• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Stavba poválkového chodníku dočasně uzavře Soumarské rašeliniště

  26.7.2022
  Jiří Bydžovský

  Šumavský národní park od 1. srpna uzavře pro návštěvníky na tři měsíce Soumarské rašeliniště u Volar na Prachaticku. Důvodem je rekonstrukce povalových chodníků, které postupně poškodila stoupající podzemní voda.  Na Soumarské rašeliniště se po téměř 20 let od revitalizace postupně navrací voda a to je známkou funkčnosti revitalizačních prací, které stále probíhají na území celého Národního parku Šumava.

  „Když se návštěvníci vydají na Soumarské rašeliniště, ve skutečnosti nejdou na rašeliniště, ale pouze na jeho zbytek, de facto na jeho dno. Až osmimetrová vrstva rašeliny, jež se zde hromadila více než deset tisíc let, byla totiž postupně odvodňována, frézována a odvážena k dalšímu zpracování. Nakonec zbyla jen vrstva půl až jednoho metru obnažené a odvodněné rašeliny, která nadále rychle ztrácela svou pórovitou strukturu, díky níž je schopná držet obrovské množství vody,“ říká Lukáš Linhart, člen týmu Life for Mires Správy NP Šumava, který aktuálně navrací vodu do šumavských mokřadů.

  „Vlivem odvodnění a poklesu hladiny vody sem byl umožněn přístup půdním rozkladačům a oproti ukládání uhlíku probíhajícímu při procesu rašelinění, docházelo naopak k jeho uvolňování. Dalším negativním efektem bylo přehřívání povrchu. Bez vody a vegetace totiž povrch rašeliniště působil na mikroklima jako tzv. tepelný ostrov, tedy naprosto opačně než zachovalý mokřad, jež vypařuje vodu a sytí vzduch vlhkostí“ doplňuje Linhart.

  Z těchto důvodů přistoupila Správa Národního parku Šumava v letech 2001–2004 k jeho revitalizaci. V té době byla přehrazena podstatná část odvodňovacích kanálů a na povrch rašeliniště navezen mulč tak, aby se zde snáz uchytily mokřadní rostliny.

  Rašeliniště, které bylo od té doby přístupné veřejnosti, získávalo zpět své funkce – opět začalo zadržovat vodu, ochlazovat krajinu a ukládat uhlík. Návštěvníci, kteří procházeli naučnou stezkou, tak mohli pozorovat tyto procesy přímo uvnitř tohoto severského biotopu a z nadhledu sledovat rašeliniště z menší vyhlídkové věže. Jak se ale rašeliniště postupně regenerovalo a zavodňovalo, podzemní voda stoupala a stále zamokřených míst rychle přibývalo. V současnosti je situace tak daleko, že není možné projít naučnou stezku suchou nohou.

  „To je nekomfortní pro turisty a zároveň devastující pro obnovující se rašeliniště. Proto Správa Národního parku Šumava naplánovala kompletní rekonstrukci, tedy spíše stavbu plnohodnotného poválkového chodníku, který začnou řemeslníci budovat letos 1. srpna. Stavba potrvá tři měsíce, do konce října,“ zmiňuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

  Stavba přitom nemůže probíhat za provozu, a proto bude Soumarské rašeliniště pro veřejnost uzavřené od 1. srpna do 31. října. Výstavba poválkového chodníku na Soumarském rašeliništi vyjde na 4,5 milionů korun bez DPH. Po dokončení prací v této lokalitě projde částečnou opravou rovněž poválkový chodník na Chalupské slati, a to v rámci cca dvou až třítýdenní plné uzavírky.

  Zdroj:vz/tz  Nepřehlédněte