Jižně od Prahy roste počet vloupání do rodinných domů

V souvislosti s nárůstem případů vloupání do rodinných domů v lokalitách jižně od hlavního města Prahy Policie ČR veřejnost a vedení obcí informuje o stávající bezpečnostní situaci a preventivních opatřeních.

„S ohledem na stávající bezpečnostní situaci ve vaší lokalitě jsou ze strany Policie České republiky prováděna různá preventivní opatření, související rovněž i s výkonem služby. Reagujeme tak na události poslední doby, kdy došlo k nárůstu počtu případů vloupání do rodinných domů,“ uvedl za středočeskou policii Miroslav Havránek.

Podle něj se policisté problematice intenzivně věnují. V současné době vyhodnocují a prověřují veškeré informace a poznatky, které mají k dispozici. „Preventivními aktivitami, opatřeními a úpravou výkonu služby se snažíme eliminovat zmiňovanou trestnou činnost,“ dodává Havránek s tím, že z taktických důvodů nebudou podrobně uvádět, jaká opatření Policie ČR v souvislosti se zvýšeným počtem vloupání do rodinných domů na Územním odboru Praha venkov – jih přijala.

Policie považuje za vhodné upozornit obyvatele na některá preventivní doporučení, jak této trestné činnosti předejít a jak se chovat v případě, že k takové události dojde.

Bezpečnost svého obydlí může do určité míry ovlivnit každý občan tím, že bude usměrňovat své jednání a návyky a dodržovat základní organizační i preventivní opatření, která jsou jednoduchá a někdy i levná,“ popisuje Havránek.

Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ihned zavolejte na linku 158. Policie nedoporučuje do takového objektu vstupovat. Vyčkejte příjezdu policistů v blízkosti domu, bytu a popište jim vše potřebné, což je popis pachatele, směr jeho útěku, auto a další informace.

Před příjezdem hlídky, pokud už jste do objektu vstoupili, nemanipulujte s předměty a nic neuklízejte. Také nepřemisťujte předměty, které nejsou vaše a je pravděpodobné, že je na místě zanechal pachatel. V případě, že neznáte přímé telefonní spojení na místní služebnu nebo v době nepřítomnosti policistů, doporučujeme přednostně využívat volání na linku 158 (než linku 112), kterou obsluhují policisté.

Policie doporučuje:

  • Všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel v místech, kde to není obvyklé ve vaší lokalitě, případně si poznamenat registrační značku vozidla. U zvlášť podezřelého pohybu osob, vozidel (např. delší dobu na místě bez jakékoliv činnosti) neváhejte kontaktovat PČR na linku 158.
  • Řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní rolety, pokud je jimi objekt vybaven, zapínat alarmy a signalizace, byť opouštíte nemovitost i na relativně krátkou dobu. Alarmy sice pachatelům vyloženě nezabrání ve vloupání, nicméně neumožní jim pohybovat se v nemovitosti dostatečně dlouho pro důkladné prohledání a také záznamy z alarmů dávají taktickou a operativní informaci pro policii.
  • Neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných domech např. diskusí či informacemi na sociálních sítích, nechlubit se cennými předměty, nehovořit o nich, nezveřejňovat jejich foto apod.
  • Mít zapnuta venkovní světelná pohybová čidla.
  • V období dřívějšího stmívání, často již od 16. hodiny, kdy majitelé odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo jedou za zábavou, doporučujeme ponechat některé světlo v domě rozsvícené nebo nastavit časový spínač na takovém světle.

 

Dnes, 09:40
Stavba středočeských přístavišť pro rekreační plavidla v Mělníku a Poděbradech má začít v listopadu a...
Dnes, 07:35
Hlasování o podpoře říčanských projektů z participativního rozpočtu, bude už v první polovině října. Lidé...
Včera, 17:40
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Včera, 17:40
Fotografie zahraničních filmových celebrit zachycených objektivem Miloše Fikejze, filmového publicisty, encyklopedisty a fotografa, můžete obdivovat...
Včera, 15:00
Se začátkem nového školního roku město Dobříš otevřelo nový školní pavilon základní školy a společně...
Včera, 09:40
Podchod pod kolejemi železniční tratě Praha-Benešov v Říčanech u Prahy, bude nejspíše po 13 letech konečně...
20.9.2020
Kolem 60 lidí protestovalo před pobočkou státního podniku Diamo v Příbrami proti plánované těžbě kameniva...
19.9.2020
Čtyřicítku sdílených kol si v Říčanech za tři měsíce půjčili lidé 2,5 tisíckrát. Pilotní projekt město...
19.9.2020
Nestává se často, abychom informovali o jedněch zamčených vratech. Ale – co kdyby jste si...
18.9.2020
Vinobraní na Máchalce na Proseku dvě desítky let drželo tradici souběhu se Svatováclavskou poutí, která...
18.9.2020
Zastupitelé města Příbrami schválili novou vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky, ta počítá s plošným zákazem. Silvestr...
Reklama