Přírodní unikát v Zeměchách u Kralup. Zažijte kouzlo sprašové rokle, která zde vzniká 200 tisíc let

Další fotky

Kdo si ještě vzpomene na lovce mamutů a vůbec toto dávné období našich dějin, možná si vybaví i pojem spraš jako zvláštní druh zeminy. V tzv. sprašové rokli u obce Zeměchy si ji můžeme prohlédnout i dnes, navíc v opravdu monumentální podobě až 20 metrů vysokých

Tip na výlet: Bývalá šroubárna v Libčicích je industriální klenot. Turistu nadchne i zřícenina Liběhradu

Odborně řečeno je spraš charakterizována jako směsice drobných částic křemene, živce a křídy o velikosti 0,03-0,06 mm doplněných uhličitanem vápenatým a jílem. Vítr tuto směs navál na určité místo, kde se slehla. Když se do takové sprašové duny zařízl nějaký vodní tok, vyhloubil v ní rokli s pozoruhodnými, velmi příkrými stěnami. Přesně to se kdysi dávno stalo v Zeměchách.

Unikát v Zeměchách

Zeměšskou sprašovou rokli najdete velmi snadno, z návsi v Zeměchách k ní vede ulice V rokli, která končí právě u vstupu do rokle. Na začátku sprašová rokle o celkové délce cca 350 metrů nevypadá nijak zvláštně a nápadně. Svoji pravou krásu odkryje až asi po 100 – 150 metrech chůze. Když se potom zahledíte do jejích strmých, téměř kolmých stěn, jejichž vrstvy se zde ukládaly asi 200 tisíc let, uvidíte světlejší a tmavší pruhy. Ty světlé vznikly navátím spraše v sušších obdobích dob ledových zvaných würm a riss. Prokládají je tmavohnědé pruhy úrodnější půdy z dob meziledových, kdy vlhčí a teplejší klima umožnilo vznik bažin a mokřadů.

FOTO: Sprašová rokle Zeměchy

Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7244Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7248Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7245Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7261Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7246
Další fotky
Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7258Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7260Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7271Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7263Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7255Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7254Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7250Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7257Sprašová rokle Zeměchy - DSC_7255

Při bližším pohledu můžete na některých místech zaznamenat další, asi 3 – 5 cm široké kompaktní proužky. Takové množství materiálu sem navál vítr, spíše vichr, vždy během jediné dávné prašné bouře.

Tip na romantický výlet: Historické údolí Čechů a plavba po Berounce pod hradištěm Kazín

Na spraš si můžete dokonce i sami sáhnout – na dně rokle se povalují její větší či menší kompaktní kusy. Rozemnutím hrudky spraše v prstech se snadno přesvědčíte, že se opravdu skládá z drobných až velmi jemných částeček hornin. Když do nich fouknete, obláček prachu se poponese vzduchem a zase se na zemi uloží k odpočinku. Přesně tak, samozřejmě v mnohem větším měřítku, tyto unikátní sprašové duny také kdysi dávno vznikly.

Tip na výlet: Park u zámku Měšice

Domov vzácných rostlin a živočichů

Rokle si i dnes žije svým životem. V první řadě tím pomalým, geologickým, který způsobuje její postupné zanášení. Kusy spraše se odlamují od stěn, padají na dno rokle a zasypávají ho. Původní dno rokle tak dnes leží již čtyři metry pod úrovní povrchu.

Domu hrozilo zbourání, nyní se má stát kulturní památkou. Je spojen se slavnou českou rodinou Wichterlů

Mnohem nápadnější než tyto pomalé procesy je však každodenní běžný život zdejších rostlin a živočichů. Dohromady představují pozůstatky společenstev někdejších kontinentálních stepí a nachází se mezi nimi řada ohrožených a chráněných druhů. Z rostlin to jsou např. hlaváček jarní, kozinec bezlodyžný a cizrnolistý, pelyněk pontický modřenec tenkokvětý, višeň křovinná, višeň křovinná, hvězdice chlumní a kavyl Ivanův.

Vzácné druhy pavouků

Na stěnách a horních hranách rokle se vyskytují vzácné druhy stepních bezobratlých živočichů, především blanokřídlého hmyzu a pavouků (sklípkánek pontický). Mezi značným počtem zcela obyčejných hlemýžďů zahradních si tu své místo našel i jeden podstatně vzácnější „šneček“ – suchomilka obecná. Své hnízdní nory si v stěnách rokle hloubí břehule říční, vzácnější a zákonem chráněná příbuzná dobře známých vlaštovek a jiřiček.

OBRAZEM: Uzdravená zvířata se na jaře vrací zpět do přírody. V péči ošetřovatelů byla přes zimu

Kromě toho tato sprašová rokle slouží ještě jako opěrný bod evropské sprašové stratigrafie, tj. porovnávají se s ní ostatní nánosy spraše v Evropě a určuje se tak jejich stáří a vzájemné vztahy. Z těchto všech důvodů byla v roce 1986 „Sprašová rokle u Zeměch“ prohlášena přírodní památkou.

Ochrana i opatrnost nutná

V současné rokle trpí rychlým zarůstáním dřevinami. Přestože byl v roce 1993 v rokli proveden příslušný asanační zásah, dnes, po téměř patnácti letech, by ho určitě bylo třeba zopakovat. Při té příležitosti by bylo žádoucí upravit i průchozí cestu na dně rokle, aby ji bylo možné projít v celé délce bez nebezpečí – na některých místech hrozí při překonávání terénních nerovnosti uklouznutí a nepříjemný pád, v jednom případě na začátku rokle dokonce rovnou do potoka.

Před 73 lety přežily Kralupy ničivé vybombardování. Na den smutného výročí přišla další tragédie. V hlavní roli chemička

I ve své současné podobě však stojí tato pozoruhodná přírodní památka určitě za návštěvu, byť je při ní třeba počítat s jistou dávkou opatrnosti a s tím, že se pohybujete v chráněném území, které se nesmí poškozovat.

24.5.2021
Městský soud v Praze podpořil město Kralupy nad Vltavou ve sporu o změnu znění platného...
20.5.2021
Mnohokrát se stalo, že moderní výstavba "zničila" genia loci určitého místa. Bezesporu se to stávalo...
8.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
8.5.2021
V současné době už lze psychologické poradenství a diagnostiku – při dodržení hygienických a dalších...
9.4.2021
Pokud má zaměstnanec jakékoliv pochybnosti o postupu zaměstnavatele, ať se jedná o pozastavení výroby nebo...
8.4.2021
Ve středu 7. dubna byla spuštěna sbírka trvanlivých potravin, drogerie a hygienických prostředků v Horních...
Zdravotníci z Thomayerovy nemocnice děkují za obědy od počernických fotbalistů.
2.4.2021
Kopeme za zdravotníky a za Bobra – je přece chráněn. Pod tímto heslem pomáhají mladí...
V roce 1972 se trolejbusy loučily s Prahou, nyní se v modernější podobě pomalu vrací…
27.3.2021
Přípravu elektrifikace úseků páteřních příměstských autobusových linek z Prahy do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a...
26.3.2021
Méně cestování a více práce z domova. I to jsou změny, které sebou nese „doba...
22.3.2021
Osmašedesáté narozeniny oslavil v neděli 21. března zpěvák Dalibor Janda, trojnásobný zlatý slavík, který pochází...
Očkování seniorů v Klánovicích.
19.3.2021
Očkování přijelo za seniory z Klánovic. Vedení této městské části se totiž dohodlo s Fakultní...
Reklama