Čím obyvatelé Kouřimi urazili Ferdinanda I.? A jaká byla královská odplata?

Nejcennější součástí kouřimského chrámu je jednak krypta sv. Kateřiny a jednak to je hvězdicová osmiboká klenba s nástěnnými malbami z počátku 15. století.

Historie českého podnikání není jen Baťa, Odkolek ho dokonce předběhl

Chrám je obestřen mnoha tajemstvími a pověstmi. Jednou z nich je ta, která vysvětluje zvláštní způsob zavěšení kouřimských zvonů a vztahuje se k období vlády krále Ferdinanda I. Habsburského.

Roku 1547 se město Kouřim zapojilo do stavovského povstání proti panovníkovi, avšak odmítlo poskytnout vojenskou hotovost do války, kterou vedl králův bratr císař Karel V. proti německým protestantům, což nezůstalo bez trestu. Po vítězství v bitvě u Mühlberka Ferdinand I. Kouřimským zkonfiskoval veškerý pozemkový majetek s hospodářským zázemím, navíc muselo město zaplatit pokut ve výši dvou tisíc kop grošů míšeňských.

Kouřimští se však nedali, odpověděli záhy. Když prý nedlouho poté král cestou z Prahy do Vídně projížděl Kouřimí, nedali hrdí konšelé na jeho počest vyzvánět kostelními zvony. A panovník tuto urážku odpověděl po svém: „Když mlčely při mém příjezdu do Kouřimi, ať mlčí povždy!“ a nařídil obrátit zvony srdci vzhůru tak, aby je nebylo možné používat. Měšťané se ovšem nedali odradit, a nechali zvonovou hranici přestavět tak důmyslně, že zvony dodnes visí obráceně, ale přesto je na ně možné zvonit.

24.1.2021
Jsme nedaleko Kolína v labské nivě jihovýchodně od soutoku Labe s řekou Cidlinou, mezi obcemi...
19.1.2021
Pokladníci hokejový klubů, které hrají druhou nejvyšší domácí soutěž, v níž je atrakcí tým Kladna...
19.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
19.1.2021
Tématy jsou využití obecních pozemků, modernizace železnice, bezpečnost na cyklostezce nebo zřízení kolumbária na velkooseckém...
19.1.2021
Ještě do 20. ledna mají obyvatelé Českého Brodu jedinečnou příležitost zapojit se do rozvoje města...
16.12.2020
Veolia Energie Kolín by měla změnit majitele. Společnost vyrábí a dodává teplo na Kolínsku, zásobuje...
13.12.2020
V letech 1788 až 1849 stál v čele města královský purkmistr a dva zkušení magistrátní...
13.12.2020
Město a jeho nejbližší okolí má spoustu unikátních míst, která určitě stojí za návštěvu. A...
8.12.2020
Aplikace Kolín v mobilu, která je zdarma, je především určena pro občany města Kolína. Oficiálně...
4.12.2020
Jde o doposud neznámou skladbu, smyčcové trio, významného barokního skladatele Jana Křtitele Vaňhala, který žil...
4.12.2020
Přestavba původně nemocniční kuchyně na novou centrální školní kuchyň s celkovou kapacitou tisíc tři sta...
Reklama