Před 101 lety vyhlásilo Mongolsko nezávislost na Číně. Jeho hranice sahaly až do Evropy

13.3.2022
Jaroslav Svoboda

Dnešní Mongolsko toho už nemá příliš společného s kdysi nejmocnější světovou velmocí, přesto je však jeho historie velmi zajímavá, leč často přehlížená. Z mocného impéria se totiž postupem času stal vazalský stát, aby nakonec Mongolové znovu získali svou nezávislost.

Historické souvislosti

Mongolské kočovné kmeny byly vlastně živlem, kvůli kterému byla vybudována Velká čínská zeď. A tak, Siungnuové, což byli příslušníci kočovných kmenů na území dnešního Mongolska, v období starověku založili svůj kmenový svaz. Ten postupně získával větší a větší moc, až se stalo druhou největší říší všech dob. Ve 13. století sahalo její území od území dnešního Mongolska až do Evropy. Vladařovi Čingischánovi však byly územní zisky stále málo a tak postupně mongolští nájezdníci podnikali výpravy dál a dál od své krajiny. V roce 1241 například táhli i Moravou a vyplenili klášter Hradisko.

Čínská provincie Če-tiang představila v Plzni své poklady. Návštěvníci žasli nad hedvábím i porcelánem

Zlatá horda, státní útvar, který byl součástí mongolské veleříše, tehdy ovládala celou oblast Mongolska, Kazachstánu, přes Kaspické moře až na dnešní Ukrajinu a velkou část Ruska. To to pak Mongolsku o pár století později vrátilo i s úroky.

Sláva mongolského impéria trvala více jak sto let, než se říše rozpadla a vrátila se do stavu vnitřních sporů. To v roce 1636 umožnilo dobytí části země mandžuskou dynastií Čching. Země se dokonce po nepokojích rozdělila na dvě části, Vnitřní (ovládané Čchingy) a Vnější Mongolsko. Ovšem i druhý jmenovaný stát se později stal ovládaným dynastií Čching.

Česnekovník čínský, ořechovec vejčitý, tupela lesní. Do konce jara bude ve Stromovce o 142 dřevin víc

Nezávislost země

Vnitřní i Vnější Mongolsko vyhlásilo nezávislost na Číně až v roce 1911, ovšem nezávislosti dosáhlo jen Vnější Mongolsko, díky podpoře Ruska. V roce 1919 ale bylo znovu obsazeno Čínou. Číňané byli vyhnáni bělogvardějci na začátku roku 1921 po rozšíření ruské občanské vály na východ. Díky tomu mohlo Mongolsko vyhlásit 13. března 1921 opětovnou nezávislost na Číně. Ještě téhož roku v létě ale došlo k porážce bělogvardějských vojsk Rudou armádou a nezávislé Mongolsko bylo znovu vyhlášeno 11. července 1921.

Další kapitoly mongolské historie se už píši ve znamení komunismu. V roce 1924 byla totiž za podpory SSSR vytvořena Mongolská lidová republika, která zůstala pod vlivem SSSR dalších sedmdesát let.Nepřehlédněte