Benešov plánuje postavit regionální sušárnu kalů z čističek odpadních vod

Zpřísňující se legislativa pro nakládání s odpady tlačí Benešov do řešení nakládání s kaly z čistírny odpadních vod. Město proto s Vodohospodářskou společností Benešov připravuje rozšíření čističky tak, aby byla schopná zpracovávat kaly z vlastní produkce i z dalších zařízení v regionu.

Zpřísňování pravidel pro nakládání s odpady zvyšuje nároky na mikrobiologické parametry a hygienizaci kalů, které by měly být využitelné v zemědělství, to má platit už od 1. ledna 2023. Město proto zvažuje doplnění současné kalové linky o nízkoteplotní sušárnu kalů. „Sušením kalů se dosáhne jejich dostatečné hygienizace a zároveň se díky odpaření vody výrazně zmenší jejich objem,“ uvedla Daniela Kulíčková za Vodohospodářskou společnost Benešov.

Sázavu budou dobrovolníci čistit od odpadků v dubnu, registrace běží od února

Výstupem ze sušárny má být granulát využitelný právě v zemědělství, může být využit také pro výrobu energie nebo jako materiál ve stavebnictví.

„Celý projekt je prozatím v začátcích. Byla vypracována předprojektová studie a připravuje se dokumentace pro územní řízení. Předprojektová studie počítá se zpracováním odvodněných kalů z benešovské čistírny a okolních obcí v ročním objemu přibližně 6000 tun,“ uvedla Kulíčková s tím, že po rekonstrukci a intenzifikaci, kterou čistírna prošla v letech 2013 až 2014, má její biologická linka dostatečnou kapacitu na to, aby zátěž spojenou s novou sušárnou zvládla bez ohrožení kvality čištění odpadních vod.

Středočeský kraj spustil web k participativnímu rozpočtu

„Na druhou stranu bude nutné posílit kalovou linku. Kromě vybudování samotné sušárny a jejích periférií bude nezbytné vybudovat novou svozovou jímku na tekuté kaly, navýšit akumulační kapacitu vyhnilého kalu, doplnit další odstředivku, zajistit dostatečnou kapacitu zdrojů energií,“ dodává. Úpravy budou potřebovat i pozemní komunikace. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 96 milionu korun, město o něm ještě bude jednat.

Podle Kulíčkové v současnosti většina čistíren odpadních vod není na změny připravena a nedosahuje takové výstupní kvality kalů, aby mohly po roce 2022 být použity v zemědělství. Jednou z možností jiného způsobu jejich likvidace je kompostování. Tak však lze zpracovat jen velmi omezené množství kalů.

Další možností je skládkování, to je ale drahé a časově omezené, podle zákona končí možnost skládkování biologicky rozložitelného odpadu v roce 2024. „Navíc skládka města Benešov v Přibyšicích je na hranici své kapacity a připravuje se ukončení provozu,“ uvedla Kulíčková.

Úpravy kalových linek tak, aby odpovídaly parametrům pro použití na zemědělskou půdu, jsou podle Kulíčkové zvláště na menších čistírnách z technického i ekonomického hlediska nerealizovatelné. V důsledku tak budou malé čistírny nuceny kaly předávat jiným zařízením k dalšímu zpracování a následné likvidaci. Problém je, že takových zařízení není dostatek a jejich kapacita je omezená.

Na Benešovsku takováto zařízení chybějí úplně a místní kompostárny jsou schopny zpracovat jen zlomek místní produkce odvodněných kalů. „I proto je projekt sušárny kalů v Benešově vysoce strategickou investicí s dlouhodobým dopadem na celý region,“ uzavírá Kulíčková.

Pražský magistrát bude letos řešit, jak bude do budoucna nakládat s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod. Rozhodnutí, jak bude postupovat, by mělo padnout v průběhu jara.

Podle náměstka Petra Hlubučka město nyní zvažuje, zda se vydá cestou takzvaného odstřeďování kalů a jeho následným pálením. „Máme první zkoušky v hnědouhelném kotli v Mělníku, kde se přidávalo k hnědému uhlí pět procent kalu. Zjistili jsme, že to má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí,“ řekl Hlubuček. Při spalování se takto dá získat teplo a elektřina. Pokud se město rozhodne pro spalování, bude muset vyřešit, kde bude kaly pálit. Jednou z možností je vozit je do Mělníka, nebo vystavět nový kotel ve spalovně v Malešicích.

Včera, 14:38
Konkrétně hudební klub v Malostranské besedě kvůli zmenšení kapacity zvedl vstupné na 400 korun. Koncerty...
Včera, 12:36
Kralupy nad Vltavou na Mělnicku chystají úpravu ploch u železničního nádraží, kde by měl být...
Včera, 11:12
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 11:12
V květnu město zahájilo stavební práce na rekonstrukci chodníků a komunikace v lokalitě Pod Hájem....
Včera, 07:52
V centru Kutné Hory bude 12. června při akci Noc kostelů otevřený pouze chrám svaté...
25.5.2020
Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) dnes po více než dvouměsíční odstávce obnovila výrobu,...
25.5.2020
Zoopark Zájezd na Kladensku zpřístupnil pro návštěvníky novou expozici jihoamerických pěvců. Najdou ji v pavilonu...
25.5.2020
Od poloviny minulého týdne je na základě usnesení pražské rady možné podat elektronickou „Žádost na...
25.5.2020
V rámci čtvrté vlny uvolňování podnikatelských a dalších činností, která byla vyhlášena na 25. květen...
25.5.2020
RetroAutoMuzeum ve Strnadicích na Benešovsku, zaměřené na poválečné vozy především ze zemí někdejšího východního bloku,...
25.5.2020
Ceny bytů v Praze jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a pro mnoho lidí je tedy...
Reklama