Kdy a za jakých podmínek máte nárok na ochranné nápoje

Doplňovat tekutiny je v práci nezbytné

Teplota vzduchu v letních měsících může výrazným způsobem ovlivnit podmínky na pracovištích. Může překročit hygienické limity a stát se rizikovým faktorem. Zaměstnavatel má pak povinnost poskytnout zaměstnancům nápoje. Málokdo ví, že mohou obsahovat i malé množství alkoholu.

Zaměstnavateli ukládá zákoník práce vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Podle jednoho z hlavních hygienických požadavků na pracoviště musí zaměstnavatel zajistit všem zaměstnancům pitnou vodu v množství postačujícím pro potřeby pití. Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje.

Povinnost poskytnout ochranný nápoj vzniká zaměstnavateli u prací, při nichž je energetický výdej vyšší než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26 oC. To se týká například svářečů a práce v horkých provozech.

Teplota se měří jakýmkoli běžným teploměrem – rtuťovým, digitálním apod., vždy ve stínu v době mezi 10. a 17. hodinou, ve výšce břicha zaměstnance. U zaměstnanců vykonávajících lehčí práci vzniká nárok na poskytnutí ochranného nápoje v případě, že teplota na pracovišti překročí 34 oC. Mimořádně teplým dnem se pak z hlediska pravidel rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.

„Se stoupající teplotou na pracovišti se zvyšují ztráty vody a minerálních látek z organismu zaměstnanců, a to zejména potem a dýcháním,“ uvedla Pavla Šitychová ze Středočeské hygienické stanice.

Platí zásada, že ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Může ale obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento. Ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však alkohol obsahovat nesmí.

Ochranný nápoj může být balená voda nebo slabě mineralizovaná voda. Se stoupajícími nároky pracovních pozic pak rostou i požadavky na sycení vody minerály. V omezené míře lze použít jako ochranný nápoj džus, ovocné šťávy a bylinkové čaje. Nevhodnými jsou však káva, kakao a silný čaj nebo sladké limonády. Alkoholické nápoje se z pochopitelných důvodů nepřipouštějí.

Praze chybí 59 tisíc zaměstnanců. Jak je to možné?

28.5.2020
Jeden se zaměřoval na pervitin, druhý na marihuanu. Teď mají v rukou obvinění od Příbramských...
27.5.2020
V Županovicích na Příbramsku řešila policie nevšední dopravní nehodu. Splašený kůň vběhl pod auto. Aby toho...
22.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
22.5.2020
Příbram rozšíří kamerový systém, který ve městě dohlíží na pořádek. Dosavadní kamerové body u Junior...
22.5.2020
Akvaparky ve středočeských městech se příští týden po koronavirové odstávce otevírají návštěvníkům. Lidé budou moci...
21.5.2020
Rekonstrukce další třetiny vodní elektrárny na Slapech se dostala do závěrečné etapy, zařízení získalo nový...
12.5.2020
Pražští radní schválili výběr dodavatele projektové a inženýrské činnosti na podchod na komunikaci Strakonická nedaleko...
12.5.2020
Na dnešek svolal ministr životního prostředí Richard Brabec Národní koalici pro boj se suchem. Konkrétní...
11.5.2020
Nová železniční zastávka, kterou budují stavbaři na sídlišti v Příbrami, bude přístupná pro vozíčkáře i...
5.5.2020
Ve středočeských městech obnovují provoz mateřských škol uzavřených kvůli koronavirové pandemii. S otevřením od příštího...
28.4.2020
Ve středních Čechách zatím otvírají jen některé knihovny, vracení knih je možné většinou bezkontaktně, tedy...
Reklama