Přijímačky na střední školy budou i v Karlovarském kraji jednotné a takzvané cut off score se uplatňovat nebude

12.1.2022
Roman Kořinek

Rada Karlovarského kraje vydala doporučení pro nastavení kritérií přijímacího řízení pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023 a také odsouhlasila záměry počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zřizovaných krajem. Podle radního pro oblast školství Jindřich Čermáka (Piráti) jsou v letošním roce opět ministerstvem školství dány povinné jednotné přijímací zkoušky.

„To ale neomezuje školy připravit si ještě vlastní kolo. Konečnou podobu zkoušek jsme vytvořili na základě konzultace s řediteli krajských škol. I letošní deváťáky velmi silně zasáhla distanční výuka, která způsobila značné rozdíly ve znalostech a dovednostech žáků posledního ročníku základních škol. Rozhodli jsme se proto nastavit doporučení obdobně jako v minulém roce, tedy upravit poměr podílu výsledku přijímacích zkoušek na celkovém hodnocení a také zrušit cut off score, které stanovovalo minimální hranici úspěšnosti,“ uvedl radní.

Poměr podílu výsledku jednotné přijímací zkoušky na celkové hodnocení bude u gymnaziálních oborů tvořit minimálně 70 %, u ostatních oborů minimálně 60 %. Tento návrh vychází z faktu, že hodnocení z předchozího vzdělávání může být, vzhledem k distanční výuce, značně neobjektivní a méně srovnatelné napříč základními školami.

„Stanovení hranice úspěšnosti by i podle ředitelů škol dávala smysl zejména na víceletých gymnáziích, tam je ale počet přihlášených tak vysoký, že přirozený práh je mnohem vyšší než umělá závora,“ doplnil Jindřich Čermák.

S tímto také úzce souvisí záměry počtu přijímaných uchazečů do prvních ročníků jednotlivých oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol zřizovaných kraje. Tyto jsou podle mluvčí Karlovarského kraje Jitky Čmokové opět stejně jako v loňském roce odsouhlaseny tak, jak je navrhují ředitelé škol.

„Pro školní rok 2022/2023 bude nabízeno celkem 3437 volných míst, což je nárůst o 61 míst v porovnání s loňským rokem. Toto je způsobeno tím, že některé obory vzdělání nenabízejí ředitelé škol každý rok, ať již z kapacitních důvodů konkrétní školy, nebo s ohledem na soulad s poptávkou trhu práce. Celkově nastoupilo ve školním roce 2021/22 do prvních ročníků všech středních škol v kraji 2682 studentů, což je o 194 více než v předchozím školním roce a obdobný nárůst je očekáván i v příštím roce,“ uzavřela Jitka Čmoková.

Zdroj: vz       Nepřehlédněte