První letošní Medaili města Liberce převzal spisovatel a skaut Miloš Zapletal

21.3.2022
Fefík

Miloš Zapletal (* 1930 v Prostějově), skautskou přezdívkou Zet, je spisovatel literatury pro mládež, skautský redaktor a činovník. Je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara, s nímž spolupracoval a působil jako editor jeho kronikových knih. Ocenění obdržel za přínos v oblasti čtenářství, výchovy mládeže, demokracie a lidských práv.

Vyrůstal v Pardubicích a vystudoval tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě UK. Než se začal věnovat literární dráze, krátce působil jako učitel tělesné výchovy.

Na konci 50. let se přestěhoval do Liberce, kde vedl skautský oddíl, po rozpuštění Junáka v roce 1970 transformovaný na turistický.

Jeho nejvýznamnějším dílem je mnohosvazková Velká encyklopedie her; její dřívější verze vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině, rumunštině a estonštině.

Severočeské muzeum vystavuje znovuobjevený nejstarší zvon Liberce

 

Po obnovení skautingu v roce 1989 se významně podílel na znovu vydávání skautských časopisů. V Liberci založil nakladatelství Skauting a vytvořil edici Skautské prameny, ve které vyšla řada prvních porevolučních skautských metodických příruček; na mnoha z nich se autorsky podílel.

Je také činný jako překladatel, z angličtiny přeložil více než deset knih E. T. Setona a z bengálštiny povídky, eseje a projevy Rabíndranátha Thákura.

V roce 2020 mu byla udělena Stříbrná medaile předsedy Senátu ČR.

Zdroje: Jana Kodymová, Zpravodaj Liberec + Wikipedie


Témata:

Nepřehlédněte