Čáslavskou nemocnici zmítá personální skandál, vedení nejspíše porušuje zákoník práce

Nemocnice v Čáslavi má zřejmě opravdu vážné potíže. Ačkoliv to vedení nemocnice a radnice nerady přiznávají, personální situace je v ní velmi vážná. Navíc každý měsíc končí hospodaření nemocnice v milionové ztrátě. To vše s vědomím starosty Vlastislava Málka.

Dusnou atmosféru v Městské nemocnici Čáslav rozpoutal její ředitel Rudolf Bubla, když odmítl jmenovat novým primářem chirurgického oddělení dlouholetého zástupce primáře Jana Spáčila. Spáčil chtěl odejít alespoň částečně do penze. Rozkol vedl až ke svolání mimořádného zastupitelstva.

Je samozřejmě výstostným právem ředitele nemocnice vstupovat do její personální politiky. Jeden z důvodů, proč ředitel Bubla odmítl jmenovat Spáčilova nástupce však budí pozornost.

„Začal jsem se o jeho osobu zajímat, ale velmi záhy jsem narazil na skutečnosti, které když to řeknu kulatně, tak jsem volil tu cestu, že jsem si pana doktora pozval. Disponoval jsem informací, že pár měsíců předtím, než k této věci došlo, tak se dostavil na operační sál k operaci, ve stavu řekněme nezpůsobilém tuto opraci provést, a musel sál opustit,“ obhajoval svůj postup, proč odmítl jmenovat Spáčilova zástupce na mimořádním zastupitelstvu ředitel Bubla.

„To byla pro mě tak zásadní informace, že jsem se zachoval přesně tak, jak jsem se zachoval. Já jsem předtím tento krok konzultoval s vedením města, shodli jsme se, že to je postup, který je na místě,“ pokračoval Bubla.

Na co myslet, když dostanete výpověď? V době koronakrize to není ojedinělý problém

„Já jsem řekl dobře, udělejme to prosím tak, dejme tomu nějaký čas, já vás budu nějakou dobu sledovat ve vašem chování a můžeme se k tomu po čase vrátit,“ vyprávěl ředitel Bubla zastupitelům.

„Veřejně a na kameru někoho pomlouvat, dehonestovat a dělat závěry z donášení a drbů. Mluvil o mém bývalém zástupci, kterého vůbec nezná a se kterým jsem já spolupracoval více než 30 let. Argumenty, které zde použil ředitel k tomu, že jej nejmenoval primářem oddělení, jsou přinejmenším nepřijatelné a některá jeho vyjádření žalovatelná. A myslím, že ředitel by si měl zamést před vlastním prahem. Je zajímavé, že to, co šíří z doslechu o jiném je pravdou, a to co vyplouvá na povrch z jeho anamnézy je lež a útok na jeho osobu,“ napsal v reakci primář Spáčil.

„K této události došlo ještě před mým příchodem a byla bohužel v nemocnici kuloárně známa, věděl o ní primář i ředitel. Pro mě bylo podstatné, že mi událost pan doktor sám potvrdil, že se jednalo o exces, který byl u něj způsoben rodinnou situací,“ tvrdí ředitel Bubla.

Zda byly u lékaře provedeny testy na přítomnost alkohou nebo omamných látek, které by tvrzení potvrdily, není jasné.

„Myslím, že ne, musel by jste se zeptat třeba tehdejšího ředitele,“ uvedl ředitel nemocnice Bubla.

Podstatnější ale je, jak vedení nemocnice událost řešilo. Na tuto otázku už současný ředitel Bubla neodpověděl.

Není tak zřejmé, jestli nemocnice udělala nějaké optatření, které by podobným excesům v budoucnu zabránilo. Už kvůli bezpečnosti poskytovaní zdravotní péče pacientům.

Z pohledu bezpečnosti práce je pak zákonník práce striktní. Povinnosti zaměstnavatele upravují paragrafy 101 a 102, které v tomto případě ukládají nemocnici povinnost příjmat opatření k předcházení rizikům, mezi něž údajně „nezpůsobilý“ lélkař na operačním sále bezpochyby patří.

