Parkování v Čelákovicích pod palbou kritiky od lidí. Radniční průzkum odhalil spokojenost obyvatel, ale i slabiny

Jaká je kvalita života v Čelákovicích? Město si nechalo udělat názorový průzkum spokojenosti svých obyvatel, který zachycuje, jak vnímají změny za posledních sedm let. Lidé chtějí parkovací dům nebo pohotovost a lékaře-specialisty.

Průzkum, který město realizovalo za asistence společnosti AGORA CE, ukazuje například na to, zda se Čelákovice stávají upravenější, bezpečnější a celkově vhodnější pro život. „Jsem velmi rád, že obyvatelé města jsou spokojeni. Radnice se snaží v maximální míře podporovat činnosti ve městě, abychom dostáli svému mottu: Čelákovice – domov na Labi. Spokojenost ve vyhodnocení odráží i skutečnost, že radnice v Čelákovicích je otevřená a transparentní a že fráze ‚Pojďte naše město řídit s námi‘ nezůstala jen na papíře, ale že ji uskutečňujeme i v reálném životě.

Čelákovičtí spekulují, jestli někdo po městě pohazuje psům otrávené buřty. Co na to policie?

Výsledky dotazníkového průzkumu se hned odrážejí v životě města. Pro příklad, v oblasti bezpečnosti jsem již jednal s ředitelem Městské policie a vedoucím Obvodního oddělení Policie České republiky a padla dohoda, že na místa, která občané považují za ne příliš bezpečná, se obě policie primárně zaměří,“ uvedl pro Náš REGION starosta Čelákovic Josef Pátek.

Osloveno 786 místních lidí

Smyslem průzkumu bylo získat pohled občanů na kvalitu života v jejich městě, a to z těchto hledisek: bezpečnosti, občanské vybavenosti, kvality životního prostředí a vzhledu města, podmínek pro trávení volného času, nabídky komerčních i nekomerčních (sociálních) služeb a dopravy. Nebyl to první názorový průzkum, ten byl proveden již v roce 2011 při přípravě stragického plánu rozvoje Čelákovic. Tentokrát lidé vyplňovali tištěné i elektronické dotazníky, a to letos ve dnech 6. až 29. ledna. Dotázáno bylo 786 lidí. Podle výsledků je hodnocení kvality života v Čelákovicích „téměř ve všech oblastech velmi pozitivní“. Jedinou výjimkou je možnost parkování, se kterým je nespokojena značná část respondentů.

Místo vlaků autobusy. Mezi Neratovicemi a Čelákovicemi bude dvoutýdenní výluka

„Oblastí vnímanou méně pozitivně je životní prostředí, kde je hodnocení pouze ‚spíše pozitivní‘. V oblasti školství pak můžeme najít poslední negativní hodnocení našich respondentů, a tím je nespokojenost s kvalitou výuky na místním gymnáziu. Všechny ostatní oblasti jsou vnímány pozitivně,“ je uvedeno ve vyhodnocení průzkumu. Ve veřejných prostorech města lidé vnímají jako hlavní problém jejich údržbu, samotná prostranství negativně nehodnotí, vadí jim ale rozbité chodníky, nepořádek a podle nich nedostatečná údržba zeleně.

FOTO: Čelákovice průzkum

Čelákovice průzkum - Nádraží-v-Čelákovicích-1-foto-ACČelákovice průzkum - Čelákovice – foto ACČelákovice průzkum - Ostrovní-nástupiště-na-nádraží-v-Čelákovicích-3-foto-AC

Chybí pohotovost a lékaři-specialisté

Čelákovické dráždí průmysl a automobilová doprava, v okrajových částech znečištění z lokálních topenišť a z hnojení. „V oblasti zdravotnictví lidem chybí, stejně jako v roce 2011, pohotovost. Postrádají také dentistu a případně další lékařské specializace (ortopedy, kožní, chirurgy). Školství je nejrozporuplnější oblastí. Podobně jako v dopravě je celkové hodnocení velmi dobré. Najdeme zde celkově nejvíce zcela spokojených respondentů.

Obchvat Čelákovic uvázl na mrtvém bodě. Proč se ještě nestaví?

