Škola stála v obci už za Marie Terezie

Po koronavirových prázdninách začal před třemi týdny nový školní rok. To se samozřejmě týká i pražských Čakovic. Jak ale vypadala běžná školní léta v této obci před desítkami let?

Obecná škola v Třeboradicích

První školou na území dnešní městské části Praha – Čakovice byla obecná škola v Třeboradicích. Ta byla zřízena za vlády císařovny Marie Terezie; zpočátku jako škola triviální, později farní. Původní škola byla pouze jednotřídní, ale v roce 1856 byla rozšířena o druhou třídu, v roce 1881 o třetí a v roce 1895 o čtvrtou. Až do otevření čakovické školy chodily do Třeboradic děti z širého okolí, například z Mírovic, Veleně, Miškovic, Letňan i samotných Čakovic.

Před 145 lety se otevřela budova čakovického nádraží

Nová čakovická škola

V roce 1878 byla v Čakovicích otevřena první trojtřídní škola, která se v roce 1881 rozšířila na čtyřtřídní. Školní budova č. p. 100 (dnešní gymnázium) byla postavena v letech 1881-82 A. Richterem z Českého Brodu a její celkový náklad činil 15 835 zl. Vzhledem k nárůstu obyvatel Čakovic i okolních obcí byla za další čtyři roky škola rozšířena na pětitřídní. Na přelomu století již bylo tříd sedm.

Za zmínku jistě stojí osoba řídícího učitele Jana Urbana, který v Čakovicích působil již dlouhou dobu a kromě školních povinností byl též členem obecního zastupitelstva a prvním kronikářem obce.

Počet žáků neustále rostl, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové školy. Nová budova č. p. 500, stojící dnes na nám. J. Berana, byla postavena za 178 dní (tj. od podepsání zadávací smlouvy 10. 12. 1935 do kolaudace 25. 9. 1936). Škola byla skutečně moderní stavbou, která měla vše potřebné a na svou dobu skutečně přepychové vybavení: ústřední vytápění, tělocvičnu s jevištěm, koupelnu se sprchami, bazénem a dalšími specializovanými hygienickými zařízeními, umyvadla v každé třídě, elektrické osvětlení, moderní šatny, žulové obklady aj. Otevření školy se konalo slavnostně dne 28. 10. 1936 a přítomen byl mimo jiné i bratr prezidenta Beneše, senátor Vojta Beneš, který v Čakovicích také působil jako učitel.

Schoellerové: Kdo vlastně byli a jak získali svou moc

Moderní historie

V letech 1982-84 proběhla rekonstrukce budovy a došlo také k přistavění nové části školy, což ji rozšířilo o deset samostatných tříd, tři specializované učebny, šest kabinetů, centrální šatny pro obě budovy a o další účelové prostory. Budova také byla propojena se starou školou č. p. 100. V těchto letech nesla jméno prvního poválečného ministra školství Zdeňka Nejedlého, v současnosti pak má ve svém názvu jméno Dr. Edvarda Beneše.

V roce 2007 byla provedena další rekonstrukce, na přístavbě bylo ještě postaveno jedno patro a škola byla rozšířena o dvě třídy a tři odborné učebny. Ve stejném roce došlo k přístavbě sportovní víceúčelové haly vedle školy. V roce 2012 pak byla provedena další přístavba tříd do výklenků pod střechou na původní budově č. p. 500.

Historie by se měla více popularizovat, říká lokální patriot Jan Sládeček

Gymnázium kdysi…

V budově staré školy č. p. 100 bylo v roce 1953 zřízeno gymnázium, jehož ředitelem se stal Miloš Schmidt. V roce 1964 bylo přestěhováno do prostor zámku a v roce 1973 na Prosek. K opětovnému otevření čakovického gymnázia došlo až v roce 1993. Od této doby je především gymnáziem šestiletým. První ředitelkou po znovuotevření školy se stala Iva Štěpánová, která gymnázium vedla až do roku 2006.

24.5.2021
Městský soud v Praze podpořil město Kralupy nad Vltavou ve sporu o změnu znění platného...
20.5.2021
Mnohokrát se stalo, že moderní výstavba "zničila" genia loci určitého místa. Bezesporu se to stávalo...
8.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
8.5.2021
V současné době už lze psychologické poradenství a diagnostiku – při dodržení hygienických a dalších...
9.4.2021
Pokud má zaměstnanec jakékoliv pochybnosti o postupu zaměstnavatele, ať se jedná o pozastavení výroby nebo...
8.4.2021
Ve středu 7. dubna byla spuštěna sbírka trvanlivých potravin, drogerie a hygienických prostředků v Horních...
Zdravotníci z Thomayerovy nemocnice děkují za obědy od počernických fotbalistů.
2.4.2021
Kopeme za zdravotníky a za Bobra – je přece chráněn. Pod tímto heslem pomáhají mladí...
V roce 1972 se trolejbusy loučily s Prahou, nyní se v modernější podobě pomalu vrací…
27.3.2021
Přípravu elektrifikace úseků páteřních příměstských autobusových linek z Prahy do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a...
26.3.2021
Méně cestování a více práce z domova. I to jsou změny, které sebou nese „doba...
22.3.2021
Osmašedesáté narozeniny oslavil v neděli 21. března zpěvák Dalibor Janda, trojnásobný zlatý slavík, který pochází...
Očkování seniorů v Klánovicích.
19.3.2021
Očkování přijelo za seniory z Klánovic. Vedení této městské části se totiž dohodlo s Fakultní...
Reklama