Profesionální hasiči zasahují v Příbrami už 50 let

Letos uplyne půlstoletí od doby, kdy byla v Příbrami otevřena první stanice hasičů z povolání. První strážnice byla v bytě v centru města. Za desetiletí se změnily i události, u nichž hasiči zasahují.

Zavádění nových technologií a materiálů, mnohdy požárně nebezpečných, a obtížnost při zajišťování hasebních prací při požárech v denní době si vyžádala v sedmdesátých letech minulého století profesionalizaci hasičů.

„Vznik profesionální požární ochrany se datuje od 15. srpna 1970, kdy z popudu krajských a okresních orgánů vznikl Okresní veřejný požární útvar Příbram, jehož hlavním úkolem bylo snižovat škody způsobené požáry na minimum,“ připomíná ředitel příbramských hasičů Tomáš Horvát.

První strážnice byla zřízena ve starém bytě na náměstí v centru města, dnešní náměstí T. G. Masaryka.

„Zpočátku byly služby organizovány pouze přes den od 7.00 do 19.00 hodin a zajišťovali je pouze dva příslušníci. V noci službu zabezpečovali dobrovolní hasiči,“ dodává ředitel Horvát.

Poprvé se profesionální hasiči stěhovali v srpnu 1972 do bývalého dolu Marie na Březových Horách. V 70. a 80. letech se postupně zlepšovaly podmínky pro zásahy hasičů.

„Což bylo dáno především angažovaností tehdy sloužících hasičů, kteří si své základny z valné většiny opravovali, rekonstruovali nebo dodělávali svépomocí,“ říká Horvát.

Policejní auto na prevenci nikdo nepřehlédne. Nová auta si převzala středočeská policie, kolínští hasiči i město Kolín

Postupně byla vylepšována i technika, kterou hasiči potřebují při hašení.

„V listopadu 1990 se Okresní veřejný požární útvar Příbram přestěhoval z Březových Hor do nově postavené a na svou dobu moderní požární stanice ve Školní ulici, tedy do části města s největší koncentrací výškových budov, kde sídlí stanice HZS Příbram i ředitelství příbramského územního odboru HZS Středočeského kraje dodnes,“ dodává ředitel.

Dnes už hasiči nezdolávají pouze požáry, ale zasahují při dopravních nehodách při vyprošťování osob z havarovaných vozidel, zasahují u průmyslových havárií a také pomáhají při živelních pohromách a katastrofách.

Hasiči zajišťují i technickou pomoc při pracích na vodě a pod vodou, ale také ve výškách a nad volnou hloubkou, otevírají i uzavřené prostory.

„Právě technické zásahy tvoří největší a podstatnou část zásahů dnešních profesionálních hasičů, zatímco požáry zaujímají ve statistikách ani ne pětinu jejich práce. Vysoká četnost zásahové činnosti se samozřejmě promítla i na příbramské stanici, kde v posledních pěti letech přesáhla hranici 750 výjezdů za rok,“ říká ředitel.

Dnes centrální stanice územního odboru Příbram zabezpečuje plošné pokrytí jednotkami požární ochrany a činností specializovaných služeb dvěma výjezdy k zásahu. Výjezdy do dvou minut jsou zajišťovány na úrovni rychlé a účinné pomoci v nepřetržitém režimu 24 hodin denně.

Na stanici je i lezecká skupina pro zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou, další hasiči jsou vyškoleni pro první předlékařskou pomoc na úrovni, mají instruktory pro práci s motorovou řetězovou pilou, garanty na vyprošťování osob u dopravních nehod nebo pro práce na vodní hladině a specializované chemiky.

FOTO: Profesionální hasiči zasahují v Příbrami už 50 let

Profesionální hasiči zasahují v Příbrami už 50 let - hasici_pribram (2)Profesionální hasiči zasahují v Příbrami už 50 let - hasici_pribramProfesionální hasiči zasahují v Příbrami už 50 let - hasici_pribram3Profesionální hasiči zasahují v Příbrami už 50 let - hasici_pribram4
11.1.2021
Ačkoliv silničáři dělají, co mohou, zima je prostě rychlejší. Námraza a rozbředlý sníh si tak...
8.1.2021
Prvním miminkem nového roku v příbramské porodnici je chlapeček Tobias.
8.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
8.1.2021
Lidé v době nouzového stavu více navštěvují přírodu. S počtem návštěvníků Chráněné krajinné oblasti Brdy...
7.1.2021
Město Příbram bude letos investovat do revitalizace Čekalíkovského rybníka a jeho okolí. Práce na další...
7.1.2021
Okolo 120 dětí ze 2. základní školy Dobříš a Trnka navštívilo naučnou akci „Do lesa...
7.1.2021
Kolaudací byl dokončen vodohospodářský projekt, při kterém byl v další části Orlova vybudován vodovod a...
6.1.2021
Ošklivá hradba z betonových panelů v centru Dobříše u hotelu Heinz, po čtyřech letech zmizela...
30.12.2020
Čtyři dny před Štědrým dnem došlo v obci Ohrazenice k tragédii. Při požáru rodinného domku...
28.12.2020
Čtyři dny před Štědrým dnem se v obci Ohrazenice na Příbramsku odehrála tragédie. Při požáru...
22.12.2020
V Příbrami se bude od ledna opět platit jízdné v městské hromadné dopravě. Provoz autobusů...
Reklama