Na druhou stranu se středními školami jsou naši respondenti nespokojeni. Zejména s kvalitou místního gymnázia. Dotázaní se v Čelákovicích cítí vcelku bezpečně a pozitivně hodnotí také činnost bezpečnostních složek. Největším problémem z hlediska pocitu bezpečí jsou lidé zneužívající drogy. Přestože je městská policie vcelku chválena, je jí vytýkáno především to, že nekontroluje dostatečně riziková místa, nejsou ve městě dost vidět, aby hlídali ‚veřejný pořádek‘,“ vyplývá ze šetření.

Investice do dopravních staveb

Spokojeni jsou lidé s podmínkami pro volný čas, sport a kulturu. Co se týče oblasti sportovní a volnočasové, uvítali by především zlepšení podmínek pro letní koupání. V oblasti kultury by uvítali lepší kulturní program, týkající se filmových, koncertních a divadelních představení, i lepší zabezpečení pro kulturní aktivity. Pouze asi polovina lidí se vyjádřila k sociálním službám, plno lidí tedy otázku přešlo. Ti, kteří odpověděli, chtějí z většiny domov pro seniory.

Nádraží v Čelákovicích prochází modernizací. Od ledna lidem poslouží ostrovní nástupiště

Z průzkumu také vyplynulo, že obyvatelé Čelákovic chtějí investovat do dopravních staveb. „Začít by se mělo u chodníků a místních komunikací. Následovat by mělo vybudování obchvatu (zde upozorňujeme na nesoulad s tím, jaké problémy v dopravě lidé identifikovali) a stavba parkovacího domu u nádraží. A konečně obrovskou podporu měl také domov pro seniory,“ uvádí se v závěrech šetření.

Vzali jsme si domů uprchlíky. Bylo to minimum, co jsme pro ně mohli udělat, říká žena z Čelákovic

Odpovídaly hlavně ženy mezi 35 až 44 roky

Tvůrci průzkumu uvádějí, že jsou odlišnosti mezi tím, kdo žije v Čelákovicích a kdo reálně odpověděl. „Výzkumu se zúčastnilo mnohem více žen než mužů, než by odpovídalo skutečnému poměru pohlaví. Výsledky jsou souhrnem vidění spíše obyvatel ve středním věku a v neprospěch starších obyvatel. Odpovědi reprezentují názory populace 15+. Názory mladších se v něm prakticky neobjevují. Odpovídali především vzdělanější občané, názor méně vzdělaných zde není příliš zastoupen.

Muž v Čelákovicích lákal děti do auta na sladké nebo kousek pizzy

Extrémní nerovnost panuje v tom, jak málo odpovědělo lidí žijících v domácnosti jednotlivce oproti vysoké účasti lidí žijících v domácnostech obou rodičů s jedním či více dětmi. Oproti skutečnému počtu obyvatel jsou obyvatelé sídliště ve vzorku málo reprezentováni a naopak obyvatelé centra reprezentováni příliš často,“ je uvedeno v závěrech průzkumu. Nejčastějším respondentem byla žena ve věku 35 až 44 let se středoškolským vzděláním, která bydlí v centru se svým mužem a dětmi.

30.5.2020
Česká republika má mnoho památek, z nichž některé jsou nádherně zrekonstruované, některým se snad již...
20.5.2020
Poté co narukoval do války, si rodina myslela, že zemřel. On však zůstal na druhé...
17.5.2020
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
17.5.2020
Poštovních úřadů v Praze, které by sídlily sto padesát let na jedné adrese mnoho nenajdeme,...
14.5.2020
Film Obecná škola už patří k české klasice. Celý děj je popisem dětství jeho autora...
12.5.2020
Mezi Prahou a Mělníkem bude opět pravidelná osobní lodní doprava. Loni přibylo cestujících, kteří ji...
4.5.2020
Práce četníků a policistů byla dříve o mnoho náročnější než dnes. O služebních automobilech či...
11.4.2020
Brandýs nad Labem u Prahy již řadu let opravuje místní zámek. Letos rekonstruuje rytířský sál...
9.4.2020
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Respondeo, které funguje na Praze východ, například v Čelákovicích...
Farmářské trhy na pražské Kubáni
6.4.2020
Stále čteme, že místnosti, tedy i obchody, se mají hodně větrat. To by se na...
30.3.2020
Jednou z nejvíce ohrožených skupin při současné pandemii koronaviru jsou nemohoucí. O ty se napříč...
Reklama