Šílená proroctví o zkáze světa a pálení cenností místo masopustu

Další fotky

Vítejte ve Florencii v únoru roku 1497. Její obyvatelé se právě pod vedením fanatického dominikánského mnicha Girolama Savonaroly snaží žít příkladným křesťanským životem, aby zabránili zkáze svého města, Říma, katolické církve a nakonec i celého světa. Vedle obžerství a smilstva k hlavním hříchům patří i marnivost.

Girolamo Savonarola se narodil 21. září 1452 ve Ferraře a jako kazatel odsuzoval na základě svých andělských vnuknutí korupci, despotickou vládu a vykořisťování chudých a prorokoval příchod biblické povodně a „nového Kýra“ ze severu, který by reformoval církev s razancí Kýra II. (600 – 530 př. n. l.), zakladatele perské říše a zároveň jednoho z největších dobyvatelů starověku.

Jeho proroctví nás děsí. Nostradamus však může mít pravdu. Když ji chceme vidět

V září 1494, když Karel VIII. Francouzský napadl Itálii a ohrožoval Florencii, to vypadalo, že se tato proroctví vyplní už velmi brzy. Savanarola ve svých kázáních podpořil invazi francouzského krále do Itálie a tím si znepřátelil papeže Alexandra VI. (občanským jménem Rodrigo Borgiu), který až do tohoto osudného okamžiku Savonarolu ctil a vážil si ho. Nyní však došlo k tomu, že sami obyvatelé Florencie vyhnali vládnoucí Medicejské a na Savanarolovo přání založili „lidovou“ republiku. Savanarola přitom prohlásil a vlastně i slíbil a předpověděl, že Florencie bude novým Jeruzalémem, světovým centrem křesťanství a „bohatším, silnějším, slavnějším než kdy jindy“.

Šílenství před tisíci lety! Na Silvestra roku 999 se lidé chystali na konec světa. Se vší vážností

Cesta k tomu však měla být velmi trnitá. Savonarola zahájil extrémní puritánskou kampaň s tím, že celá církev potřebuje důkladnou reformu a při studiu Bible, zejména knih Proroků a Apokalypsy, dospěl tento nyní již fanatický mnich k názoru, že okamžik této reformy právě nastal.

Těžce na něj doléhal všeobecný úpadek mravnosti italského veřejného i soukromého života, v čemž viděl předzvěst příští zkázy celé Itálie a zkažené církve. Potom však prý nastane opětné obnovení církve, do níž budou převedeni Turci, Maurové (muslimové ze severní Afriky) a všichni ostatní nevěřící. Svá proroctví Savanarola vydával za výsledek nadpřirozeného zjevení, zprostředkovaného mu anděly.

Plameny spolknou Petřín a ten se zřítí do Vltavy. Děsivá věštba o zkáze Prahy se má vyplnit na prvního máje

Ve svém cyklu kázání inspirovaných prorokem Ámosem na jaře roku 1496 Savonarola znovu porokoval, že pokud se lidé nenapraví, upadne Florencie v Boží nemilost. Dále odsuzoval hříchy církevních hodnostářů a předpovídal ničím neodvratitelnou zkázu Říma. Aby se tak nestalo, je třeba vystříhat se zejména tří věcí – homosexuality, lichvářství a her. Později citoval proroka Zachariáše s tím, že se cítil být osvícen, jak sám tvrdil, stejným světlem jako tento starozákonní prorok.

Inkvizitor Konrád z Marburku potíral kacíře tak krutě, až na to sám doplatil

To nemohlo ujít pozornosti papeže. V roce 1495 ho povolal do Říma, aby mu Savanarola vysvětlit své počínání. Ten však papeže neuposlechl a dál kázal i proti němu. A nespokojil se jen se slovy. 7. ledna 1497 vedl Girolamo Savonarola slavnostní procesí z Florencie do kláštera San Marco, což mělo do budoucna nahradit nevázané karnevalové (u nás masopustní) veselí, do té doby patrně nejvýznamnější slavnost roku, kdy bylo povoleno i to, co bylo pod maskami zaručujícími anonymitu normálně nemyslitelné – nestřídmé hodování, smilstvo i příležitost k vyjádření odporu proti veškerým autoritám.

Kalvín v Ženevě pořádal razie na kacíře i na sladkosti, ale také položil základy švýcarského hodinářství

V únoru 1497 potom Savanarola zorganizoval předvedení velkého divadla zbožnosti prostřednictvím tzv. pálení marností. Do ohně tehdy nechal naházet vše, co on sám v duchu svých vizí považoval za marnost, tj. umělecká díla, pohanské obrazy, drahé šaty i vzácné vázy a porcelán. Tím došlo k nenávratnému zničení kulturních pokladů florentinské renesance. Před jejich rituálním spálením pronesl kázání „v němž kritizoval hříšné ženy, hazardní hry, rouhání a zejména homosexualitu. Za zdroj všech hříchů označoval život v přepychu.

Kladivo na kacíře. Krutý a nelítostný fanatik měl na svědomí tisíce životů

Celá tato akce byla pečlivě zorganizována, nešlo v žádném případě o spontánní „modloborectví“ a „obrazoborectví“. Savanarola předem zorganizoval chlapeckou policii, jejíž členové, chlapci vychováváni k poslušnosti v duchu Savanarolových ideálů před obřadem obcházeli jednotlivé čtvrti s tím, že mají nařízeno vniknout do jakéhokoliv domu a zabavit všechny předměty, které představovaly nebo podporovaly marnivý život. Přitom zpívali nábožné písně, což u nich vzbuzoval extatické nadšení pro svatou věc.