Zákon také samozřejmě upravuje fakt, že zaměstnanci pod vlivem alkoholu a omamných látek nemají na pracovišti co pohledávat.

Teplé mléko se sodovkou zachránilo Čechům malíře, kterého znovu objevujeme

Z toho vyplývá, že je buď historka o nezpůsobilém lékaři smýšlená nebo nemocnice dost možná dodnes porušuje zákoník práce v bodech upravujících bezpečnost práce.

Připomeňme, že toto vše se podle ředitele nemocnice Bubly děje s vědomím vedení města.

Jeho oficiální vyjádření je pak vzhledem k obsahu mimořádného zastupitelstva, přinejmenším zarážející.

„Dne 30.7. 2020 podal bez udání důvodů výpověď z pracovního poměru primář chirurgického oddělení MUDr. Jan Spáčil,“ uvedla Rada města Čáslavi v čele se starostou Vlastislavem Málkem s tím, že vyvinou společně úsilí k personální stabilizaci městské nemocnice.

„Dále se vedení města nebude zapojovat do debat, které zpochybňují budoucnost naší nemocnice,“ uvádí prohlášení.

Jenže pozoruhodný důvod nejmenování nového primáře není jediný problém, realita je v nemocnici podstatně horší.

„Budu mluvit za chirurgii, protože tam ta situace je opravdu katastrofální, a to díky tomuhle zásahu. Odešli dva lékaři, koncem dubna a na začátku května, a od té doby držíme chod oddělení ve třech lidech. V tomto složení děláme ambulanci, oddělní Jipku a operujeme,“ popsal na zastupitelstvu primář Spáčil.

„My jsme chtěli aby neměli občané Čáslavi dojem, že se omezuje péče na chirurgii, co se týče ambulance, tam se to dařilo, co se týče operativy, to se zkrátka ve dvou lidech dělat nedá,“ popsal reálný stav poskytování zdravotní péče primář Spáčil s tím, jak to vypadá, když si vezme jeden ze tří lékařů dovolenou.

„Vykazujeme za měsíc 350 a více hodin odpracovaných na oddělení, jeden z nás jednou vykázal více než 400 hodin,“ dodal Spáčil.

„Vašim úkolem je to oddělení zachovat. Pokud se to nestane, tak to bude mit dominovy efekt, dojde k omezení péče, my to chirurgické oddělení nepochybně potřebujeme téměř denně, a pacienti budou dojíždět do Kolína nebo jinam, a tam už nebudou na chirurgiii čekat čtyři hodiny jako čekají teď ale šest hodin. Omezení péče v Čáslavi, by bylo zásadní. O tom není pochyb,“ vysvětlil zastupitelstvu primář interního oddělení Filip Kersch.

Podobně vnímá situaci i opozice.

„Mám vážné obavy o její budoucnost, pokud se urychleně nezačnou podnikat kroky k zajištění chodu například chirurgického oddělení. Velmi se divím třeba tomu, že se současné vedení nemocnice vůbec nesnaží zde udržet stávající zkušené lékaře. Nechápu, jak se může stát, že kvalifikovaný lékař raději odejde zcela mimo obor, než aby zůstával pracovat v této nemocnici, jak se bohužel nedávno stalo,“ uvedl opoziční zastupitel a senátor Jaromír Strnad.

Sám ředitel nemocnice personální situaci jako problematickou nevnímá.

„Nic zásadního se neděje, v roce 2018 jsme měli 290 zaměstnanců, v roce 2019 zaměstnanců 296, v letošním pololetí 293,8. Tak to prostě někdy je, že někdo odchází a někdo přichází ale jsou to jednotlivci,“ uvedl ředitel Bubla.

Ačkoliv byl starosta Vlastislav Málek osloven před časem jako první, a rád osočuje média, že nedostane prostor k vyjádření, na otázku k aktuální situaci nemocnice neodpověděl, respektive zaměřil se pouze na její ekonomickou situaci.

