Rekordman příbramské záchytky má účet za 35 tisíc korun

Některá města se hledí protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, lidově zvané záchytka, zbavit. To se netýká Příbrami, radnice vybojovala vyšší příspěvek na její provoz od kraje. Její služby tak budou zachovány. Jak to v této neoblíbené, ale užitečné službě chodí, jsme se zeptali vedoucí záchytné stanice Jany Klímové. Řeč přišla i na rekordmany, akci Suchej únor a trochu filozofie. 

Krajští radní rozhodli, že Příbram dostane na provoz protialkoholní záchytné stanice o 700 tisíc korun více. Celkově tak v letošním roce radnice od hetmanství získá 2,5 milionu korun a nebude muset stanici kvůli přísnější legislativě rušit. Provoz zařízení loni vyšel na 2,1 milionu korun. Kraj přispěl 1,6 milionu, od klientů bylo vybráno 138 tisíc korun a 15 tisíc korun získalo město jako příspěvek od obcí. „Posílit provoz příbramské záchytky jsme rozhodli na základě setkání se starostou města Jindřichem Vařekou (ANO), který poukázal na zpřísněnou legislativu v oblasti personálního a materiálního vybavení záchytky. Pan starosta řekl, že bude-li částka na provoz navýšena, nemá město ji v úmyslu zrušit, protože jim peníze na její provoz budou stačit,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

„Vážíme si přístupu Středočeského kraje ve věci provozu záchytné stanice. Provoz záchytky není snadný. Po posledních změnách v legislativě se razantně zvýšily požadavky jak na personální obsazení, tak na materiální vybavení PPZS. Osobně mám velkou radost, že došlo k dohodě mezi naším panem starostou a krajským radním panem Bezděkem. Díky zvýšení objemu prostředků budeme moci výrazněji podpořit zdravotnický a lékařský personál PPZS. Zároveň budeme moci garantovat provozování záchytné služby v dalším období,“ uvedl místostarosta Příbrami Jan Konvalinka.

Ve středních Čechách funguje záchytka ještě v Mladé Boleslavi, v kladenské nemocnici jsou podnapilým lidem k dispozici takzvaná expektační lůžka. Další protialkoholní stanice byla v Kolíně, město však její provoz koncem loňského roku ukončilo. Příbram v minulosti nevyloučila, že v krajním případě učiní totéž.

Loni na příbramské záchytce skončilo 152 podnapilých lidí, z toho 23 žen. V předchozích letech byl jejich počet podobný. Předloni v zařízení nocovalo 153 a o rok dříve 152 klientů. Bezděk upozornil na to, že kvůli zrušenému provozu v Kolíně může být letos v Příbrami klientů více. Pro letošní rok kraj navýšil finanční prostředky na provoz zařízení v Mladé Boleslavi, Příbrami a Kladně na sedm milionů korun.

Protialkoholní a protitoxikomanická služba je zdravotnickým zařízením, které je jedním ze středisek příspěvkové organizace Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Po zrušení kolínského pracoviště lze očekávat značný příliv „klientů“ a s ním stoupající náklady na provoz služby. Za přenocování na PPZS je účtováno 2500 korun. Pokud však zachycený nezaplatí do sedmi dnů, navyšuje se částka o tisíc korun. Pohledávky jsou vymáhány standardními postupy. U některých případů již došlo k zahájení exekučního řízení.

(S přispěním ČTK)

Vedoucí záchytné stanice: Umístěním u nás můžeme pomoci zabránit neštěstí v situacích, kdy je člověk pod vlivem návykových látek

O tom, jak to vypadá za dveřmi záchytné stanice, jsme si povídali s její vedoucí Janou Klímovou.

Jak se to vlastně stane, že se člověk ocitne na záchytce? 

Na záchytku se může dostat ten, kdo pod vlivem alkoholu, případně jiné návykové látky, nekontroluje své chování a tím ohrožuje sebe, jiné lidi, majetek nebo veřejný pořádek. Většinou jde o situace, ke kterým se volají zdravotníci, policisté. Ti je pak převážejí k nám.

Máte spíše stálé klienty, nebo se jedná o různorodou směs náhodně příliš „posilněných“ lidí?

Dá se říci, že obojí, ale pravdou je, že někteří lidé se do problematických situací spojených s konzumací alkoholu dostávají častěji. Opakované pobyty u nás nejsou výjimečné.

Kolik jste měli za loňský rok klientů? Převažovali mezi nimi muži, nebo ženy?

V roce 2018 evidujeme 152 pobytů, z toho bylo 129 mužů a 23 žen. Mužská klientela jednoznačně převažuje.

Zaznamenali jste nějaký dopad akce tzv. Suchej únor ve smyslu menšího počtu záchytů?

Nikoli, spíše jsme zaznamenali nebývale málo klientů v lednu. Možná v tom hrála roli novoroční předsevzetí, možná prázdnější peněženka po Vánocích…

Jak probíhá taková návštěva?

