• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Staletý příběh tříkrálový, který je v naší kultuře dobré znát

  6.1.2022
  Táňa Pikartová

  Kdy končí Vánoce? To je dobré vědět. Až na svátek svatých Tří králů, tedy v našem kalendáři 6. ledna, právě dnes. Tehdy vrcholí v zemích s křesťanskou tradicí svátky vánoční a novoroční. A v řadě zemí teprve tímto dnem končí i pracovní, žákovské a studentské volno, delší než u nás.

  Teprve na Tři krále v mnoha farnostech doplňují do vystavených betlémů postavy trojice králů, přesněji tří mudrců z východu, kteří se podle Matoušova evangelia vypravili do města Betléma, pozdravit čerstvě narozeného Ježíše, Ježíška.

  Kašpar, Melichar a Baltazar, tak je nazvala pozdější staletí, poprvé až v sedmém století. Do té doby byl někdy uváděn i odlišný počet učených mudrců. O trojici se mluvilo až ve století třetím. Měli to být hvězdopravci, zřejmě perského původu, pohané. Do Jeruzaléma se vypravili z dálky a se znalostí proroctví, které předpovídalo, že právě z tamního Jákobova rodu vyjde hvězda, nový král Izraele. Judejskému králi Herodesovi I. Velikému (po masakru neviňátek nazvaném Ukrutnému) neupřesnili cíl své pouti – místo narození Ježíška, a tak on, který v něm cítil budoucího rivala, kázal tehdy nemilosrdně povraždit všechny novorozence, chlapce v zemi.

  Podle české koledy, ovlivněné zvyky předků v našich krajích, byly Ježíškovi jako dary přinášeny mimo jiné dvě kožičky („by zahřály tvé nožičky“), trochu mlíčka („by rozkvetla tvoje líčka“, beránek („s ním si můžeš hráti, libě žertovati“ atd. Králové, mudrci podle legendy nesly dary jiné kategorie, zlato, myrtu, kadidlo. Mimochodem: tři různé dary, tři tehdy známá skupenství.

  Motiv klanění tří králů pak patří po tisíciletí k jedněm z nejčastěji připomínaných a zobrazovaných. Tři králové, zpravidla jeden z nich mladík, druhý ve středním věku, třetí zralý kmet, nebo i zjevně afrického původu, jak lze spatřit na kultovním obrazu Albrechta Dürera Klanění tří králů, se stali i nedílnou součásti betlémů. A tak na staletí vstoupili i do našich domovů.

  Tři králové či mudrci nebyli nikdy církví oficiálně svatořečeni. Ale síla jejich poselství nebyla nikdy zpochybněna. Naopak. Stali se patrony poutníků, cestovatelů, hříšníků. Jejich dlouho po smrti nalezené ostatky podle legendy našla svatá Helena, nechala je převézt do Konstantinopole, a tamní rodák, biskup je obdržel v Milánu. Ale když byl italský Milán dobyt roku 1185 Fridrichem Barbarossou, stěhovaly se ostatky „svatých tří králů“ do německého Kolína nad Rýnem. Uloženy jsou tam a uctívány v chrámu sv. Petra.

  Právě na Tři krále vrcholí svátky Vánoc, Božího narození. A jde se s chutí zase naplno pracovat. Tedy mnohde až poté, co vybraní místní tři králové obejdou s koledou obce i města. Tříkrálové sbírky bývají u nás velmi úspěšné.

  A také se nejen na dveřích kostelů, ale i mnoha domů a usedlostí křídou updatuje na celý rok bohulibý nápis, napovídající, kdože tam bydlí, ke komu má respekt: „K + M + B léta Páně 2022“

  Podle jiného výkladu jsou písmena K,M,B také v latině zkratkou požehnání: Kriste, požehnej tomuto domu (Christus mansionem benedicat)…  Nepřehlédněte