Přísný biskup unikl otravě a na jeho hrobě se dějí zázraky. Poklonit se mu můžete v Amiens

Sv. Bohumír – Gottfired – byl přísný nejen na své ovečky ale především sám na sebe. Neunikl proto církevní kariéře a z osidel hříchu se potom pokoušel vymanit své bližní nejen bez ohledu na jejich původ a postavení, ale také proti jejich vůli. Málem se mu to vymstilo.

Budoucí světec se narodil kolem roku 1066 v Moulincourte ve Francii ve zbožné šlechtické rodině Froda a Alžběty. Jeho rodiče dlouhá léta nemohli mít dítě, a když je jednou navštívil opat Bohumír z kláštera na Mont-Saint-Quentin, manželé se mu svěřili se svým trápením. Opat jim poradil, aby se nadále modlili, aby učinili slib Bohu a podporovali chrámy a přislíbil, že se bude za ně také modlit. Manželé slíbili, že pokud se jim dítě narodí, zasvětí ho službě Bohu. Po roce se na konec přišel syn, kterému dali jméno po opatovi Bohumír. Pět let ho vzorně vychovávali a potom jej podle tehdejšího zvyku dali na výchovu do kláštera opatovi Bohumír. Chlapci se život v klášteře zalíbil a v horlivosti a přísnosti nejednou předčil i své učitele. Když dokončil studia, rozhodl se zůstat v klášteře jako mnich. Po složení slavnostních slibů byl kolem roku 1090 vysvěcen na kněze a v klášteře měl na starosti nemocné, chudé a poutníky.

Knutle na svatého Nikasia. Víte, jak přesně fungovaly roubíky proti myším?

V roce 1095 biskup jmenoval Bohumíra opatem kláštera v Nogentel v Pikardii. Ačkoli nerad, Bohumír poslušně opustil svůj klášter a odešel do Pikardie. Tamní klášter našel ve špatném stavu. Byl zpustlý a těch několik mnichů, co v něm žilo ve velkém nepořádku, bylo bez disciplíny. Bohumír se dal ihned do práce. Začal opravovat klášter, obnovil původní řád stejně jako hospodářství a při klášteře vystavěl dům pro nemocné, které pak ošetřoval.

Velmi přísný byl i sám na sebe a mnozí z mnichů následovali jeho příkladu. Pověst o svatosti Bohumírova života se rychle šířila a v roce 1104 byl proto jednomyslně zvolen za biskupa města Amiens ležícího severně od Paříže. Sám Bohumír o této volbě nic nevěděl, a když to zjistil, bránil se a nechtěl se úřadu ujmout. Po velkém naléhání jej nakonec se slzami v očích přijal, arcibiskup ho vysvětil na biskupa a Bohumír se hned vydal pěšky a bos do svého biskupského sídla.

Těžký život sv. Kalixta. Než se stal papežem, otročil ve mlýně a v dolech

I jako biskup zůstal pokorný a přísný na sebe. Navštěvoval věřící, povzbuzoval je ve víře, podporoval chudé, vdovy a sirotky a byl pro každého laskavým otcem. Na druhé straně ale také přísně napomínal a trestal nepořádky, kterých bylo v jeho biskupství víc než dost. Šlechtici i duchovenstvo si tam užívali prostopášného života, rozmáhaly se pověry, častá byla i manželská nevěra. Biskupova přísnost se některým velmožům příčila, a tak se rozhodli, že ho otráví vínem. Biskup si byl vědom současné situace a podle legendy dal nejprve kousek chleba namočený ve víně psovi. Pes sice pošel, ale biskup se tak zachránil. V roce 1114, když viděl, že nepořádky stále přetrvávají, rozhodl se zříci se biskupství a odejít do kláštera. Své rozhodnutí oznámil na církevní synodě roku 1115, ale biskupové s tím nesouhlasili a přikázali mu, aby se vrátil. Poslechl a pokračoval v plnění svého těžkého úkolu. Jeho práce ho však neuspokojovala a toužil, aby ho už nebe osvobodilo.

Sv. Pavel Thébský se dožil více než sta let. Jak se mu to povedlo?

Jeho přání se mu brzy splnilo. Roku 1115 svolal synod do Amiens a v červenci se zúčastnil sněmu v Chalons. Při návratu se zastavil v klášteře sv. Kryšpína v Soissons. Tam onemocněl zimnicí a nemohl dál pokračovat v cestě. Nemoc se stále zhoršovala. Bohumír cítil, že se blíží konec. Přijal svátosti umírajících a dne 8. listopadu 1115 ve věku kolem padesáti let zemřel. Pohřben byl nejprve v klášterním kostele v Soissons, později byly jeho ostatky přeneseny do katedrály Notre Dame v Amiens. Tam na jeho hrobě došlo k mnoho zázrakům. Tradičně je potom zobrazován jako biskup s berlou a mrtvým psem u nohou.

FOTO: Svatý Bohumír

Svatý Bohumír - Sv. Gottfried (1066 – 1115) – wikipediaSvatý Bohumír - Centrum města, s katedrálou Amiens v pozadí – wikipedieSvatý Bohumír - Fasáda katedrály Amiens – WIKIPEDIESvatý Bohumír - Chalon – náměstí s katedrálou – wikipediaSvatý Bohumír - Katedrála sv. Vincenta, vnitřek – Chalon – wikipedie
Další fotky
Svatý Bohumír - Vitráže v katedrále v Amiens – WIKIPEDIE

Podle pranostiky platí, že „jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá“. Jiná pranostika upozorňuje, že se zvířata již ukládají k zimnímu spánku: „Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.“

 

Dnes, 17:30
Jméno Sofia Villani Scicolone většině z nás nic neřekne. Není divu, italská herečka a modelka...
Dnes, 16:00
Hněv patří podobně jako strach mezi základní lidské emoce. Lidem v dávných dobách pomáhal právě...
Dnes, 15:11
„Obrazy Karla Černého jsou pro mne dramatem, zřetelně členěným ve tři jednání, ve tři citové...
Dnes, 14:00
Kájovi Saudkovi, vlastním jménem Karel Saudek (1935 – 2015), bratru fotografa Jana Saudka se splnil...
Dnes, 11:30
Mladý Ivan Blatný se rozhodl pro naprosto nesmiřitelný řez. Nechal za sebou kariéru i majetek,...
Dnes, 10:39
Při pořízení tiskárny si člověk hned neuvědomí, jaké budou další náklady spojené s jejím provozem....
Dnes, 10:00
Na lidském pláči se podílí méně mimických svalů, než na jeho úsměvu. Z toho logicky...
Dnes, 08:00
Ovocné džusy máme všichni rádi. Kupujeme si je, popíjíme je, často si do nich nalijeme...
Včera, 18:51
Prodloužená šance na život. Tak se dá popsat unikátní zákrok, který v česku poprvé provedli lékaři Všeobecné...
Včera, 17:30
Cítila to mnohokrát. Ten zvláštní pocit z vlastního nebytí, zatímco ostatní tu budou dál. Představa,...
Reklama