné k uschování. Nacisté s tímto návrhem kupodivu souhlasili a svým způsobem byli i rádi, tento postoj židovského muzea jim měl totiž ulehčit práci. Líbila se jim hlavně představa, že v Praze bude nashromážděn veškerý movitý majetek židů z protektorátu.

Po válce už ale nebylo komu vracet nashromážděný majetek. Muzeum svou činnost obnovilo 13. května 1945 pod vedením Hany Volavkové a 26. června 1946 se pak uskutečnila i první poválečná výstava. Muzeum tak vlastně obnovilo svou staronovou vzdělávací funkci a je to tak dobře, vždyť je jedním z nejstarších židovských muzeí na světě. S návštěvností mezi 650 až 700 tisíci návštěvníky ročně se tak jedná o jednu z nejvíce vyhledávaných památek u nás.


Témata:

Nepřehlédněte