22℃
Dnes je 16. červenec , svátek má Luboš

Na Příbramsku se vyskytl mor včelího plodu, začala platit mimořádná opatření

Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření týkající se šíření moru včelího plodu ve Středočeském kraji. Ohniskem nákazy bylo určeno katastrální území Dražetice II v okrese Příbram.

Reklama

„Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu byla vymezena stanoviště chovu včel na katastrálním území Dražetice II v okrese Příbram,“ informoval ředitel Krajské veterinární správy Otto Vraný v Nařízení státní veterinární správy.

Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy. Je určeno všem chovatelům včel v ochranném pásmu katastrů obcí Borotice, Chramiště, Čelina, Libčice, Dražetice II, Prostřední Lhota, Drevníky, Slovanská Lhota, Homole u Nechalova, Záborná Lhota, Hubenov u Borotic a Županovice.

Pro všechny chovatele včel v ochranném pásmu platí zákaz přesunů včel a včelstev, jejich přesuny uvnitř ochranného pásma jsou možné jen se souhlasem krajské Státní veterinární správy.

Všichni chovatelé mají nahlásit písemně nejpozději do 1. července 2019 příbramskému pracovišti Krajské veterinární správy jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti.

Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelích larev. Nemoc způsobuje bakterie. Mor včelího plodu je rozšířen po celém světě. V České republice se díky radikálním postupům při tlumení nákazy podařilo výskyt choroby snížit na desetiny procenta. V prvním roce nákazy není nemoc příliš nápadná. Plné propuknutí choroby nastupuje až následující sezonu. Včelstvo postupně slábne a po třech až čtyřech letech hyne, nejčastěji v zimním období.

Při vzniku nákazy Státní veterinární správa ve spolupráci s obecním úřadem vymezí ohnisko a ochranné pásmo, v němž nařídí prohlídku všech včelstev, nařídí uzávěru ohniska a ochranného pásma, tedy zákaz veškerých přesunů včelstev. Nařídí likvidaci nakaženého včelstva, respektive včelstev – spálit celý úl včetně usmrcených včel a dalšího obsahu, veškeré nářadí a pomůcky, které přišly do styku s napadeným včelstvem a jsou z hořlavého materiálu, dezinfikovat vše nehořlavé (kovové), asanovat plochu před včelínem.

Od hlášení posledního výskytu se ponechává jednoroční časový odstup. Ve vhodném období následující vegetační sezony se prohlédnou všechny plásty v úlech ochranné zóny. Prohlídku provádí způsobilý pracovník veterinární služby. Je-li výsledek prohlídky negativní, prohlašuje se nákaza za zaniklou.

Chytrý jako liška. Co jste o liščí chytrosti možná nevěděli

Dnes, 12:29
Bývalý hotel Vltavan v Sedlčanech se mění na wellness centrum. Budova je zakrytá lešením a...
11.7.2019
Petrovice na Příbramsku chystají opravu kašny na náměstí, ve které nyní chybí voda. Cílem je...
11.7.2019
Příbrami se nedaří sehnat firmu, která by dokončila rekonstrukci Junior klubu u Nového rybníka. První...
10.7.2019
Lidé z Příbrami opět rozhodovali o projektech financovaných z takzvaného participativního rozpočtu. Nejvíce hlasů získala...
9.7.2019
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Příbramsku pokračuje restaurování historické výmalby, která byla...
9.7.2019
Příbram hledá nového ředitele Galerie Františka Drtikola. Dosavadní ředitelka Hana Ročňáková, která je v čele...
8.7.2019
Neznámý vandal poničil keramické sousoší Znamení zvěrokruhu na náměstí 17. listopadu v Příbrami. Přední nohy...
8.7.2019
Petrovice na Příbramsku dokončují sportovní halu, kterou budou využívat především hráči tenisu, volejbalu, nohejbalu či...
8.7.2019
Sedlčany na Příbramsku plánují výstavbu akvaparku za 113 milionů korun. Radnice předtím ještě uspořádá anketu,...
4.7.2019
Příbramské hornické muzeum návštěvníkům připomene 440 let od okamžiku, kdy císař Rudolf II. povýšil Příbram...
Reklama