Kladeňáci budou mít nová parkovací stání i bezbariérové chodníky. Na parkoviště u kina Hutník začala rekonstrukce

Kompletní renovace parkovací plochy vyjde na 7,5 milionů korun. Asfalt nahradí vsakovací povrch, dojde k úpravě zeleně a výsadbě nových stromů. Po rekonstrukci bude mít parkoviště na Sítné kapacitu celkem 93 stání, z toho pět pro ZTP.

„Stávající parkoviště je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, rekonstrukce mimo jiné přinese i jeho rozšíření o dalších 36 parkovacích míst, která jsou ve městě potřeba. Současný asfaltový povrch parkovacích ploch nahradí vsakovací dlažba, abychom zabránili odtoku dešťové vody,“ říká primátor Dan Jiránek a dodává: „Práce budou probíhat ve fázích a v lokalitě chceme zachovat maximální možnosti parkování. Nejprve se začne v místě, kde se dnes nachází travnatý pás a současnou kapacitu parkoviště tak dočasně snížíme pouze o čtrnáct míst.“

Nově budou v prostoru parkoviště instalovány stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly, která bude možné prostřednictvím připojení ke SMART technologiím individuálně stmívat. Uvažuje se také  o  monitoring obsazenosti parkovacích míst, aby si motoristé mohli ověřit aktuální zaplněnost parkoviště.

„Po odstranění stávajícího povrchu bude postupně probíhat pokládka vsakovací dlažby a samozřejmě také nové chodníky, které budou respektovat potřeby osob se sníženou pohyblivostí. Celé parkoviště je řešeno bezbariérově včetně navazujících chodníků, ty budou opatřeny vodícími prvky pro zrakově postižené,“ dodává radní Oldřich Černý.

Na co myslet, když dostanete výpověď? V době koronakrize to není ojedinělý problém

24.10.2020
Hala aspiruje na velmi vysoké ohodnocení v rámci ekologické certifikace BREEAM 2016 New Construction dle nejnovějších...
23.10.2020
Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 22. října zásadně omezen maloobchod, služby, činnost úřadů...
19.10.2020
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
19.10.2020
Stávající cesta byla rozšířena na čtyři metry pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Tím ale...
18.10.2020
Především je to radnice. V roce 1705 byly Zlonice povýšeny na městečko a o dva...
18.10.2020
Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a...
17.10.2020
Dávná historie praví, že Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem s tvrzí,...
16.10.2020
Cílem a smyslem revitalizace je podle architektů Ing. arch. Jana Červeného a Ing. arch. Ondřeje...
15.10.2020
Stavba obou etap obchvatu kolem Slaného vyšla na 750 milionů korun.
15.10.2020
V letošním roce se slavnostní vyhlášení oceněných knihovníků s ohledem na současně probíhající nouzová opatření...
13.10.2020
Opáčko z historie. Když na habsburský trůn usedla teprve třiadvacetiletá Marie Terezie, vrhla se na...
Reklama