Předpověděl konec války i svoji smrt. Jeho schopnosti uznal i Stalin

4.3.2020
Petr Matura

Nadšení rodiny malý Wolf zchladil, když prohlásil, že nikam nepůjde. V té době, jak Messing vzpomínal, se stal poprvé v jeho životě zázrak. Když ho otec poslal do obchodu pro cigarety, již se stmívalo. Najednou se na schodech objevila temná postava, zahalená v bílém plášti, a řekla: „Můj synu, sestoupil jsem k tobě, abych ti předpověděl budoucnost! Jdi do té školy. Tvé modlitby potěší nebesa.“ Vtom Messing upadl na zem a ztratil vědomí.

Když přišel k sobě, viděl rodiče, jak se nad ním modlí. Vypověděl jim svůj zážitek a otec řekl, že si to přeje ON. Wolf tedy odešel do jiné vesnice studovat rabínskou školu, jak si přálo ono zjevení.

Stojíme na prahu 3. světové války. Podle jasnovidky baby Vangy

Tento život ho však neuspokojoval, a tak v jedenácti letech ze školy odešel a s několika mincemi v kapse nastoupil do vlaku. V jednom poloprázdném voze zalezl pod sedadlo a usnul. Když se objevil průvodčí a žádal lístek, který Wolf neměl, podal mu bezděčně kus novin. Jejich pohledy se setkaly a Wolf si přál, aby průvodčí v tom cáru papíru viděl jízdenku. Průvodčí bez řečí vzal papír a proštípl ho. Pak se zeptal: „Proč jezdíš pod sedadlem, když máš jízdenku? Za dvě hodiny budeme v Berlíně.“

Byl okultista Jiří Arvéd Smíchovský zrádce, nebo pouhá oběť doby?

Tehdy se poprvé u Messinga projevily jeho slavné telepatické schopnosti. V Berlíně Wolf pracoval v židovské čtvrti jako poslíček. Jednou, když nesl balík, omdlel z hladu na mostě a skončil v nemocnici. Tam zjistili, že nedýchá a netluče mu srdce. Jeho tělo bylo studené, a tak byla konstatována smrt. Wolf byl odvezen na prosekturu. Naštěstí si velmi slabé srdeční činnosti všiml medik a po třech dnech se Wolf probudil.

Psychiatr a neurolog Dr. Abel popsal jeho případ jako letargii. To on v něm rozpoznal schopnosti telepatie a naučil ho je rozvíjet. Později mu dokonce našel manažera, který ho zaměstnal v Berlínském panoptiku voskových figurín. Tam se Wolf uváděl do stavu bezvědomí a ležel v křišťálové rakvi vždy od pátku do neděle. Ostatní volné dny využíval ke cvičení a k rozvíjení svých schopností. Také se potuloval po tržišti, četl lidem myšlenky a často v mysli odpovídal na jejich otázky. Užaslí lidé za ním později přicházeli s tím, že měl pravdu.

Později Messing pracoval jako fakír v berlínském Wintergartenu, kde si propichoval tělo jehlami, aniž by cítil bolest, nebo hledal šperky ukryté v publiku.

Když pak vystupoval ve Vídni, pozval ho na návštěvu sám Einstein a zde se také setkal s Freudem. Ten byl jeho schopnostmi tak nadšen, že s Messingem provedl několik pokusů, o kterých se hojně píše.

Alchymista, který vstal z mrtvých. Kdo byl ve skutečnosti magistr Kelley z filmu Císařův pekař

V dalších letech procestoval celý svět a v roce 1927 se setkal i s Gándhím, s nímž učinili další pokus. Gándhí Messingovi telepaticky poručil: „Vezměte ze stolu flétnu a dejte ji někomu v místnosti.“ Když to Wolf učinil, muž, kterému ji podal, na ni začal hrát. Náhle se košík, který stál v místnosti, odklopil a vylezl z něj had, jenž se začal kývat v rytmu hudby.

Poté Messing pracoval deset let v Polsku jako jasnovidec a věnoval se také spiritismu. Vyvolal údajně i Napoleonova ducha. Zároveň však nemilosrdně odhaloval podvodníky.

Za války, kdy v roce 1940 byly ještě sovětsko-německé vztahy bez problémů, Messing prohlásil, že sovětské tanky vjedou do Berlína. Zpráva se dostala na veřejnost a způsobila rozruch. Německé zastupitelství podalo protest a diplomatický sovětský sbor odmítl zodpovědnost za Messingovy věštby. Ten však mimo jiné také předpověděl Hitlerovu smrt.

Člověk je sám pánem svého osudu a svůj osud si vytváří on. Astrologie, šarlatánství i umění

V roce 1943 předpověděl obsazení Běloruska, Krymu, Ukrajiny a Baltu. Byl evakuován na Sibiř do bezpečí, kde začal tvrdit, že válka skončí v květnu 1945.

O Messingovi a jeho věštbách vyšlo již velmi mnoho článků i knih. Jeho schopnosti musel uznat i Stalin. Nejznámější je asi pokus, kdy dokázal pouze pomocí hypnózy a čistého papíru vyzvednout z banky značný obnos.

FOTO: Messing

Messing - Wolf MessingMessing - Hypnóza očiMessing - hypnozaMessing - talmud modlitbaMessing - amulet nazar
Další fotky
Messing - oko meditace

Jisté je, že přesně znal datum smrti své i svojí ženy. Zemřel 8. listopadu 1974. Ani tolik let po jeho smrti ještě nejsou odtajněny všechny dokumenty týkající se jeho osoby, které shromažďovala KGB.Nepřehlédněte