Příbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89

Pochod svobody po 30 letech od revoluce bude 17. listopadu 2019. Organizátoři akce hledají pamětníky z fotografie, vítány jsou i osobní příběhy, snímky a jiné vzpomínkové předměty z této doby. Příbramské muzeum připravilo k události i zajímavou výstavu v Památníku Vojna, program plánuje i město.

„Před 30 lety zasáhly celospolečenské změny do života každého z nás. Pokud si s námi chcete připomenout listopadové události roku 1989 v Příbrami, jsme zvědavi na příběhy, fotografie a jiné vzpomínkové předměty. Pochod svobody se uskuteční 17. listopadu 2019 a připomene si události roku 1989 v Příbrami, již nyní hledají organizátoři pamětníky událostí listopadových dnů,“ říká koordinátor projektu Josef Hovorka.

Organizátoři se pokusí vytvořit opět památnou fotografii přímo na náměstí T. G. Masaryka, a to i s transparenty a vlajkami. Poté bude akce pokračovat pěším pochodem až k Památníku Vojna, kde bude po celý den probíhat doprovodný program k oslavám 30 let svobody.

Pokud se poznáte na některé z fotografií nebo máte doma další fotografie či předměty, můžete kontaktovat organizátory přímo na stránce akce facebook.com/postopachpolitickychveznu nebo na e-mail: [email protected]

„Akce je určena pro širokou veřejnost, rodiny a každý může napsat vzkaz: Co pro vás znamenal rok 1989. Zároveň bude možné poznat konkrétní příběhy politických vězňů i to, co znamenal komunistický režim, přímo v Památníku Vojna,“ dodává Hovorka.

„Představí se studentské divadlo Tomáše Bílka, symbolicky – divadla byla centrem tehdejšího dění, včetně příbramského. Budou interpretovány písně Karla Kryla, pamětníci zavzpomínají na tehdejší dobu a atmosféru, současní politici položí květiny. Jednou z akcí bude také pochod, který může symbolicky odkazovat na tehdejší pochod z Příbrami na Vystrkov, sídlo určené prominentním členům KSČ,“ říká Václav Trantina z Památníku Vojna Lešetice, kam bude pochod svobody směřovat.

„Je dobré, že si lidé připomínají výročí roku 89. Pochod je jednou z možných forem. Město plánuje větší akci spojenou s hudebními vystoupeními na náměstí 17. listopadu,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka a dodal, „obecně vnímám polistopadový vývoj jako víceméně správný. Záměrně zdůrazňuji slovo víceméně, neboť ne všechno, co se událo a děje, považuji za správné. Je dobře, že žijeme ve svobodné a demokratické společnosti. Je dobře, že tu máme politickou pluralitu. Je dobře, že jsme otevření zahraničnímu kapitálu a zároveň že můžeme podnikat a nebýt omezeni jen prostorem naší země.“

„Po listopadu 1989 se naše republika začala ubírat společně s dalšími státy bývalého východního bloku novým směrem a vytvářet si tak jiné vztahy k okolnímu světu. S tím se samozřejmě musela postupně vypořádat celá naše společnost, jež si v nově nabyté svobodě nastavovala svá pravidla ve všech oblastech života,“ konstatuje ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

„Jak jsme se vypořádali s přechodem od socialismu k demokracii, je otázkou také pro muzea, jež ve svých sbírkách uchovávají autentické doklady naší minulosti. Projekty těchto institucí připomínají zejména aktivity probíhající tehdy před 30 lety v regionech. Ne jinak je tomu i v případě Hornického muzea Příbram, které se této problematice věnuje systematicky od prvopočátku,“ dodal Velfl.

Výstava 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku připomene události i úmrtí příbramských odpůrců spolupráce s nacisty

Právě rozsáhlá výstava s názvem 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku, z autorské dílny historika a ředitele muzea Josefa Velfla, bude významným výstupem k nadcházejícímu jubileu. Josef Velfl byl navíc v té době i přímým aktérem oněch událostí.

První část výstavy nabídne pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží skutečnost, která hovoří o likvidaci Vysoké školy báňské 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen. „Navíc pět pedagogů této školy položilo život. Dva z nich dokonce spáchali sebevraždu, než aby přistoupili k nucené spolupráci s hitlerovci při konstrukci nechvalně známých řízených dálkových střel V-2,“ připomíná Velfl.

