Stát prodává nejlevnější bydlení ve středních Čechách. Zámek v Načeradci jde poosmé do dražby

Stát po sedmi neúspěšných dražbách opět nabízí k prodeji zámek v Načeradci na Benešovsku. Minimální cena byla snížena na 13,5 milionu korun. Impozantní zámek o zastavěné ploše 1415 metrů čtverečních a cenou 9500 korun za něj, se tak stává suverénně nejlevnějším bydlením ve Středočeském kraji.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových po sedmi neúspěšných dražbách opět nabízí k prodeji zámek v Načeradci na Benešovsku. Minimální cena byla snížena na 13,5 milionu korun, v pořadí již osmá dražba se uskuteční 10. září v Benešově.

Při posledním pokusu o prodej památky na konci července bylo nejnižší podání 15 milionů korun, žádná nabídka ale nepřišla. Podobně dopadly i předchozí dražby. Stát původně za zámek požadoval nejméně 22 milionů korun. Při dalších pokusech o prodej cenu postupně snižoval. Zámek převzal do svého vlastnictví předloni od dětského domova Sedlec-Prčice jako nepotřebný majetek. Žádná státní instituce o něj neprojevila zájem, proto ho nabízí k prodeji.

Patrový objekt s jednoduchou fasádou a popisným číslem 1 a s přilehlým anglickým parkem je nemovitou kulturní památkou a nachází se v centru městyse. Na park navazuje ovocný sad a bývalá zelinářská zahrada a zahradnictví s dochovanými skleníky a také domkem pro personál, v němž byly částečně rekonstruovány vnitřní prostory. Rozloha ploch zahrnujících zeleň přesahuje 28 tisíc metrů čtverečních.

Přestože není od roku 2015 využíván, je zámek podle úřadu stále v poměrně dobrém stavu. V roce 1987 řemeslníci opravili střechu, vnitřní prostory, rozvody inženýrských sítí a fasádu. V roce 2000 byla rekonstruována kotelna, topení a vzduchotechnika.

Zámek dal postavit v roce 1734 František Josef ze Starhembergu. Do konce 70. let 20. století areál sloužil jako dětský domov, poté zde byla umístěna internátní škola a později výchovný ústav.

Předmět dražby tvoří nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném pro katastrální území Načeradec, a to:

Pozemky

– parc. č. st. 48, výměra 1415 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Načeradec, č.p. 1, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 48 – parc. č. st. 50/2, výměra 109 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Načeradec, č.p. 171, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 50/2 – parc. č. st. 356, výměra 31 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 356 – parc. č. st. 357, výměra 37 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 357 – parc. č. st. 358, výměra 180 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 358 – parc. č. st. 359, výměra 74 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 359 – parc. č. 50, výměra 14382 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň – parc. č. 205/1, výměra 13646 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň včetně všech součástí a příslušenství a movitých věcí, které jsou součástmi shora uvedených budov.

Součásti a příslušenství tvoří zejména:

– ohradní cihlová zeď (plot zděný, betonový základ, omítka + vrata ocelová, strojové pletivo)

– studna kopaná – park, parc. č. 50 – čistička odpadních vod, parc. č. 50 – vodovodní přípojka, parc. č. 50, 205/1

– dešťová kanalizace, parc. č. st. 48

– splašková kanalizace, parc. č. st. 357

– vodovodní přípojka, parc. č. 50, č. st. 357

– studna vrtaná, zahrada, parc. č. 205/1

– ocelový sklad, parc. č. 205/1 (u zahradnictví)

– ocelový sklad, parc. č. 205/1 (jižní hranice pozemku)

– splašková kanalizace, parc. č. st. 50/2

– elektro přípojka kanalizace a vodovod ke stavbě zámku (č. st. 48) a ke stavbě rodinného domu (č. st. 50)

Movité věci

– součásti budov

– soubor kuchyňského zařízení

– kamerový systém

– pěstitelské celky trvalých porostů

Včera, 17:30
Hlavním aktérem tohoto příběhu se stal svatý Pavel z Tarsu, předtím Saul anebo česky také Šavel. Zapřisáhlý nepřítel...
Marcel Winter
Včera, 17:07
České strojírenské firmy by mohly ve Vietnamu nabídnout především větrné elektrárny, osobní i nákladní automobily,...
výčep
Včera, 16:00
Touto písní od Jaroslava Uhlíře, vždy začínal jeden z prvních českých sitkomů s názvem „Hospoda“....
Včera, 14:00
Na podzim roku 2017 zachytila antarktická observatoř „Ledová kostka“ velice zvláštní částici s extrémně vysokou...
Včera, 12:01
Mengeleho dvojče A-782. Tak zní název knihy publicisty Pavla Barocha vyprávějící příběh Jiřího Fišera, posledního...
Včera, 11:30
Jeden z nejpodivuhodnějších českých umělců dvacátého století téměř nevytáhl paty z Kyjova. Ale svět si...
Včera, 10:00
Jmenovala se Mihrimah a její životní dráha byla samozřejmě dána tím, že se narodila jako...
Včera, 08:00
Kdo se myje, smývá ze sebe milost boží. Zajímavý slogan, že? Byl na vývěsním štítě...
24.1.2020
Soutěž Auto roku letos vstoupila do 26. ročníku. Hodnocení vozů, které má pod palcem Svaz...
24.1.2020
Když je člověk nešťastný, je ochoten podstoupit cokoliv, co mu jen trochu pomůže. I to,...
Reklama