• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Starý, ale jako nový. V muzeu v Turnově instalují zrestaurovaný betlém

  29.6.2022
  Fefík
  Další fotky

  Výjimečný betlém ze 70. let 19. století z dílny turnovského malíře Michala Bělohlávka je právě v těchto dnech instalován v národopisné expozici Muzea Českého ráje v Turnově,

  Výjimečný betlém ze 70. let 19. století z dílny turnovského malíře Michala Bělohlávka je právě v těchto dnech instalován v národopisné expozici Muzea Českého ráje v Turnově.

  V roce 2019 byly zahájeny práce na restaurování rozsáhlého souboru Bělohlávkova betlému v Ateliérech Bárta v Hořicích, jednoho celku ze souboru sbírek, které se muzeu v posledních třech letech podařilo zrestaurovat díky projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt, který právě těchto dnech končí, byl náročný nejen pro kurátory sbírek, ale především pro restaurátory. Některé restaurované předměty se vracejí do depozitáře, některé se stávají součástí nově realizovaných výstav.

  Betlém Michala Bělohlávka se vrací po více jak 80 letech do stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově. Tato výjimečná práce turnovského malíře Michala Bělohlávka (1841 – 1915) ze sedmdesátých let 19. století má poměrně pohnutou historii. O tom, kdy se stal součástí sbírkového fondu turnovského muzea přesné informace nemáme. Jedinou doloženou zprávou je článek v Pojizerských listech ze září roku 1942, ve kterém Karel Kinský uvádí, že Bělohlávkův betlém s poloplastickými figurami byl součástí instalace tzv. světničky kamenáře. V 60. letech byl v souvislosti se změnami v expozicích podobně jako ostatní betlémy z výstavních prostor muzea odstraněn.

  Turnovský barokní malíř Hertl odhaluje krajiny zázraků. K vidění v Liberci

   

  V 70. letech 20. století, v době, kdy v turnovském muzeu probíhalo dle nařízení tehdejšího zřizovatele tzv. „nové“ zapsání veškerého sbírkového fondu, do evidence zařazen nebyl. Došlo k tomu až v roce 1980, kdy všechny soubory betlémů, které byly do té doby „sesypány“ v provizorním depozitáři muzea v několika truhlách, byly novou kurátorkou sbírky Vladimírou Jakouběovou za spolupráce s externími odborníky roztříděny, určeny a přes protest bývalého vedení muzea zapsány do muzejní evidence. Vystaveny však mohly být až o mnoho let později, poprvé v prosinci roku 1989.

  Z Bělohlávkova betlému však bylo vystavenou pouze několik málo figur. Architektonické a krajinné kompozice, podobně jako většina figur, byly poškozeny tak, že jejich vystavení nebylo možné. Díky nevhodnému uložení v 60. a 70. letech byly dřevěné i kašírované součásti pokryty silnými vrstvami prachu, poškozeny mechanicky i vlhkostí a zateklinami v malbě. Krom jiného vykazovaly i ztráty podložky a malby.

  Studená krása na severu Čech – Bozkovské dolomitové jeskyně

   

  Dnes je všechno jinak. Po náročném restaurování, které probíhalo od podzimu 2019 do března 2022 je možné všech 150 figur a scenérií vrátit na své místo ve stálé expozici. Pro restaurátory i kurátorku sbírky velká výzva a nesnadný úkol, protože o tom, jak betlém původně vypadal, žádné doklady nejsou. Poté, co byla vyklizena část národopisné expozice, kde bude betlém umístěn, a vitrína včetně osvětlení náležitě upravena, přišlo to nejdůležitější – vytvořit model budoucí instalace, sestrojit dřevěnou konstrukci, usadit a propojit krajinné celky a následně začít s definitivní stavbou betléma.

  To už byl úkol pro restaurátory – stejně náročný jako předchozí restaurování všech polychromovaných celků a figur z papírmaše, dřeva a papíru. Několik dní náročné týmové práce restaurátorů z Ateliérů Bárta z Hořic v expozici muzea ale přineslo očekávaný výsledek. Betlém významného turnovského malíře Michala Bělohlávka, který svou rozměrností, technikou a kvalitou malby patří mezi velice vzácné soubory betlémů, je hotov. Díky restaurátorům a také díky úsilí kurátorky sbírky tak došlo ke znovuzrození díla, které se ještě v 70. letech 20. století nacházelo zcela v troskách a jako takové bylo odsouzeno k zapomnění. To, že se podařilo betlém obnovit, a dokonce zprovoznit v místě, kde bylo před 80 lety vystaveno, je pro muzejníky malý zázrak.

  FOTO: Betlém Michala Bělohlávka

  Betlém Michala Bělohlávka - 289973798_7949440628414183_6580299547732865499_nBetlém Michala Bělohlávka - IMG_9021-scaledBetlém Michala Bělohlávka - IMG_9315-scaledBetlém Michala Bělohlávka - 290101839_7949439911747588_5086741559922578171_nBetlém Michala Bělohlávka - IMG_9306-scaled
  Další fotky
  Betlém Michala Bělohlávka - 290053385_7949441711747408_6919483126326205041_nBetlém Michala Bělohlávka - 290189967_7949443335080579_5173636141300014732_nBetlém Michala Bělohlávka - P1360175-scaledBetlém Michala Bělohlávka - 290195593_7949459361745643_4113942216668965399_nBetlém Michala Bělohlávka - petr a tomáš bártovi

  Zdroj: Muzeum Českého ráje Turnov  Nepřehlédněte