Obchvat v Líbeznicích funguje přes šest let. Analýza ukázala, jestli ulevil řidičům

Další fotky

Na webu obce Líbeznice se aktuálně zamýšlejí, jaká je tam dopravní zátěž poté, co byl před šesti lety slavnostně otevřen obchvat Líbeznic. Shrnují to slovy, že „od otevření obchvatu na něj zamířilo mnoho automobilů, stále však je dost řidičů, kteří volí cestu obcí“. Co může pomoci?

Poslední průzkum dopravní intenzity (z dosavadních tří od spuštění obchvatu) se uskutečnil loni v listopadu. Provedla jej společnost CITYPLAN.

„Jednalo se o radarový průzkum, kdy snímače SIERZEGA sčítaly automobily na třech stanovištích. Pro zjednodušení si místa nazveme profily a označíme je písmenem R a příslušným číslem. Profil R1 byl na obchvatu Líbeznic na silnici I/9, těsně před křižovatkou U Papričů. Profil R2 na silnici I/9 před odbočkou na Bořanovice, tedy při výjezdu z obce směrem na D8, a profil R3 na silnici II/243 u benzinové pumpy v Březiněvsi,“ je uvedeno v textu.

FOTO: Líbeznice

Líbeznice - Líbeznice,_churchLíbeznice - LibezniceLíbeznice - LíbezniceLíbeznice - LíbezniceLíbeznice - Líbeznice
Další fotky
Líbeznice - Základní škola LíbezniceLíbeznice - MH_skola-Libeznice_Martin Hrubý, LíbezniceLíbeznice - MH_skola-Libeznice_Martin Hrubý, Líbeznice 2

Z průzkumu vyplývá, že v listopadu 2017 například profilem R1 projelo celkem 19 464 aut denně, což je o 4396 více než v roce 2012, podobný nárůst je i na profilu R2. „Menší nárůst pak zaznamenal profil R3, a to o 1645 více, než tomu bylo v roce 2012,“ je uvedeno v analýze. Vyplývá z ní i to, že výrazně roste intenzita dopravy na profilech R1 a R2 a kromě měření v listopadu 2017 klesá intenzita na profilu R3. „I nárůst 690 aut v listopadu 2017 oproti přibližně 3500 na dalších dvou profilech je však výrazně nižší,“ uvádí text.

Více aut míří na obchvat než do obce, celková kapacita aut, která na Líbeznice míří, se však zvyšuje a do budoucna tomu nebude jinak. „Stěžejní je výstavba mimoúrovňové křižovatky ve Zdibech u Staré pošty, která bude znamenat plynulejší najíždění i vyjíždění z dálnice a ještě větší komfort při jízdě po obchvatu. Vedení obce je neustále v kontaktu s Ředitelstvím silnic a dálnic a projekt se pomalu posouvá dopředu,“ uvádí analýza průzkumu.

Kaplička v Líbeznicích po renovaci září nebeskými barvami

Další dopravní průzkum se týkal okolí ulice Jaroslava Seiferta – křižovatek ulic Jaroslava Seiferta x Pražská a Karla Hynka Máchy x Pražská a dopravního řešení organizace dopravy mezi ulicemi Mělnická, Hovorčovická, U Cihelny a Nedvědova. Průzkum se uskutečnil loni 18. října a vypracoval jej Ústav dopravních systémů při Dopravní fakultě ČVUT v Praze. „Zde je dopravní situace nepřehledná zejména při vjezdu na ulici Mělnickou, kdy se zde tvoří fronty, a druhou komplikací je doprava v klidu, kdy dochází k parkování v prostoru komunikace a tím k omezení pohybu pěších,“ uvádí text.

V Líbeznicích vyroste další škola za 100 milionů

„Průzkum ukázal, že vozidla, která vyjíždějí z obytných zón na Mělnickou, využívají zejména ulici Jaroslava Seiferta, což je dáno tím, že tato ulice prochází přes celou obytnou oblast, a nájezd na Mělnickou je tak nejkratší. Součástí průzkumu byl i návrh řešit tuto situaci úpravou směru jízdy v části ulice J. Seiferta, konkrétně jednosměrným provozem v této ulici mezi ulicemi Pražská a Lánská. Zastupitelstvo obce se touto změnou zabývalo na svém jednání v prosinci 2017 a po vyhodnocení všech pro a proti rozhodlo zatím ponechat současný stav. Touto úpravou by se možná ulevilo části ulice J. Seiferta, proud vozidel by ale jezdil jinudy a komplikace by vznikla v jiných ulicích,“ uvádí analýza.

Dnes, 08:07
Tradičním cílům rodinných výletů – klasickým zoologickým zahradám – v poslední době roste zdatná konkurence....
2.7.2020
Čtyřicet let na profesionální hudební scéně letos slaví zpěvák Dalibor Janda. Své turné musel kvůli...
1.7.2020
Tramvajovou trať z Kobylis do Zdib připravuje společně Středočeský kraj reprezentovaný Krajskou správou a údržbou...
25.6.2020
Trať povede ze stanice Praha Vysočany do Lovosic, kde se potká s nynějším koridorem, který...
25.6.2020
Zvon kostela sv. Martina v Líbeznicích, jedinečná památka z roku 1663, se po náročné opravě...
25.6.2020
Lípa roste již více než 100 let v samotném centru obce, přímo před gotickým kostelem...
24.6.2020
Manželé Nováčkovi koupili v roce 2014 unikátní soubor historických budov v Bořanovicích - Pakoměřicích, kostel,...
24.6.2020
Žáci některých středočeských škol dostanou vysvědčení už v pátek, například v Líbeznicích u Prahy nebo...
20.6.2020
Základní škola v pražské Vinoři ve čtvrtek obnovila výuku pro žáky prvních až třetích tříd....
19.6.2020
Na území pražských Miškovic tomu již dnes nic nenasvědčuje, ale ještě před pár lety zde...
Reklama