• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Regenerace sídliště Na Dolíkách ve Slaném trvala šest let

  15.8.2023
  Táňa Pikartová

  V listopadu loňského roku byla zahájena poslední etapa prací. Po léta nevzhledný veřejný prostor se proměnil v moderní a elegantní prostranství.

  Celkové náklady na realizaci ve výši deseti milionů korun snížila úspěšně získaná dotace ve výši 4 704 739 Kč z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích v rámci Státního fondu podpory investic, kterou město získalo v březnu 2022.

  Sídliště Na Dolíkách prošlo během uplynulých let mnoha proměnami. Nový vzhled dostalo dětské hřiště, hřiště na míčové hry pro teenagery a kontejnerová stání. Dále byl upraven dopravní režim sídliště, kdy byla navýšena kapacita parkovacích míst po jeho obvodu. Veškeré etapy na sebe logicky navazovaly a nově otevřená piazzetta je příjemnou tečkou revitalizace celého území sídliště.

  ,,Původním záměrem bylo navrátit této části veřejného prostoru jeho centrální, společenskou a pobytovou funkci. Jeho kultivace proběhla s důrazem na vytvoření přívětivého prostředí pro setkávání obyvatel všech věkových a sociálních skupin. Cílem tohoto projektu bylo sociální, urbanistické, ekonomické, architektonické a technické zhodnocení tohoto veřejného prostoru, a to se povedlo. Rád bych připomněl, že na začátku všeho byla diskuze s občany, kteří v této lokalitě žijí. Postupně jsme společně připravili návrhy na regeneraci tohoto slánského sídliště. Poděkování patří také bývalé manažerce rozvoje města Martině Prokešové a současné manažerce rozvoje města Magdaleně Stýblové. Dámy tady odvedly veliký kus práce,“ sdělil starosta města Martin Hrabánek.

  V rámci revitalizace sídlištního náměstíčka došlo i k vybudování odpočinkové zóny, která zahrnuje vodní prvky, přičemž na fontánu s tryskami navazuje kamenné korýtko se stavidly, příjemným místem je pergola a pítko. V rámci realizace došlo i k sadovým úpravám zahrnujícím výsadbu dřevin, keřů a pnoucích rostlin i trávníku.

  ,,Vodní prvky zajistí v letních dnech tolik potřebné ochlazení prostoru sídliště a zároveň jsou velmi atraktivní zábavou pro děti. Z plochy voda odtéká korýtkem. Spotřeba vody je nízká, protože v sytému cirkuluje. Když budou trysky vypnuté, stane se z fontány běžný pochozí prostor. Plocha náměstíčka je bez jakýchkoliv výškových zlomů a je tedy zcela přístupná i lidem se sníženou schopností pohybu a orientace,“ doplnila manažerka rozvoje města Magdalena Stýblová.

  Zdroj: Město Slaný  Nepřehlédněte