I přes specifický rok provedli středočeští hygienici přes tisíc kontrol provozoven stravovacích služeb

Loňský rok byl prakticky od počátku poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, což se odrazilo také ve výkonu běžné agendy zdejší krajské hygienické stanice.

Přestože i zaměstnanci odboru hygieny výživy v tomto období významně pomáhali odboru protiepidemickému při zvládání úkolů souvisejících s potlačováním epidemie Covid-19, zvládli nad poskytováním stravovacích služeb ve Středočeském kraji vykonat například v restauracích přes osm set kontrol, ve stáncích s občerstvením jich bylo více než dvě stě, v provozovnách závodního stravování více než sto a ve zdravotnických zařízeních dvacet jedna a v zařízeních sociálních služeb téměř osmdesát. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období uložili 324 pokut v celkové výši 1 017 000 Kč.

„Jako hygienici máme v dozoru nad stravovacími službami nezastupitelnou úlohu zejména při zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. Jako jediný dozorový orgán můžeme šetřit epidemické výskyty zejména alimentárních onemocnění typu salmonelóz. Neméně důležitá je ale také oblast prevence, tedy včasná identifikace zdroje zdravotního rizika a přijetí nápravného opatření dříve, než k ohrožení zdraví vůbec dojde. Nelze opomíjet, že stravovací služby patří mezi nejvíce riziková prostředí, proto je jim dlouhodobě ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví věnována při výkonu dozoru zvýšená pozornost,“ doplňuje ředitel KHS Tomáš Vodný.

Dávejte pozor, co dětem kupujete! Inspekce stáhla z prodeje šaty, které mohly způsobit uškrcení

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici v loňském roce odhalili, patří nedostatečná úroveň provozní hygieny, dále pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů a objevily se také potraviny s prošlým datem použitelnosti.

V souvislosti se zmíněnými nedostatky vydali hygienici skoro dvacet nařízení povinné sanitace provozovny a například přes deset provozoven musí pozastavit svoji činnost. K okamžitému uzavření provozovny přistoupili středočeští hygienici ve dvou případech. Z celkového počtu kontrol jich téměř dvě stě proběhlo na základě podnětů spotřebitelů.

V chlebu z Polska se objevily kovové střepy. Inspekce nařídila okamžité stažení z prodeje

„Středočeští hygienici spolupracovali také s Policií ČR při společných kontrolních akcích nad dodržováním mimořádných protiepidemických opatření. V této souvislosti proběhlo 78 kontrol, které odhalily 21 nedostatků, které spočívaly především v nenošení roušek, absenci dezinfekčních prostředků či nedodržení odstupu při umístění stolů,“ uzavírá Dana Šalamunová, tisková mluvčí Středočeské krajské hygienické stanice.

Včera, 13:33
V Kladně nastoupí od září do prvních tříd 709 prvňáků, o 59 méně než loni....
21.4.2021
Kladno používá ve školách a školkách i PCR testování na covid, pozitivní byl zatím jeden...
19.4.2021
Komerční článek
Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku...
19.4.2021
Altán, který ve veřejném hlasování získal 3. místo, a byl schválen k financování, doplňuje řadu...
12.4.2021
Aktuálně vydané územní rozhodnutí o stavbě multifunkční sportovní haly, dalo zelenou dalším přípravám vedoucím ke...
12.4.2021
Realizace se dočká například tři roky připravovaný projekt úpravy parkoviště nad 1. Základní školou, který...
6.4.2021
Ve Slaném na Kladensku dnes začala oprava klíčové křižovatky, kterou prochází průtah městem. Práce budou...
2.4.2021
Nová zdravotnická technika, za sto padesát tisíc korun z charitativního fondu zaměstnanců ESA a společnost...
1.4.2021
Koronavirus řádí i v ubytovnách pro sociálně slabé. Ubytování se společnými prostorami, toaletou a sprchami,...
5.3.2021
Nejdůležitějším rozhodnutím zastupitelstva je, že by se město už nemělo dále rozrůstat. Důvodem je naplněná...
4.3.2021
Díky podpoře vedení Středočeského kraje se tak mohou občané města Slaného nechat očkovat v místě...
Reklama