• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Sportování dětí se rodičům prodraží, kvůli drahým energiím a Národní sportovní agentuře

  12.8.2022
  Jan Štoll

  Část sportovních klubů bude muset přenést zdražení energií na rodiče sportujících dětí, a nejen na ně. Na zmírnění toho, dala sportovní agentura z vládní půl miliardy jenom část peněz. K tomu rozhodla, že je pošle jen bohatým a privilegovaným sportovním klubům.

  Národní sportovní agentura měla půl miliardou pomoci sportovištím, které se potýkají s enormním nárůstem cen energií, pořadatelům významných sportovních akcí i nejmenším dětským sportovním klubům. Alespoň takto to tvrdila v oficiálním prohlášení. Jenže realita tomu neodpovídá, do dotační výzvy „Provoz a údržba 2022“ nalila jen 385 milionů. Navíc nastavila pravidla tak, že o peníze mohou požádat jenom sportovní kluby, které provozují sportovní činnost ve svém sportovišti, případně ty, které využívají státní nebo městská sportoviště. Jinými slovy Národní sportovní agentura pošle vládní peníze nejbohatším klubům, které si mohly dovolit koupit svá sportoviště. A těm, kteří požívají privilegia využívat majetek města nebo státu, často za velmi výhodných finančních podmínek.

  Na ty ostatní, kteří ale účty za energie platí také, se nedostane. Považují to za diskriminační. „Z našeho pohledu je takové rozhodnutí jednoznačně diskriminační a je naší povinností řešit jeho změnu,“ píše Vratislav Cízl předseda Sportovního klubu SK HAMR šéfovi Národní sportovní agentury Filipu Neusserovi a pokračuje. „Tento postup je naprosto alarmující a je zcela zásadně v rozporu s přísliby představitelů státu, kteří veřejně deklarovali plošnou finanční pomoc všem sportovním spolkům, které byly postiženy navýšením cen energií nezbytných pro provoz sportovišť.“

  Šéf sportovní agentury Neusser potvrdil, že takto to skutečně je. „Podmínky pro tuto Výzvu byly nastaveny s ohledem na výše prostředků a se zaměřenou podporou především na sportovní organizace, které jsou vlastníky sportovních zařízení a zároveň je provozuji nebo jsou nájemci sportovních zařízení od územně samosprávních celků,“ uvedl Neusser. Přímé odpovědi, kdo konkrétně o tom rozhodl se Neusser vyhnul. „NSA nastavuje podmínky v jednotlivých Výzvách jednak na základě znalostí a zkušeností z předchozích obdobných Výzev, ale především na výši možné alokace dotačních prostředků pro danou Výzvu,“ dodal Neusser.

  Že postup sportovní agentury není úplně v pořádku, potvrzuje i předseda podvýboru pro sport Parlamentu České republiky Jakub Janda (ODS). „Je zcela diskriminační. A hlavně necitlivé a škodlivé jak pro řadu sportovních zařízení, tak především pro ty, kdo je využívají. Doufal jsem, že chod Národní sportovní agentury se s novým vedením zlepší, čemuž naznačovaly i některé signály, ale toto je projev naprostého diletantismu. Uškodí to sportu,“ uvedl Janda.

  Sportovci a rodiče si připlatí

  Diskriminovaným sportovním klubům tak v důsledku nezbude, než náklady na energie přenést na sportovce. Jen v případě SK HAMR půjde o přibližně dva tisíce dětí a 20 tisíc členů, a podobných klubů budou odhadem stovky. „Je zcela nepřijatelné, aby NSA rozdělovala tímto způsobem státní finanční prostředky. Nemůže být ani žádným argumentem, že v programu je málo peněz a proto část spolků vyřadí z okruhu oprávněných žadatelů! Nikdo z nás si neumí představit, že by vláda ve svém připravovaném programu na kompenzaci energií pro domácnosti postupovala stejným diskriminačním způsobem jako NSA a poskytla příspěvek pouze těm domácnostem, které bydlí ve „státních bytech“,“ dodává Cízl.

  Dnešní děti málo sportují, v důsledku toho je nejvážnějším dětským zdravotním dopadem obezita a navázané potíže, průzkumy to potvrzují už celá léta. Koronavirové restrikce tuto situaci ještě zhoršily. Současné zdražování pak významně dopadá hlavně na rodiče, kteří sportování svých dětí financují. Po tom, co zaplatí účty za energie, nezbydou na sport peníze. „Toto dopadne i na děti a mládež, což ještě zhoršuje celou situaci. Děti a mládež jsou nadějí našeho sportu, navíc po koronavirové pauze máme vůči nim velké deficity. Takže je mi to líto i vůči nim,“ dodává Janda.

  Sportovní agentuře je to ale jedno. „Ano. NSA si uvědomuje fakt, že (…) bude asi nezbytné přenést určitou část pokrytí nákladů souvisejících s provozem sportovních zařízení na další subjekty a také asi i na rodiče sportujících dětí,“ uvedl Neusser, tvrdí ale, že peníze i s nastavenými podmínkami pro určitou skupinu oprávněných žadatelů, v žádném případě nemohou jakkoliv pokrýt růst nákladů na údržbu a provoz sportovních zařízení.

  „Obrátil jsem se proto v této záležitosti i na pana premiéra, v jehož gesci sportovní agentura je. Navíc ve Sněmovně řešíme ve finální fázi novelu zákona o podpoře sportu, která by měla fungování agentury zlepšit a zamezit podobným excesům,“ reagoval Janda. Podle něj by mohla posílit kontrolní mechanismy dozorčí rada agentury.

   

  Jan Štoll

     Nepřehlédněte