Příští rok začnou stavby cyklostezek z Nového Boru do České Lípy a Radvance

25.8.2022
Fefík

Cyklistům v Novém Boru udělají radost další kilometry cyklostezek. Díky získaným dotacím začnou příští rok práce na stavbách hned dvou cyklostezek, a to do nedaleké České Lípy a na trase mezi Novým Borem a Radvancem.

Na první část etapy roky očekávané cyklostezky, která má spojit Nový Bor s deset kilometrů vzdálenou Českou Lípou, získal Nový Bor v srpnu dotaci ve výši zhruba 7,5 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbývajících zhruba 3,2 milionů korun pokryje město z vlastního rozpočtu.

Díky tomu můžeme začít soutěžit samotnou stavbu tak, abychom ji mohli realizovat hned zkraje příštího roku,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Cyklistům má stezka nabídnout bezpečnou alternativní cestu a odvést je z frekventované silnice I/9. Projektová kancelář Vaner nabídla tři varianty – dvě delší, zážitkové, a krátkou, která kopíruje hlavní silnici. Ta dostala přednost.

Prioritou projektu je zajistit bezpečné spojení mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést cyklisty z přetížené silnice. Po ní denně projede 16 tisíc aut a nám se tu pohybují děti, chodci, cyklisté. Cyklotrasa má proto plnit hlavně dopravní funkci, tedy sloužit především obyvatelům obou měst a obcí podél trasy k cestě do práce, do školy,“ vysvětlil Jaromír Dvořák.

Začaly úpravy silnice mezi Novým Borem a Svorem. Stavba potrvá dva roky

 

O stavbu cyklostezky se dělí Nový Bor a Česká Lípa. „Naše je realizace část trasy z Nového Boru kolem Chotovic po křižovatku v Pihelu, odkud pak bude navazovat ta českolipská na Stará Lada,“ upřesnil Jaromír Dvořák.

Stavba prvního novoborského úseku za 10,7 milionů korun začne na křižovatce ulic Husova a Smetanova, napojí se na ulici Kpt. Jaroše a na druhou stranu po přírodní koupaliště. Současně s tím město už připravuje další etapu cyklostezky od koupaliště k hlavní silnici I/9 a do Chotovic.

Její část povede po pozemcích města kolem koupaliště, kde nezisková organizace Čmelák připravuje projekt Novoborské Amazonie. Mokřadní park se soustavou mělkých tůní a vycházkovým okruhem podél Šporky v sousedství koupaliště. Cyklistům se tak při jejím průjezdu nabídne další zážitek.

U této druhé etapy nyní zpracováváme projektovou dotaci, abychom mohli příští rok žádat o dotaci a v roce 2024 začít s její stavbou,“ doplnil Jaromír Dvořák s tím, že u poslední části z Chotovic do Pihelu město aktivně jedná s vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání.

Česká Lípa je hrdá na Wilhelma Horna. Založil první evropský fotografický časopis

 

Vedle toho se příští rok začne stavět také cyklostezka za bezmála 35,6 milionu korun, která spojí Nový Bor a Radvanec. Ta bude navazovat na frekventovanou cyklostezku ze sklářského města do Sloupu v Čechách a Radvance. Na realizaci nyní získala obec Radvanec jako hlavní nositel projektu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 28,4 milionu korun.

Cyklostezka povede od křižovatky v Radvanci kolem novoborského Lesního hřbitova na sídliště Rumburských hrdinů s napojením na bývalý cyklistický areál. Vytvoří tak ucelený okruh pro cyklisty.

Na žádost obce Radvanec jsme souhlasili s tím, že dojde k výstavbě cyklostezky mezi Novým Borem a Radvancem v našem katastru. Pomůže nám to zlepšit neutěšenou dopravní situaci u Lesního hřbitova a bývalé sklárny Zahn,“ řekl Jaromír Dvořák s tím, že nový úsek by měl primárně zajistit bezpečnost chodců a cyklistů v této lokalitě a zároveň rozšířit parkovací místa v ulici Rumburských hrdinů. „U sklárny Zahn vznikne přechod pro chodce, který tu chybí. Vybudují se rovněž dvě autobusové zastávky, aby autobusy nezastavovaly přímo na komunikaci jako je tomu v současnosti. Současně s tím Liberecký kraj přislíbil, že provede celoplošnou opravu silnice do Radvance, podél které nové cyklostezka povede,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Zdroj: Město Nový BorNepřehlédněte