Cyklostezka Vrchlice v Kutné Hoře těsně před realizací, nezbytné kácení stromů zvedlo vlnu emocí

Přiblížila se realizace cyklostezky Vrchlice, z Kutné Hory Sedlce až k mostu u Středových pekáren. Cyklostezka má návaznost na celkovou dopravní obslužnost a byla občany dlouho požadována. Přesto některé občany překvapilo kácení stromů, bez něhož se vybudování neobejde. Pod vlivem reakce občanů uspořádalo město 27. února 2020 k tomuto tématu tiskovou konferenci .

Tiskovou konferenci zahájil  starosta města Josef Viktora s krátkým vysvětlením a poté předal slovo Ing. arch. Martinu Kremlovi, aby představil projekt veřejnosti.

Co tedy je cyklostezka Vrchlice

Jedná se o druhou část plánované dotované stezky pro cyklisty a chodce. Celková dotace na obě části je necelých 14 milionů.  První část stezky byla vybudována zhruba před rokem v úseku Kutná Hora Kaňk – Kutná Hora Sedlec ulice U Kola. Druhá část nazývaná cyklostezka Vrchlice má být vybudována mezi zastávkou Kutná Hora Sedlec až k mostu na Čáslavské ulici. Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty. Její vybudování by mělo celkově zlepšit dopravní obslužnost ve městě, usnadnit pěším a cyklistům přesun např. do zaměstnání do tabákové továrny. Počítá se s další návazností do přilehlých obydlených částí města a na hlavní nádraží. Projekt zahrnuje i úpravu terénu včetně mobiliáře v blízkosti říčky, aby byla zajištěna odpočinková zóna pro obyvatele sídliště, v němž žije asi 4500 lidí. Plánováno je i veřejné osvětlení s technologií smart. Stezka by měla být široká 2 metry, není možné dosáhnout optimální třímetrové šíře, protože v lokalitě se realizátoři potýkají s ochranným pásmem železnice a s aktivním zátopovým územím říčky Vrchlice. Povrch stezky se bude střídat jako mlatový a asfaltový. Posledních asi 700 metrů by mělo umožnit využití i pro inline bruslení. Ve vizi je postupné dobudování do přilehlých obcí, přes Nové Dvory až k napojení na Polabskou cyklostezku.

V čem je problém

K tomu, aby byla stezka vybudována, je třeba pokácet 32 stromů, z toho několik statných a zdravých. Osadní výbor Hlouška vznesl námitky proti kácení zdravých stromů. Byl vytvořen petiční výbor. Petici za zachování všech zdravých stromů podél říčky Vrchlice podepsalo asi 750 osob, jak zaznělo na tiskové konferenci. Členové osadního výboru Hlouška i členové petičního výboru se v lednu sešli s místostarostkou Silvií Doušovou, která je vyposlechla a snažila se problém objasnit. Lidé, kteří nesouhlasí s kácením stromů, argumentují tím, že informace byla zveřejněna natolik pozdě, že se lidé cítí zaskočeni tím, jak rychle budou práce postupovat. S kácením by mělo být započato již v prvním březnovém týdnu a dokončeno by mělo být do konce měsíce března, což je termín konce vegetačního klidu, v němž je kácení povoleno.  Tedy sečteno a podtrženo: lidé by potřebovali více informací dříve a ptají se, zda se věc nedala řešit jinak.

Zástupci odboru životního prostředí vysvětlili, jaký byl úřední postup. Zapsaný spolek Denemark byl o zahájení řízení informován již na podzim, ale protože se v zákonné lhůtě 8 dnů nepřihlásil, nestal se účastníkem řízení. Řízení ve věci bylo přerušeno, protože se lokalita nachází v památkové zóně a Státní památkový ústav vydal své rozhodnutí až 13. ledna. Teprve poté mohla být vydána zásadní rozhodnutí. Jedno se vztahuje k zásahu do významného krajinného prvku a druhé ke kácení stromů.  Zástupce technického oddělení uvedl, že část stromů určených ke kácení je ve velmi špatném stavu a do budoucna by stromy ohrožovaly provoz na cyklostezce.

Ing. arch Kremla zdůraznil, že je zde plánována nová výsadba 31 stromů. Ačkoliv se jedná o území aktivní záplavové zóny, je sázení nových stromů možné, protože je to zde historicky dáno. Adéla Jiránková z odboru životního prostředí potvrdila, že sázeny budou sazenice s balem v určené šířce kmínku, druhy, které se v lokalitě vyskytují a budou mít životaschopnost několik desetiletí. Na dotaz, zda není možné kácení dělat postupně, jak budou práce pokračovat, odpověděla: „Není důvod pro výjimku kácení stromů ve vegetačním období. Jedná se o připravenou a plánovanou akci.“

V zásadě ani Kateřina Daczická a Kateřina Špalková, jako zástupkyně občanů, jichž se plánované kácení zdravých stromů dotklo, nejsou proti vybudování stezky, jen žádaly více komunikace s občany.

Místostarostka Silvia Doušová uvedla, že informace o projektu jsou k dispozici již několik let a současné zastupitelstvo projekt zdědilo po předchozím zastupitelstvu a nikdo nepředpokládal, že by projekt vyžadoval informační kampaň. Místostarosta Vít Šnajdr vyzval, aby lidé zhodnotili přínosy pro lokalitu i celé město. Všichni tři představitelé samosprávy se shodují na tom, že je kácení stromů netěší, ale přínos bude tak velký, že by bylo škoda projekt nedokončit. V konečném důsledku dojde k omlazení zeleně.

FOTO: Cyklostezka Vrchlice

Cyklostezka Vrchlice - Stezka mezi tratí a říčkouCyklostezka Vrchlice - Příprava na kácení stromůCyklostezka Vrchlice - turistická značkaCyklostezka Vrchlice - Pod městským nádražímCyklostezka Vrchlice - Stezka je součástí památkové zóny

 

Jan Klán (třetí zprava) a další členové kutnohorské KSČM u pomníku Anny Kvášové u Mirošovic
Včera, 15:00
Letos v srpnu doposud neznámý pachatel posprejoval hanlivým nápisem a kresbou (Rudá svině a namalovaný...
12.10.2020
Převod vodovodu a kanalizace Městyse Suchdol v okrese Kutná Hora, provází čím dál více nejasností....
8.10.2020
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
8.10.2020
Zastupitele Městyse Suchdol v okrese Kutná Hora dnes čeká velké rozhodnutí. Má se totiž projednávat převod...
4.10.2020
Povolební jednání ve středních Čechách potrvají nejméně dva týdny, řekl dnes lídr kandidátky Pirátů Jiří...
2.10.2020
Ve Středočeském kraji požádalo o hlasování do přenosné volební schránky 336 lidí, kteří jsou kvůli...
scéna Kutnohorská havířina - Vlašský dvůr
28.9.2020
Ochotnický spolek Tyl je dalším ze spolků nadšenců, kteří oživují kutnohorskou kulturní scénu již více...
4.9.2020
V Čáslavi se v neděli 6. září ve 14 hodin v rámci Evropských dnů židovské...
3.9.2020
Nemocnice v Čáslavi má zřejmě opravdu vážné potíže. Ačkoliv to vedení nemocnice a radnice nerady...
Kutnohorská kocábka 2020
30.8.2020
Zvykli jsme si v létě na příjemné chvíle s hudbou či divadlem či jiným uměním...
21.8.2020
Hořící nákladní auto naložené sklizeným obilím a také část pole u Onomyšli na Kutnohorsku, si...
Reklama