V Krušovicích hospodaří s vodou zodpovědně, sází i nové aleje

Z naší krajiny zmizely v posledních desetiletích mokřady, meze a travnaté plochy porostlé keři a stromy, které přirozeně zadržují vodu. Citelně tak ubylo míst, kde se voda může vysrážet ze vzduchu a vsakovat do půdy, ztenčily se zásoby podzemní vody a narušil se její přirozený koloběh. Jedním z klíčových prvků pro zadržování vody jsou aleje, zpomalují totiž odtok srážek, které by se jinak rozeběhly po zemědělské půdě a odnášely ornici. A navíc jsou krásné. To si uvědomují i v Krušovicích, kde začali s jejich intenzivní výsadbou.

Nové stromy v obci vysazují každoročně na podzim. Loni vysázeli celou novou jabloňovou alej pod Louštínem, letos zastupitelé vybrali třešně. „V třešňovce pod Prachárnou směrem k bažantnici je už jen pár starých stromů, chceme je dosadit,“ uvedla starostka Krušovic a kandidátka na senátorku Markéta Fröhlichová (STAN), která dlouhodobě prosazuje návrat tradičních krajinných prvků. Podle jejích slov není udržitelné dále narušovat vodní režim v krajině. Stromořadí, lesy, mokřady, meze a travnaté pásy nemohou ustupovat zemědělství a průmyslu. „Nejen, že půda ztrácí svou retenční schopnost, přicházíme také o cenné druhy rostlin a živočichů, které na těchto místech žijí,“ řekla.

Starostka v této souvislosti zmínila i to, že někdy je třeba více respektovat i zkušenosti našich předků. Třeba už přípis z roku 1752 uložil povinnost sázet stromy u nových císařských silnic z důvodů hospodářských, estetických, orientačních a bezpečnostních. Množství zejména ovocných alejí pak vzniklo za vlády Marie Terezie a Josefa II. A například zákon z roku 1884 pro království České nařídil, že „podél veškerých silnic říšských, zemských, okresních a obecních musejí býti aleje… Politické obce jsou povinny na svém území aleje vysazovati, pěstovati, housenky v nich sbírati a vůbec je v dobrém stavu udržovati. Kde podnebí a půda dopouští, mají se zpravidla vysazovati stromy nesoucí ovoce požívatelné…“ V současnosti podle Markéty Fröhlichové někteří lidé vnímají stromy jako nebezpečné objekty v blízkosti silnice, hrozbu v podobě padajících větví nebo překážku při vedení inženýrských sítí, ale to se i kvůli vodohospodářské situaci mění.

Ocenění práce Charity pro Beroun

Právě hospodaření s vodou je pro Krušovice důležité téma. Obecní úřad plánuje například obnovu vyschlé požární nádrže, již by v budoucnu využívali třeba rybáři nebo děti. Nejdříve je ale třeba ji zlegalizovat, protože papírově neexistuje. „Už dva roky se snažíme to napravit, pak teprve můžeme začít s její revitalizací,“ sdělila starostka s tím, že současný slabý přítok vody do nádrže obec posílí buď přítokem z Krušovického nebo z Červeného potoka. Krušovičtí také snížili frekvenci sečí. „Loni jsme třeba park posekali dvakrát. Některým lidem to připadalo nevzhledné, ale nakonec všichni chápou, že sekat méně často je důležité proto, aby nevysychal,“ dodala Markéta Fröhlichová.

FOTO: Nová jabloňová alej v Krušovicích

Nová jabloňová alej v Krušovicích - KrusoviceNová jabloňová alej v Krušovicích - Krusovice
22.10.2020
Vážení obyvatelé Hořovic, vážení zákazníci, v uplynulých letech jste čas od času mohli zaslechnout nebo...
22.10.2020
Ve středu 21. října vyhlásila vláda další omezení v souvislosti s koronavirem. K již existujícím...
21.10.2020
Vzhledem k zhoršující se hygienicko-epidemiologické situaci související s šířením COVID-19 NH a v souladu s...
20.10.2020
V Hořovicích se připravuje hudební multižánrový festival do Klubu Labe na březen příštího roku. Je...
20.10.2020
V pondělí 12. října uplynulo právě dvacet let od otevření medvědária v Berouně, kde jsou...
15.10.2020
V sobotu 19. září se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Zbiroh slavnostní vítání nových občánků...
14.10.2020
Pečující na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku mohou zdarma využít zajímavé nabídky. Uvádíme ty, které jsou...
14.10.2020
Na začátku roku měla skupina 18 oddílů a 348 registrovaných členů. Na jaře se rozběhla...
14.10.2020
Celý víkend od 18. do 20. září se ještě mohly, sice s malým omezením, konat...
14.10.2020
Z důvodu nevyhovujícího stavu protihlukové stěny na dálnici D5 mezi kilometry 9,23-10,5 v pravé krajnici...
Reklama