Nejdřív zjišťujeme, jestli k nám dopravený člověk patří. Klient se podrobí dechové zkoušce na alkohol, případně testu ze slin na jiné látky a lékařskému vyšetření. K pobytu nemůžeme přijmout osoby ohrožené selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, se známkami vážnějšího poranění či onemocnění a také děti do 15 let.  Zároveň si personál převezme informace o okolnostech zachycení. Lékař vše vyhodnotí a rozhodne-li o příjmu, provede se evidence a uschování osobních věcí zachyceného. Následuje očista, ošetření drobných poranění (pokud je třeba), převlečení do nočního oděvu a uložení na pokoj. Pokoje máme dva – s pěti lůžky pro muže a třemi pro ženy. Po dobu pobytu je klient pod nepřetržitým dohledem zdravotnického personálu, který bezprostředně reaguje na změny v jeho zdravotním nebo psychickém stavu. Pokud je nocležník agresivní a ohrožuje ostatní, může lékař na nezbytně nutnou dobu rozhodnout o použití omezovacích prostředků, takzvaných „kurtů“. Ráno je klient znovu vyšetřen a lékař ho propustí, případně dojedná transport do jiného zdravotnického zařízení, ale to se děje spíš výjimečně. Nakonec si klient převezme zpět své osobní věci a podepíše potřebné dokumenty. Pokud nezaplatí na místě, dostane také složenku a informace o možných způsobech úhrady za poskytnuté služby.

Nedá se nezeptat na stálé hosty. Máte někoho, kdo se u vás ocitá pravidelně? 

Ano, jednoho rekordmana máme. V posledních třech letech nocoval na příbramské záchytce celkem čtrnáctkrát.

Kolik stojí přenocování na záchytné stanici?

Pobyt na záchytce v Příbrami stojí 2500 korun. Pokud není poplatek uhrazen na místě nebo do týdne, zvyšuje se na 3500 korun. Opatření je nové od ledna 2019. Snažíme se klienty motivovat k tomu, aby pokud mohou, platili včas a nebylo nutné je obesílat upomínkami a vymáhat dluhy soudní cestou. Dlužníkům pak úhrada může narůst o náklady řízení a úroky z prodlení, což je pak nepříjemné.

Jak je to s úhradou nákladů, zaplatí lidé?

Platební morálka klientů tohoto typu služby je všeobecně velmi nízká. Často se jedná o občany s finančními problémy, bez stálého zaměstnání a někdy také bez domova. U nás zaplatí v průměru 35 procent zachycených a jsme tak lehce nad celostátním průměrem. Snažíme se vycházet vstříc. Vždy jsme otevřeni dohodě o splátkovém kalendáři a rádi klientům umožníme úhradu splácet podle jejich finančních možností. Pak je to bez sankcí, ale musí o to projevit zájem a kontaktovat nás pokud možno včas.   

S jakými reakcemi se setkáváte po vystřízlivění vašich klientů? Stydí se, jsou překvapení, kde to vlastně jsou?

Asi nikdo není rád, že mohl přenocovat na záchytce. Pobyt u nás je spojený s určitým omezením a není dobrovolný. Protože jsou ve Středočeském kraji záchytky pouze dvě, přivážejí k nám lidi i z poměrně vzdálených míst. Pak jsou někteří skutečně překvapeni, kde se to ocitli, zvlášť když si naposledy pamatují hospodu v úplně jiném městě. Na druhou stranu, taková zkušenost může být pro dotyčného užitečným signálem, že něco není v pořádku, a popostrčit ho k řešení problému. Přímo na záchytce jsou k dispozici letáčky a kontakty na pracoviště, kde lze vyhledat pomoc. Klienti mají také možnost si o tom promluvit s lékařem.

Zdravotnický personál obecně se setkává se stále větší agresivitou pacientů. Jak je to u vás?

Nedá se říci, že by agresivita klientů záchytky v čase nějak výrazně stoupala. Ale podstatou téhle služby je, že se k nám dostávají lidé s problematickým chováním ve stavu akutní intoxikace. Se zvýšenou možností agresivity vůči personálu tudíž musíme počítat a jsme na to připraveni.

A jak pohlížíte na svou práci vy sami? Dává životní nadhled? Případně udělá z člověka práce na záchytné stanici obecně abstinenta?

Myslím si, že na záchytce chce a vydrží pracovat ten, kdo určitý „náhled“ již má. Máme tým zkušených lékařů, sester a sanitářů, kteří ke své práci přistupují profesionálně, jinak to ani nejde. Víme, že umístěním u nás můžeme pomoci zabránit neštěstí v situacích, kdy je člověk pod vlivem návykových látek nebezpečný sám sobě nebo jiným lidem, zároveň potřebuje ošetření a dohled, než vystřízliví. Také víme, jak problematické je hospitalizovat tyto lidi na odděleních nemocnic spolu s ostatními pacienty. Proto práce na záchytce svůj význam rozhodně má.

Nezdárný syn zdárného otce se nakonec ujal jeho literárního odkazu, a úplně skvěle. Tušíte, kdo to byl?

4.5.2021
Původní termín z loňska přesunutého 52. ročníku tradičního svátku klasické hudby v milovaném regionu Antonína...
4.5.2021
V Rožmitále pod Třemšínem se odehrává spor dvou místních seniorů s novým starostou Pavlem Bártlem....
29.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
29.4.2021
Český rybářský svaz – Místní organizace Jince započala v dubnu s revitalizací rybníku Amfík, který...
26.4.2021
Už vás někdy někdo poslal do Prčic? A šli jste? Jestli ještě ne, máte skvělou...
21.4.2021
Policisté stíhají sedmadvacetiletého muže, který podle nich v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku zapálil...
13.4.2021
Zloději na Příbramsku se v poslední době více zaměřují na jízdní kola. Policisté zaznamenali krádeže...
12.4.2021
Za běžných okolností by Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram již za několik dní otevíral pomyslné...
3.4.2021
V březnu byla zahájena oprava mostu na Litavce v katastru Čenkova.
2.4.2021
Knihovna Jince realizuje řadu aktivit i v době, kdy nejsou v provozu kulturní zařízení a...
30.3.2021
V poslední době je věnována velká pozornost životnímu prostředí. Lidé si v souvislosti se záplavami...
Reklama