Doplatky za odpad budou likvidovat firmy v okolí Čáslavi

Zpětné doplacení poplatku za uložení odpadu na skládce vyčíslila Čáslav na 616 milionů korun. Peníze nebyly podle starosty Čáslavi Vlastimila Málka odvedeny městu tak, jak měly. Jenže tento postup může být pro firmy likvidační.  Zeptali jsme se na to předsedy představenstva společnosti ENVIREX HOLDING Vladimíra Lásky.

Správní řízení řeší na popud města Čáslav Krajský úřad Středočeského kraje, v nich má rozhodnout, zda zpětně doměřit původcům odpadu poplatek za uložení odpadů na čáslavskou skládku za roky 2016 – 2018. Vaše firma je jednou z těch, která by měla poplatek doplatit. O jak vysokou částku se jedná?

Jedná se o částku 1 922 282 korun.

Jak a kdy jste se o zahájení správního řízení dozvěděl? Překvapilo vás to?

O zahájení správního řízení jsme se dověděli doručením datové zprávy dne 6.1.2020. Ano, překvapilo nás, že je s námi vedeno řízení o uložení povinnosti zaplatit dlužný poplatek za ukládání odpadu na skládku v Čáslavi.

KÚSK už o doměření poplatku pro vaši firmu rozhodl nebo řízení stále běží?

Řízení stále běží.

Jsou podle vás požadavky města Čáslav na zpětné doměření poplatku oprávněné?

Z našeho pohledu jsou požadavky města Čáslav neoprávněné. Jsme přesvědčeni, že námi navezené odpady byly využity jako technické zabezpečení skládky, tudíž byly osvobozeny od poplatku dle zákona. Což je i v souladu s podklady, které jsme obdrželi od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství.

Pokud by vaše firma musela poplatek doplácet, co by to pro její fungování znamenalo?

Doplacení této částky by vedlo k ukončení činnosti naší společnosti.

Jak budete dále v celé záležitosti postupovat?

Využijeme všechny dostupné právní kroky k hájení našich zájmů.

Jakým způsobem vaše firma odpady na skládku uložila? Neměl by v tomto směru hrát hlavní roli provozovatel skládky, tedy společnost AVE CZ?

Odpady byly předány na základě smluvního vztahu. Určitě, protože jedině společnost AVE CZ rozhoduje, jak bude nakládat s odpadem ve svém zařízení. Tedy jestli odpad uloží a poplatky za uložení odpadů vybere nebo poplatek nestanoví, a tudíž ani nevybere z důvodu uvedeném v zákoně (poznámka redakce: §45 odst. 3 – „Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky.“).

Ludmila Záklasníková: Jakékoliv zpětné vymáhání poplatků je z mého pohledu nesmysl

Jak vám společnost AVE odůvodnila, proč poplatek nevybrala?

Využitím odpadu za účelem technického zabezpečení skládky.

Jak KÚSK zdůvodnil, že společnost AVE CZ ze správního řízení vyloučil? Jak tuto skutečnost vnímáte?

Vyloučení společnosti AVE CZ nezdůvodnil. Bylo nám doručeno dne 9.3.2020 jen „Vyrozumění o žádosti o účastenství v řízení“, kde KÚSK uvádí, že na základě obdržené žádosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o o postavení účastníka řízení v rámci vedených správních řízení na návrh města Čáslavi o zaplacení základní složky poplatku za ukládání odpadu na skládku „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“ (dále i jen skládka Čáslav), vydal krajský úřad dne 29.1.2020 usnesení č.j. 14818/2020/KUSK OŽP-Pat, kterým zamítá žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o účastenství v řízení vedené pod spisovou značkou SZ_001134/2020/KUSK se společností ENVIREX HOLDING, a.s., IČO 25337432 se sídlem Nové Město na Moravě, Petrovická 861 a městem Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav.

Toto zdůvodnění nám nepřipadá dostačující. Dle našeho názoru účast společnosti AVE CZ v tomto řízení je oprávněná a žádoucí z důvodů možnosti vysvětlení postupů nakládání s odpady v jejím zařízení a předložení důkazů, které by mohly směřovat k zastavení řízení proti naší společnosti.

Díky poslanecké iniciativě je nyní ve sněmovně úprava zákona o odpadech, která by zpětnému vymáhání a doměřování poplatků jednou provždy zamezila. Podpořil byste tyto změny v zákoně?

Pokud máte na mysli pozměňovací návrh poslance Antonína Staňka, tak ten bychom podpořili. Navrhované znění nám přijde logické a s jeho odůvodněním se ztotožňujeme.

Čáslavské kličky pro 600 milionů z odpadků

Včera, 18:51
Malostranská beseda v červenci absentuje, přesněji se soustředí na program na Střeleckém ostrově. Muzika ale...
Včera, 18:19
První část silnice tvořící severní obchvat Slaného mezi napojením na silnici I/7 a Žižicemi byla...
Včera, 16:15
Hlavní město schválilo dva dotační programy na rok 2021. V prvním z nich rozdělí dotace...
Včera, 15:42
Nový zookoutek v lesoparku v Kamýku přivítal první návštěvníky. Celý areál prošel zásadní proměnou, během...
Včera, 14:40
Do pěti let propojí Prahu 6, Troju a Prahu 8 lanová dráha. Zastupitelstvo hl. m....
Včera, 14:08
V průběhu neděle 5. července došlo k odstranění dopravních omezení vzniklých v souvislosti s komplexní...
Včera, 13:22
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl....
Včera, 12:12
Výjimečně zajímavou expozici pro vzpomínky i poučení připravilo unhošťské Melicharovo vlastivědné muzeum.
Včera, 11:39
Na Slapské přehradě poblíž obce Nebřich na Benešovsku se v pondělí večer převrátila plachetnice, poříční...
Včera, 11:09
Synagoga v Čáslavi je otevřena a láká návštěvníky na komentované prohlídky a výstavu. Zakladatel a...
Reklama