Co četli čtenáři za první republiky na periferii Prahy nejčastěji?

Nejdéle kontinuálně sloužící kulturní instituce v Újezdě nad Lesy letos slaví 95 let.

Kvůli koronavirovým pravidlům je újezdská knihovna v poslední době spíše zavřená než otevřená. Ale to není důvod, nepřipomenout si její jubileum.

První dochované záznamy o újezdské obecní veřejné knihovně jsou z roku 1926. Tehdy si 21 čtenářů vypůjčilo 101 knih. Prvním knihovníkem byl Jaroslav Jenšovský, kterého v roce 1931 vystřídal Jan Kálenský. V roce 1935 byla knihovna přemístěna do budovy nové školy, pozdější radnice. Souběžně s touto knihovnou měla vlastní knihovnu i část obce Nová Sibřina. V roce 1938 měla knihovna 738 svazků, 38 čtenářů a evidovala 1 260 výpůjček. Byly zde i tři spolkové knihovny – baráčnická, sokolská a čs. strany soc. demokratické.

A co se tenkrát četlo? Z českých autorů to byla zejména díla Jiráskova, Raisova a Nerudova, knihy Antala Staška nebo Ivana Olbrachta. Z cizích pak zejména Alexandr Dumas. Za okupace bylo 370 svazků zabaveno a uloženo na Okresním úřadě v Říčanech. Další přesnější záznamy pak najdeme až po osvobození v roce 1945, kdy se stal knihovníkem tehdejší ředitel školy J. Čáp. V roce 1946 měla knihovna 2013 svazků (včetně fondu ze zrušených spolkových knihoven) a 97 čtenářů uskutečnilo 3380 výpůjček. Svoji knihovnu měl také Blatov, čtrvť poblíž klánovického nádraží.

Bulharští Češi. Zakládali pivovary, tiskárny i malířskou akademii

V roce 1954 byly novosibřinská a blatovská knihovna sloučeny s újezdskou a knihovna se přestěhovala do upravených místností v domě pana Ťukala na křižovatce. Knihovníkem se stal Jaroslav Měšťánek. V roce 1957 půjčovala knihovna 5 400 svazků a 215 čtenářů uskutečnilo 9 100 výpůjček. A v roce 1960 se knihovna znovu stěhovala – do bývalé restaurace U Kunců, kde je dnes zastávka MHD Praha – Újezd nad Lesy.

V dubnu 1976 nastoupila po zemřelém panu F. Krátkém paní Marie Tomaidesová, která vedla knihovnu až do do roku 2009. V knihovně pracovala 33 let a v závěru jejího působení se jí podařilo dokončit plnou digitalizaci knihovny. Pak se knihovna stěhovala ještě třikrát. V roce 1992 do budovy tehdejší školy (dnes úřad MČ Praha 21), v roce 2003 do prostor bývalé školky v Lomecké ulici a konečně v roce 2010 do Polyfunkčního domu na křižovatce.

Ztracený Ovenec a nalezená Troja. Co se dozvíte v této nové publikaci?

Od roku 2009 je knihovnicí Jitka Kašparová a od roku 2017 pracuje v knihovně ještě Pavla Jakubcová.

Fond knihovny má dnes skoro 17 a půl tisíce svazků, z toho 6 tisíc tvoří dětská literatura. K dispozici uživatelům je také 7 časopisů. Registrovaných čtenářů je přes 1300, z toho přes 600 dětí do patnácti let.

Knihovna provozuje veřejný internet a během roku pořádá řadu akcí (například návštěvu spisovatele Vlastimila Vondrušky nebo besedu s filmovým historikem Pavlem Taussigem). Také se pravidelně připojuje k mezinárodní akci na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Dětmi oblíbená je i každoroční akce Pasování prvňáčků na čtenáře.

FOTO: 95 let knihovny v Újezdě nad Lesy

95 let knihovny v Újezdě nad Lesy - 1 bez textu95 let knihovny v Újezdě nad Lesy - 2 IMG_0245 stančík95 let knihovny v Újezdě nad Lesy - 3 IMG_0246 taussig95 let knihovny v Újezdě nad Lesy - 4 Vlastimil Vondruška 201395 let knihovny v Újezdě nad Lesy - 5 újezd hospoda u kunců
Další fotky
95 let knihovny v Újezdě nad Lesy - 0 újezd knihovna
První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama