Rokycanští zvířecí záchranáři nezahálejí. Servis živočichům, kteří se dostanou do nesnází, zůstává zajištěn

Rokycansko je zajímavé nejen z historického, turistického, ale i ochranářského hlediska. Od roku 1990 zde působí záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech, ve které bylo za dobu jejího působení přijato a léčeno 8864 živočichů, především ptáků.

Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování ve spolupráci s dalšími subjekty.

V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jim způsobuje civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení formou dílčích či výročních zpráv.

Pavel Moulis při krmení divokého prasátka. Zdroj: ZO ČSOP Rokycany

V průběhu roku 2020 bylo do záchranné stanice živočichů ZO ČSOP Rokycany přijato rekordních 704 exemplářů volně žijících živočichů v padesáti čtyřech druzích. Z toho bylo 475 vypuštěno zpět do volné přírody, přičemž se při navracení do přírody využívá nejen přímé vypouštění dospělých jedinců, ale i adopce mláďat pěstounským rodičům stejného druhů či metoda volného letu, která se osvědčuje především u vypouštění dravců. Do dalšího chovu či držení bylo předáno 48 jedinců a 181 se jich i přes veškerou péči nepodařilo zachránit.

Záchranná stanice živočichů v Rokycanech garantuje záchranu zvířat na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, tedy na území Středočeského a Plzeňského kraje, přičemž oba kraje významně finančně podporují tyto aktivity. Pro zajištění odchytu, ošetření a léčby živočichů disponuje stanice potřebným materiálním, technickým i personálním vybavením. V prostorách stanice jsou umístěny i trvale handicapovaní živočichové sloužící k ekologické výchově.

Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice časté jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují pomoc, a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice. Mezi další příčiny, pro které se živočichové dostávají do našeho zařízení, patří náhodné odchyty, pády do nejrůznějších prostor či vysílení organismu. Vzhledem k tomu, že se velice často jedná o nález zvěře, je o pomoc požádán místně příslušný myslivecký spolek. Všichni živočichové přijatí do záchranného centra jsou evidováni v počítačovém programu, který používají všechny záchranné stanice v České republice, čímž dochází k sumarizaci výsledků v rámci činnosti celé Národní sítě záchranných stanic.

V roce 2020 byli v rokycanské záchranné stanici živočichů léčeni i vzácnější a zajímavější druhy. Mezi ně patřil např. luňák hnědý, krtek obecný, kavka obecná, králíček ohnivý či ťuhýk obecný. Naopak nejčastějšími pacienty léčebného zařízení v roce 2020 byli netopýr rezavý (71), ježek západní (64), kachna divoká (52), poštolka obecná (50) či sýkora koňadra (43).

Potápka roháč na sněhu. Zdroj: ZO ČSOP Rokycany

Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšujících kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Nedílnou součástí činnosti stanice jsou i záchranné přenosy živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi. V roce 2020 jsme prováděli přenosy obojživelníků v jarním období a následně přenosy netopýrů rezavých.

Na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů byla v prosinci roku 2005 vyhlášená veřejná sbírka „Zvíře v nouzi“. Díky kvalitně odváděné činnosti rokycanských ochránců přírody dosahuje rokycanská stanice výrazného úspěchu při získávání počtu dárcovských SMS zpráv. Návod k odeslání dárcovských zpráv, popřípadě možnost přímé finanční podpory najdete na www.csop.erc.cz .

V roce 2020 byla rokycanská záchranná stanice živočichů podstatnou část roku uzavřena veřejnosti. Bohužel vzhledem k vývoji pandemické situace nelze předpokládat, že tomu bude v letošním roce jinak. Každopádně servis živočichům, kteří se dostanou do nesnází, bude zajištěn i nadále.

Pokud vás aktivity rokycanských ochránců přírody zaujaly a chcete je podpořit, můžete to udělat následujícími způsoby:

– složenkou na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany

– bankovním převodem na účet č. 842421389/0800 u ČS, a.s., pobočky Rokycany

– osobně při prohlídce areálu (ekocentrum, záchranná stanice živočichů), samozřejmě, až to půjde.

Ve všech případech s vámi můžeme sepsat smlouvu darovací, sponzorskou či o reklamě pro uplatnění odpočtu od základu daně.

 

Ať se již rozhodnete podpořit naši činnost jakkoliv, děkujeme vám.

Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

23.2.2021
Přes složitou epidemiologickou situaci probíhá dál řada investičních akcí. To se projevilo i v programu...
23.2.2021
Církev československá husitská ve Tmani si letos připomíná 100 let od počátků svého vzniku v...
18.2.2021
DobroDílo oficiálně zahájilo svou činnost v Králově Dvoře na podzim roku 2019. Vstoupilo tak nedávno...
17.2.2021
Druhý únorový týden se děti školní družiny ZŠ Beroun-Závodí vydaly v maskách na průvod od...
17.2.2021
Není to tak dlouho, kdy byl revitalizován rybník v Lesoparku Dražovka v Hořovicích. Kolem něj...
16.2.2021
Rozvolňování protikoronavirových opatření je v nedohlednu, dlouhodobá výuka teorie a řešitelské soutěže na dálku jsou...
16.2.2021
Krásné zimní dny, vyšší sněhová pokrývka a snad i v brzké době očekávané jaro protkané...
16.2.2021
I přes stále trvající pandemická opatření je činnost rokycanských ochránců přírody velice pestrá a mnohostranná....
16.2.2021
Na hranicích příbramského a berounského okresu působí parta mladých lidí, kteří si říkají Dovedové Křešín....
16.2.2021
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná stavba domu...
Reklama