Největší masová sebevražda v moderní historii. Více než 900 lidských životů měl na svědomí šílený vůdce sekty „Jim“ Jones

Papež květnu 1497 reagoval tím, že Savanarolu exkomunikoval a pohrozil Florencii interdiktem, tj. zákazem konání a provádění veškerých náboženských úkonů. Savanarola potom navrhl, že podstoupí zkoušku ohněm, aby prokázal, že v právu je on. Místo toho nechal papež Savonarolu a jeho dva nejhorlivější stoupence, mnichy jménem Domenico della Pescia a Silvestro Maruffi, uvěznit a pohnat před inkviziční soud.

FOTO: Savanarola

Savanarola - Portrait of a Dominican, Presumed to be Girolamo Savonarola -wikimedia.common –Savanarola - Rouhání – 1840 – wikimedia.commonsSavanarola - Stefano Ussi – The Execution of Savonarola – WGA24194 -wikimedia.common –Savanarola - the Florentine preacher Girolamo Savonarola (1452 až 1498) denouncing frivolous possessions and activities, in preparation for a bonfire of vanities. -wikimedia.commons –Savanarola - by Girolamo Savonarola -wikimedia.common –
Další fotky
Savanarola - caption; Die Verhaftung Savonarolas. Originalzeichnung von Prof. Haeberlin in Stuttgart – wikimedia.common-Savanarola - Depicted person – Girolamo Savonarola -wikimedia.common –Savanarola - Filippo Dolciati (1443 až 1519) Execution of Girolamo Savonarola. 1498, Florence, Museo di San Marco – wikimedia.common –Savanarola - Firenze – Florence – Piazza Savoranola – View NW on the Statue of Girolamo Savoranola -wikimedia.common –Savanarola - Fra Bartolomeo – potrét Girolama Savonaroly (1452 až 1498) – wikipedieSavanarola - Frescos in the Chiostro Grande in Santa Maria Novella -wikimedia.common –Savanarola - François Marius Granet (1775-1849; Savonarolův výslech – wikipedieSavanarola - Girolamo Savonarola -wikimedia.common –Savanarola - Hanging and burning of Girolamo Savonarola in Piazza della Signoria in Florence in 1498. -wikimedia.common –Savanarola - Józef Łoskoczyński Savonarola przed sądem – wikimedia.common-Savanarola - Painting of Savonarola’s execution in the Piazza della Signoria. -wikimedia.common –Savanarola - portrait gravé -wikimedia.common –Savanarola - Portrait of Girolamo Savonarola (1452-1498) -wikimedia.common –Savanarola - Rouhání – The stoning of the blasphemer. – wikimedia.commonsSavanarola - San Marco (Florence) – Vestry and its pertinent rooms – wikimedia.common-Savanarola - Savonarola – wikimedia.common-Savanarola - Savonarola’s cell in San Marco, Florence, Italy. -wikimedia.common –Savanarola - Stefano Ussi – The Execution of Savonarola – WGA24194 -wikimedia.common –Savanarola - The burning of the Italian Dominican priest Jerome Savonarola and his two companions. -wikimedia.common –Savanarola - the Florentine preacher Girolamo Savonarola (1452 až 1498) denouncing frivolous possessions and activities, in preparation for a bonfire of vanities. -wikimedia.commons –Savanarola - Lutherdenkmal (Worms)- Girolamo Savonarola -wikimedia.common –Savanarola - Pamětní plaketa věnovaná Girolamovi Savonarolovi na Piazza della Signoria ve Florencii – wikipedieSavanarola - Artista fiorentino, medaglia di girolamo savonarola -wikimedia.commons –

Následovalo jejich mučeni a lámáni v kole a byli nuceni, aby se přiznali ke kacířství a Savonarola navíc k tomu, že jeho předpovědi jsou falešné. Savonarola a Domenico se zlomit nenechali, Silvestro ano. Bez ohledu na to byli všichni tři stejně dne 23. května 1498 na Piazza della Signoria ve Florencii oběšeni, jejich těla spálena a popel vysypán z Ponte Vecchio do řeky Arno. A život ve Florencii se zas vrátil k svému normálnímu řádu.

Včera, 17:30
Po revoluci zazářil na pražském divadelním nebi jako hvězda nejvyšší velikosti. Diváci jeho hry milovali,...
Včera, 16:00
Anolis barakojský získal své „slavné“ jméno podle oblasti Baracoa v nejvýchodnější části ostrova Kuba, v...
Včera, 14:00
Možnost cestovat v čase je tajným přáním mnoha milovníků záhad. Bohužel, Einstein, i tvůrci vědeckofantastické...
Včera, 13:56
„Kde jsem se učil? Slyšel jsem od svého dětství mnoho o Komenském a jeho Orbis...
Včera, 11:30
Každý rodič chce pro své dítě jen to nejlepší. Možná proto kontroluje každý jeho krok,...
Včera, 10:00
Přestože pocházela z „dobré“ rodiny, její dětství šťastné nebylo a už ve 13 letech se...
Včera, 09:01
Návrh zákona o České komoře porodních asistentek, který bude projednávat Senát, zřejmě ztratil bezvýhradní podporu...
Včera, 08:00
Zbyla vám prkénka a zároveň chcete pomoci ptáčkům? Zkuste si s námi vyrobit jednoduchou ptačí budku,...
21.2.2020
Když potřebovala Francie pomoc, zjevila se jako boží blesk z čistého nebe. Bylo jí pouhých...
21.2.2020
Byl jednou jeden lékař. Zemřel kdysi, před mnoha staletími. Bylo to však v únoru, a...
Reklama