S erotikou proti moru. Dekameron ovlivnil řadu uměleckých děl

17.5.2021
Karel Dudek

Jistě, jak jinak, Dekameron, klasika italské, renesanční literatury, autorem Giovanni Boccaccio. V Itálii bylo všechno vždy o trochu dříve, a tento muž byl současníkem českého krále Karla IV. Jeho dílo vzniklo v letech 1348-1353, a zábavnou formou poskytlo jedinečné informace o tehdejší morové epidemii. Přeskočme nyní jedno století a vydejme se do Čech. Sem renesance ještě nezavítala. Zatím neměla šanci, po mnoha letech husitských válek, kdy se díky fanatismu na obou stranách vytratily jakékoliv světské požitky. Věnovat se tělu a rozkoším, to byl smrtelný hřích. Společnost si po Lipanech trochu vydechla, a lidé se znovu učili, že myslet na světské radovánky neskončí ohněm pekelným. 17. 5. 1452 se narodil Hynek z Poděbrad.

Jiří z Poděbrad byl nevinen. Co se tehdy vlastně stalo?

Jak to souvisí s Dekameronem? Jednoduše. Tento velmi vzdělaný muž přeložil tuto knihu, ze které by táborským kněžím vstávaly vlasy hrůzou, do češtiny. Měl na jedné straně smůlu, narodil se v době, kdy ani jeden z rodičů neměl panovnický titul a tedy ani on neměl dědičný nárok na český trůn. Jeho otec Jiří si bohužel do budoucna ponese pověst královraha, kterou mu vědci odpářou až po půltisíciletí. Nicméně měl i štěstí. Jeho matka, Johana z Rožmitálu, byla druhou manželkou jeho otce a vzornou matkou nejen svým dětem, ale i dětem nevlastním, kterých byla celá kopa. Byla macechou, kde výjimka potvrzuje pravidlo. Hynek byl jejím třetím dítětem.

Hra o trůny v Čechách. Českého krále Jiříka z Poděbrad chtěl nahradit vlastní zeť

Chlapci se dostalo vynikajícího vzdělání a úlitbou na nemožnost královského titulu pro něho a jeho dva bratry, bylo povýšení na říšského knížete a jako léno obdrželi hrabství kladské a minstrberské. Jak bylo tehdy zvykem, z politických zájmů byl již v sedmi letech zasnouben s dcerou saského kurfiřta Kateřinou, se kterou se o dvanáct let později oženil. Ošklivá doba, plná intrik, podrazů, křiváren a válek, z touhy po moci, která ležela na zemi, a ke které stačilo jen vztáhnout ruku. Kdo bude rychlejší? Hynek byl možná na politika příliš slušný, naivní, a i když působil jako diplomat, moc se mu nedařilo. Na druhou stranu žil na plný plyn, protože věděl, že má život jenom jeden, a o slasti nebeské neměl zájem. Zadlužil se. Velice se zadlužil a na poděbradském panství mohl žít jen z milosti krále Matyáše Korvína, svého švagra, který přeci jen měl zábrany svého příbuzného definitivně zničit. Snad to bylo také tím, že i on sám byl hluboce humanisticky vzdělán a jeho renesanční knihovna v uherském Budíně byla proslulá. Hynkův překlad sto let starého Dekameronu nebylo jeho jediné literární dílo.

Rozmarné příběhy v čase moru. Jak se zrodil Dekameron

Mládí je po celé věky stejné a Hynek byl svým dílem i životem oblíben hlavně mezi šlechtickou mládeží. Někteří literární vědci mu připisují autorství tzv. Neuberského sborníku, plného milostných, erotických básní. Májový sen, O ženitbě, Verše o milovníku, Ctnost a štěstí. Jeho díla se četla a schovávala pod polštářem, před bdělými zraky rodičů i vychovatelů. Hynek uměl žít, účastnil se turnajových klání, koketoval s alchymií. Má však i jedno opravdu smutné prvenství. Je prokazatelně prvním Čechem, který se nakazil syfilidou, na kterou také i zemřel ve svých čtyřiceti letech. Tři měsíce před tím, než Kolumbus dorazí k americkým břehům.Nepřehlédněte