Každoročně si veřejnost připomíná události 17. listopadu 1939 v Praze a Brně, méně již v Olomouci a takřka vůbec v Příbrami, byť i zde proběhla ona „Zvláštní akce 17. listopad 1939“.

Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. listopadu 1989 v Příbrami. Autorovi scénáře této výstavy Josefu Velflovi se podařilo získat stovky cenných fotodokumentů i písemností a kontaktovat většinu dosud žijících hlavních organizátorů tohoto dění v Příbrami. Výsledkem pak je připravovaná výstava, která takřka den po dni popisuje prostřednictvím těchto zajímavých materiálů tehdejší dění. „Podařilo se navíc identifikovat jednotlivé aktéry na dobových snímcích a tehdejší události zasadit do celostátního kontextu,“ upřesňuje Velfl.

Výstava bude v česko-anglických jazykových mutacích a muzeum ji připravilo nejen pro odbornou veřejnost a pamětníky, ale zejména pro školy a mládež s cílem přiblížit tímto způsobem významný historický předěl v našich moderních dějinách a poukázat na specifika Příbrami. Akce se zúčastní dosud žijící přímí aktéři a pamětníci, kteří se zde podělí o své vzpomínky na dobu před 30 lety.

Součástí kulturního programu bude rovněž vystoupení hudebního souboru a představení prací dětí zdejších škol na téma, jak to bylo před 30 lety dle vzpomínek rodičů a prarodičů.

Příbram po roce 1989

K příbramským zvláštnostem v historii, která se psala před 30 lety, náleží mimo jiné skutečnost, že se Příbram  musela vypořádat s problémem ukončení těžby v rámci březohorského rudního revíru a následně i příbramského uranového ložiska, kde byla exploatace završena z ekonomických důvodů brzy po sametové revoluci, v roce 1991.

Po pádu totalitního režimu v roce 1989 proběhla s větším či menším úspěchem transformace zdejší ekonomiky. Nastal rozvoj soukromého podnikání, postupně roste turistický ruch, zkvalitňuje se sféra služeb. Došlo k modernizaci části zbylé historické zástavby i rekonstrukci zástavby novodobé. Dvě významná místa, Svatá Hora a Hornické muzeum Příbram, byla prohlášena vládou ČR za národní kulturní památky. Bohužel  pouze ve značně omezené míře pokračovalo doplňování bytového fondu, jakož i řešení dopravní infrastruktury a další záležitosti.

Množství úkolů týkajících se vytvoření podmínek pro ještě kvalitnější hospodářský, kulturní a společenský rozvoj na svoje naplnění teprve čeká. Nejnovější dějiny Příbrami zůstávají i nadále otevřenou a částečně nezodpovězenou kapitolou, což je v moderní historii běžným jevem.

Teprve čas, ten spravedlivý a neomylný soudce, umožní za určitou dobu objektivně zhodnotit také zcela nedávné události, jejich příčiny a následky tak, jak je před 30 lety neopakovatelně napsal život.

FOTO: Příbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89

Příbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - Obrázek_HMP_Stextem_30_letPříbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - img010mPříbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - img004_mPříbram pochodem svobody oživí vzpomínku na listopad 89 - img001_m
Dnes, 11:39
Na Slapské přehradě poblíž obce Nebřich na Benešovsku se v pondělí večer převrátila plachetnice, poříční...
5.7.2020
Opravu městského bazénu projednali před prázdninovou přestávkou příbramští zastupitelé. Výsledkem je rozhodnutí, že rekonstrukce se...
1.7.2020
Na středočeských odběrových místech pro testy na koronavirus odbaví denně desítky zájemců, celkový počet odběrů...
30.6.2020
Středočeské nemocnice mají dostat z krajského rozpočtu téměř 153 milionů korun na výdaje spojené s...
28.6.2020
Cílem Re-use centra je najít nové využití funkčních ale pro současného majitele už nepotřebných věcí....
28.6.2020
V letošním roce bude nejspíše častým cílem letních dovolených právě Česká republika. Turistům směřujícím do...
27.6.2020
Město Dobříš se zapojilo do projektu vhodnějšího nakládání s biologickým odpadem. Ten spustil tým projektu...
26.6.2020
Od začátku letošního roku do konce května řešili příbramští dopravní policisté už 137 nehod se...
25.6.2020
Žena si drogy schovávala i v mrazničce, nebylo jí to ale nic platné. Příbramští kriminalisté se...
25.6.2020
S absencí výletů a větší izolací od okolí budou muset počítat děti, které se letos...
Reklama