Kladeňáky bude vozit společnost ČSAD MHD Kladno. Je vítězem veřejné zakázky

Smlouva o veřejných službách v městské autobusové dopravě je účinná je od 1. září letošního roku a platit bude následujících deset let.

Hlavní preference následující spolupráce města a dopravní společnosti jsou tři,  komfort pro cestující, moderní technologie a ekologie.

„V zákonné lhůtě město obdrželo dvě nabídky, a to od společnosti ČSAD MHD Kladno a ČSAD Jindřichův Hradec, těsně před skončením lhůty podal další dopravce námitku k podmínkám zadávacího řízení, které rada města nevyhověla. Na základě hodnoticích kritérií, tedy především ekonomické výhodnosti, stanovila hodnotící komise nabídku ČSAD MHD Kladno, jako tu výhodnější. Doporučení komise potvrdila začátkem prosince rada města,“ přiblížil postup při výběrovém řízení primátor Volf a dodal: „Jsem rád, že jsme proces dokončili a věřím, že nastavené podmínky smlouvy pomohou zvýšit kvalitu a spolehlivost kladenských mandelinek.“

„Pro cestující je vedle technického komfortu důležitá i spolehlivost dopravce, nová smlouva proto už jasně stanovuje pokuty za nedodržení smluvních podmínek, nejvíce samozřejmě za porušení smluveného jízdního řádu,“ komentuje kladenský primátor Milan Volf.

Prymula: Já a znovu ministrem? Zapomeňte, je to pozice za trest

Cestující budou jezdit nízkopodlažními autobusy vybavenými moderními informačními i odbavovacími technologiemi a systémy sledování aktuální polohy, které komunikují s chytrými označníky na zastávkách. Dopravce se dále zavázal, že převážnou část vozového parku zajistí vozy s ekologickým pohonem na zemní plyn. V září vyjedou pro kladenské cestující na lince 610 i dva zcela bezemisní elektrobusy.

Všechny autobusy budou zajišťovat dopravu ve schváleném jednotném vizuálním stylu pro systém městské dopravy v Kladně, tedy tradiční bílé provedení s červenými pruhy, doplněné logem, což umožní cestujícím jasně rozeznat městský autobus od autobusů jiných dopravců. Součástí smlouvy je i provozování čtyř předprodejních a informačních kanceláří na území města.

„Chceme zvýšit úroveň nabízených služeb i pověst kladenské městské hromadné dopravy, čemuž by měl napomoci i vypracovaný sazebník pokut za nedodržení smluvních podmínek.  Mezi další povinnosti dopravce patří i aktualizace jízdních řádů nebo optimalizace trasování podle dopravních potřeb města,“ shrnul kladenský primátor.

I přesto, že je pro Kladno finančně velmi náročná částečná tarifní integrace, tedy když jsou v systému kladenské městské dopravy uznávány i vybrané jízdní doklady Pražské integrované dopravy, přičemž je vzniklý propad jízdného ve výši cca 12 milionů korun, město Kladno ho dorovná.

Cestující z linky PID mohou například využít své jízdenky i v autobusech městské hromadné dopravy či si v městském autobusu zakoupit jízdenku pro návazný spoj PID.

Venkovní galerie na Vltavské letos nabídne čtyři tematické výstavy

První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
Ze křtu klipu Na Vivaldiho!
20.7.2021
Ve skanzenu v Přerově nad Labem a v kapli i zámku ve Smiřicích byl natáčen...
14.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
14.7.2021
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení syslů, stále řada návštěvníků...
10.7.2021
Člověk, který dosáhl důchodového věku a hodlá si v nejbližší době o starobní důchod zažádat,...
6.7.2021
Letos 21. června uplynulo třicet let od posledních minut sovětských vojáků na území Československa –...
4.7.2021
V Ateliéru Josefa Sudka na Újezdě probíhá výstava – přátelský dialog plastik sochařky Hany Wichterlové...
2.7.2021
Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce míří do finální fáze. Aktuálně byly...
2.7.2021
Začátkem roku nebylo vůbec jasné, v jakém formátu se budou smět konat automobilové soutěže. Úvod...
2.7.2021
Finále festivalu Porta, se v Lesním divadle v Řevnicích bude konat již po třinácté, tentokrát...
30.6.2021
Hlavní město finalizuje veškeré materiály, které vznikly za účelem prověření místa uložení ostatků Zdeny Mašínové...
Reklama