Hutnictví i paleontologie. Zastupitelé v Jincích jednali o Barboře

Přes složitou epidemiologickou situaci probíhá dál řada investičních akcí. To se projevilo i v programu zastupitelstva Jince, které se sešlo mimořádně v pondělí 15. února.

Jedním z hlavních bodů programu byla přestavba huti Barbora. Z tohoto důvodu se na jednání dostavil MVDr. Luboš Gardoň z Národního geoparku Barrandien. Představil prezentaci týkající se budoucnosti dřevouhelné huti Barbora. Informoval o snahách zachránit tuto historicky cennou stavbu, které probíhaly již od 60. let minulého století.

Vnitřní prostory hlavní budovy by měly zahrnovat čtyři stálé expozice. Jednalo by se samozřejmě o historii vlastní hutě Barbora včetně trojrozměrné vizualizace života v ní v době jejího provozu. Návštěvníci by shlédli též expozice o životě houslisty Josefa Slavíka, další výstava by seznamovala s krásnou přírodou okolních Brd. Nechyběla by ani část věnovaná Národnímu parku Barrandien včetně historie vývoje naší planety.

Tuto problematiku budou zahrnovat i venkovní prostory areálu podél Litavky. Počítá se s objekty souvisejícími s hutnictvím a paleontologií. Návštěvníci si zde budou moci například vyzkoušet dobývání zkamenělin pomocí geologického kladívka.

Irena Ungrová přijela na pražský Vyšehrad v rámci výstavy „Má vlast cestami proměn“ představit projekt rekonstrukce huti Barbora. Foto: Marie Maršálková

Ve vedlejší budově budou vybudovány prostory pro kulturní akce i další společenskou a zájmovou činnost. Kromě toho se počítá s realizací otevřeného amfiteátru poblíž železniční tratě.

V současnosti se počítá s rozpočtem ve výši 38 mil. Kč, z toho stavební část by měla představovat 24 mil. Kč.

K popularizaci huti Barbora na veřejnosti byla zřízena prezentace na webových stránkách, kterou spravuje pracovnice městyse Irena Ungrová. Ta se rozhodující měrou zasadila i o zařazení rekonstrukce huti Barbora do projektu Má vlast cestami proměn Příběh domova 2020-21, kde mohou její příznivci podpořit organizátory hlasováním.

Unikátní dřevouhelná huť Barbora v průběhu rekonstrukce. Foto: Miroslav Maršálek

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o partnerství se společností Ekologické centrum Orlov a uzavření smlouvy s norskou společností Fjellugla Kompetanse AS zastoupenou Per Halvorsenem, s jehož dalšími pracovními návštěvami se počítá i v následujících třech letech.

Kromě zahraničního partnera se na realizaci areálu a finančním zabezpečení projektu podílejí Ministerstvo kultury ČR, městys Jince, Ekologické centrum Orlov, Středočeský kraj a Hornické muzeum Příbram. Rekonstrukce Barbory již získává konkrétní obrysy a budoucí návštěvníci z řad turistů, školních výprav i rodinných kolektivů se mají na co těšit.

23.2.2021
Církev československá husitská ve Tmani si letos připomíná 100 let od počátků svého vzniku v...
18.2.2021
DobroDílo oficiálně zahájilo svou činnost v Králově Dvoře na podzim roku 2019. Vstoupilo tak nedávno...
17.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
17.2.2021
Druhý únorový týden se děti školní družiny ZŠ Beroun-Závodí vydaly v maskách na průvod od...
17.2.2021
Není to tak dlouho, kdy byl revitalizován rybník v Lesoparku Dražovka v Hořovicích. Kolem něj...
16.2.2021
Rozvolňování protikoronavirových opatření je v nedohlednu, dlouhodobá výuka teorie a řešitelské soutěže na dálku jsou...
16.2.2021
Na hranicích příbramského a berounského okresu působí parta mladých lidí, kteří si říkají Dovedové Křešín....
16.2.2021
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná stavba domu...
3.2.2021
V srpnu by se v Litni mohl uskutečnit jedinečný koncert u příležitosti 10. výročí Festivalu...
29.1.2021
Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení v pořadí již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální...
27.1.2021
Program 2021 - 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského...
Reklama