Příbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89

Pochod svobody po 30 letech od revoluce bude 17. listopadu 2019. Organizátoři akce hledají pamětníky z fotografie, vítány jsou i osobní příběhy, snímky a jiné vzpomínkové předměty z této doby. Příbramské muzeum připravilo k události i zajímavou výstavu v Památníku Vojna, program plánuje i město.

„Před 30 lety zasáhly celospolečenské změny do života každého z nás. Pokud si s námi chcete připomenout listopadové události roku 1989 v Příbrami, jsme zvědavi na příběhy, fotografie a jiné vzpomínkové předměty. Pochod svobody se uskuteční 17. listopadu 2019 a připomene si události roku 1989 v Příbrami, již nyní hledají organizátoři pamětníky událostí listopadových dnů,“ říká koordinátor projektu Josef Hovorka.

Organizátoři se pokusí vytvořit opět památnou fotografii přímo na náměstí T. G. Masaryka, a to i s transparenty a vlajkami. Poté bude akce pokračovat pěším pochodem až k Památníku Vojna, kde bude po celý den probíhat doprovodný program k oslavám 30 let svobody.

Pokud se poznáte na některé z fotografií nebo máte doma další fotografie či předměty, můžete kontaktovat organizátory přímo na stránce akce facebook.com/postopachpolitickychveznu nebo na e-mail: [email protected]

„Akce je určena pro širokou veřejnost, rodiny a každý může napsat vzkaz: Co pro vás znamenal rok 1989. Zároveň bude možné poznat konkrétní příběhy politických vězňů i to, co znamenal komunistický režim, přímo v Památníku Vojna,“ dodává Hovorka.

„Představí se studentské divadlo Tomáše Bílka, symbolicky – divadla byla centrem tehdejšího dění, včetně příbramského. Budou interpretovány písně Karla Kryla, pamětníci zavzpomínají na tehdejší dobu a atmosféru, současní politici položí květiny. Jednou z akcí bude také pochod, který může symbolicky odkazovat na tehdejší pochod z Příbrami na Vystrkov, sídlo určené prominentním členům KSČ,“ říká Václav Trantina z Památníku Vojna Lešetice, kam bude pochod svobody směřovat.

„Je dobré, že si lidé připomínají výročí roku 89. Pochod je jednou z možných forem. Město plánuje větší akci spojenou s hudebními vystoupeními na náměstí 17. listopadu,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka a dodal, „obecně vnímám polistopadový vývoj jako víceméně správný. Záměrně zdůrazňuji slovo víceméně, neboť ne všechno, co se událo a děje, považuji za správné. Je dobře, že žijeme ve svobodné a demokratické společnosti. Je dobře, že tu máme politickou pluralitu. Je dobře, že jsme otevření zahraničnímu kapitálu a zároveň že můžeme podnikat a nebýt omezeni jen prostorem naší země.“

„Po listopadu 1989 se naše republika začala ubírat společně s dalšími státy bývalého východního bloku novým směrem a vytvářet si tak jiné vztahy k okolnímu světu. S tím se samozřejmě musela postupně vypořádat celá naše společnost, jež si v nově nabyté svobodě nastavovala svá pravidla ve všech oblastech života,“ konstatuje ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

„Jak jsme se vypořádali s přechodem od socialismu k demokracii, je otázkou také pro muzea, jež ve svých sbírkách uchovávají autentické doklady naší minulosti. Projekty těchto institucí připomínají zejména aktivity probíhající tehdy před 30 lety v regionech. Ne jinak je tomu i v případě Hornického muzea Příbram, které se této problematice věnuje systematicky od prvopočátku,“ dodal Velfl.

Výstava 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku připomene události i úmrtí příbramských odpůrců spolupráce s nacisty

Právě rozsáhlá výstava s názvem 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku, z autorské dílny historika a ředitele muzea Josefa Velfla, bude významným výstupem k nadcházejícímu jubileu. Josef Velfl byl navíc v té době i přímým aktérem oněch událostí.

První část výstavy nabídne pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží skutečnost, která hovoří o likvidaci Vysoké školy báňské 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen. „Navíc pět pedagogů této školy položilo život. Dva z nich dokonce spáchali sebevraždu, než aby přistoupili k nucené spolupráci s hitlerovci při konstrukci nechvalně známých řízených dálkových střel V-2,“ připomíná Velfl.