Čáslavská nemocnice přitom nemá problém si každý měsíc sáhnout do městské kasy pro milion. Takto za podpory vedení města vyrovnává ztrátové hospodaření.

„Je to tak, že prakticky každý měsíc nás stojí okolo milionu korun, který je dofinancováván příspěvkem města,“ uvedl ředitel Bubla.

„Finanční problémy jsou dlouhodobějšího rázu a souvisí s významným nárůstem platů lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu nemocnice, který je u příspěvkových organizací, jako je naše nemocnice, pro zřizovatele závazný,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek.

„Pokud tento nárůst mezd nepokryje úhradová vyhláška, tudíž platby od zdravotních pojišťoven, dostává se takové zařízení do provozní ztráty, kterou musí hradit zřizovatel, pokud nedojde ke snížení ostatních nákladů či navýšení výkonů, které hradí přímo pacienti. Město přijímá opatření, aby zachovala dostupnou zdravotní péči ve stávajícím rozsahu,“ dodává Málek.

Jenže ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce na růst mezd vyčlenilo peněz dostatek. Pro rok 2020 počítá s rekordním nárůstem úhrad ve všech segmentech zdravotní péče. Důvodem masivního přidání fianancí byla právě  kompenzace navýšení tabulkových platů ve veřejné sféře, která se dotýká zejména nemocnic.

Letošní koronavirová krize udělala sice v hospadaření nemocnic pořádnou paseku, ministerstvo zdravotnictví se ale zavázalo, že nemocnice nenechá na holičkách a pomůže jim kompenzační vyháškou.

Více než 70 potenciálních dodavatelů. Správy železnic vypisují tendr k rychlodráze z Prahy do Drážďan

„Je naší absolutní prioritou, aby dala kompenzační vyhláška poskytovatelům zdravotní péče jistotu, že epidemie covid-19 jim nezpůsobí finanční problémy. Na druhou stranu musí bonifikovat zejména ty poskytovatele, kteří po celou dobu zajišťují potřebnou péči pro své pacienty a odměnit všechny, kteří se podíleli na zvládnutí této nelehké doby. Některým poskytovatelům tak mohou být poskytnuty i vyšší úhrady, než by jim původně bez epidemie covid-19 náleželo,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Proč tedy nemocnice v Čáslavi generuje každý měsíc milionovou ztrátu, není zřejmé.

Jan Klán (třetí zprava) a další členové kutnohorské KSČM u pomníku Anny Kvášové u Mirošovic
20.10.2020
Letos v srpnu doposud neznámý pachatel posprejoval hanlivým nápisem a kresbou (Rudá svině a namalovaný...
12.10.2020
Převod vodovodu a kanalizace Městyse Suchdol v okrese Kutná Hora, provází čím dál více nejasností....
8.10.2020
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
8.10.2020
Zastupitele Městyse Suchdol v okrese Kutná Hora dnes čeká velké rozhodnutí. Má se totiž projednávat převod...
4.10.2020
Povolební jednání ve středních Čechách potrvají nejméně dva týdny, řekl dnes lídr kandidátky Pirátů Jiří...
2.10.2020
Ve Středočeském kraji požádalo o hlasování do přenosné volební schránky 336 lidí, kteří jsou kvůli...
scéna Kutnohorská havířina - Vlašský dvůr
28.9.2020
Ochotnický spolek Tyl je dalším ze spolků nadšenců, kteří oživují kutnohorskou kulturní scénu již více...
4.9.2020
V Čáslavi se v neděli 6. září ve 14 hodin v rámci Evropských dnů židovské...
Kutnohorská kocábka 2020
30.8.2020
Zvykli jsme si v létě na příjemné chvíle s hudbou či divadlem či jiným uměním...
21.8.2020
Hořící nákladní auto naložené sklizeným obilím a také část pole u Onomyšli na Kutnohorsku, si...
13.8.2020
Více než 20 nakažených na 100 000 obyvatel přibylo za uplynulý týden v okresech Praha-východ,...
Reklama