Každoročně si veřejnost připomíná události 17. listopadu 1939 v Praze a Brně, méně již v Olomouci a takřka vůbec v Příbrami, byť i zde proběhla ona „Zvláštní akce 17. listopad 1939“.

Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. listopadu 1989 v Příbrami. Autorovi scénáře této výstavy Josefu Velflovi se podařilo získat stovky cenných fotodokumentů i písemností a kontaktovat většinu dosud žijících hlavních organizátorů tohoto dění v Příbrami. Výsledkem pak je připravovaná výstava, která takřka den po dni popisuje prostřednictvím těchto zajímavých materiálů tehdejší dění. „Podařilo se navíc identifikovat jednotlivé aktéry na dobových snímcích a tehdejší události zasadit do celostátního kontextu,“ upřesňuje Velfl.

Výstava bude v česko-anglických jazykových mutacích a muzeum ji připravilo nejen pro odbornou veřejnost a pamětníky, ale zejména pro školy a mládež s cílem přiblížit tímto způsobem významný historický předěl v našich moderních dějinách a poukázat na specifika Příbrami. Akce se zúčastní dosud žijící přímí aktéři a pamětníci, kteří se zde podělí o své vzpomínky na dobu před 30 lety.

Součástí kulturního programu bude rovněž vystoupení hudebního souboru a představení prací dětí zdejších škol na téma, jak to bylo před 30 lety dle vzpomínek rodičů a prarodičů.

Příbram po roce 1989

K příbramským zvláštnostem v historii, která se psala před 30 lety, náleží mimo jiné skutečnost, že se Příbram  musela vypořádat s problémem ukončení těžby v rámci březohorského rudního revíru a následně i příbramského uranového ložiska, kde byla exploatace završena z ekonomických důvodů brzy po sametové revoluci, v roce 1991.

Po pádu totalitního režimu v roce 1989 proběhla s větším či menším úspěchem transformace zdejší ekonomiky. Nastal rozvoj soukromého podnikání, postupně roste turistický ruch, zkvalitňuje se sféra služeb. Došlo k modernizaci části zbylé historické zástavby i rekonstrukci zástavby novodobé. Dvě významná místa, Svatá Hora a Hornické muzeum Příbram, byla prohlášena vládou ČR za národní kulturní památky. Bohužel  pouze ve značně omezené míře pokračovalo doplňování bytového fondu, jakož i řešení dopravní infrastruktury a další záležitosti.

Množství úkolů týkajících se vytvoření podmínek pro ještě kvalitnější hospodářský, kulturní a společenský rozvoj na svoje naplnění teprve čeká. Nejnovější dějiny Příbrami zůstávají i nadále otevřenou a částečně nezodpovězenou kapitolou, což je v moderní historii běžným jevem.

Teprve čas, ten spravedlivý a neomylný soudce, umožní za určitou dobu objektivně zhodnotit také zcela nedávné události, jejich příčiny a následky tak, jak je před 30 lety neopakovatelně napsal život.

FOTO: Příbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89

Příbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - Obrázek_HMP_Stextem_30_letPříbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - img010mPříbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - img004_mPříbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - img001_m
Včera, 18:00
Příbramští kriminalisté už sdělili obvinění 35leté ženě, která v prosinci napadla dvě dívky v Dobříši....
23.1.2020
Jindřichova skála je skalní „srub“ s kolmou stěnou a kamenným mořem. Pro Brdy jsou takové...
22.1.2020
Další část města Příbram čeká proměna. Radnice bude revitalizovat prostor podél Příbramského potoka. Z bývalé...
21.1.2020
Hornické muzeum Příbram letos návštěvníkům připomene 145 let od světového rekordu v dosažení kilometru svislé...
20.1.2020
Příbramská radnice by podle ODS měla zastavit přípravu rozsáhlé rekonstrukce akvaparku za více než 400...
19.1.2020
Město Březnice, proslavené těžbou stříbrných rud a zámkem, leží na říčce Vlčavě. Zámek byla původně...
19.1.2020
Trenéři do škol je projekt, který má dětem ukázat kouzlo sportu, nastartovat v nich lásku...
18.1.2020
Středočeský kraj zřídí fond na podporu sázení stromů. Cílem je zapojit obce do řešení problému...
18.1.2020
Vojáci letos obnoví střelbu z minometů v bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016...
17.1.2020
První místo v devátém ročníku ankety Alej roku zamířila do Středočeského kraje a to památné...
Reklama