Kladeňáky bude vozit společnost ČSAD MHD Kladno. Je vítězem veřejné zakázky

Smlouva o veřejných službách v městské autobusové dopravě je účinná je od 1. září letošního roku a platit bude následujících deset let.

Hlavní preference následující spolupráce města a dopravní společnosti jsou tři,  komfort pro cestující, moderní technologie a ekologie.

„V zákonné lhůtě město obdrželo dvě nabídky, a to od společnosti ČSAD MHD Kladno a ČSAD Jindřichův Hradec, těsně před skončením lhůty podal další dopravce námitku k podmínkám zadávacího řízení, které rada města nevyhověla. Na základě hodnoticích kritérií, tedy především ekonomické výhodnosti, stanovila hodnotící komise nabídku ČSAD MHD Kladno, jako tu výhodnější. Doporučení komise potvrdila začátkem prosince rada města,“ přiblížil postup při výběrovém řízení primátor Volf a dodal: „Jsem rád, že jsme proces dokončili a věřím, že nastavené podmínky smlouvy pomohou zvýšit kvalitu a spolehlivost kladenských mandelinek.“

„Pro cestující je vedle technického komfortu důležitá i spolehlivost dopravce, nová smlouva proto už jasně stanovuje pokuty za nedodržení smluvních podmínek, nejvíce samozřejmě za porušení smluveného jízdního řádu,“ komentuje kladenský primátor Milan Volf.

Prymula: Já a znovu ministrem? Zapomeňte, je to pozice za trest

Cestující budou jezdit nízkopodlažními autobusy vybavenými moderními informačními i odbavovacími technologiemi a systémy sledování aktuální polohy, které komunikují s chytrými označníky na zastávkách. Dopravce se dále zavázal, že převážnou část vozového parku zajistí vozy s ekologickým pohonem na zemní plyn. V září vyjedou pro kladenské cestující na lince 610 i dva zcela bezemisní elektrobusy.

Všechny autobusy budou zajišťovat dopravu ve schváleném jednotném vizuálním stylu pro systém městské dopravy v Kladně, tedy tradiční bílé provedení s červenými pruhy, doplněné logem, což umožní cestujícím jasně rozeznat městský autobus od autobusů jiných dopravců. Součástí smlouvy je i provozování čtyř předprodejních a informačních kanceláří na území města.

„Chceme zvýšit úroveň nabízených služeb i pověst kladenské městské hromadné dopravy, čemuž by měl napomoci i vypracovaný sazebník pokut za nedodržení smluvních podmínek.  Mezi další povinnosti dopravce patří i aktualizace jízdních řádů nebo optimalizace trasování podle dopravních potřeb města,“ shrnul kladenský primátor.

I přesto, že je pro Kladno finančně velmi náročná částečná tarifní integrace, tedy když jsou v systému kladenské městské dopravy uznávány i vybrané jízdní doklady Pražské integrované dopravy, přičemž je vzniklý propad jízdného ve výši cca 12 milionů korun, město Kladno ho dorovná.

Cestující z linky PID mohou například využít své jízdenky i v autobusech městské hromadné dopravy či si v městském autobusu zakoupit jízdenku pro návazný spoj PID.

Venkovní galerie na Vltavské letos nabídne čtyři tematické výstavy

13.2.2021
V rámci Středočeského kraje eviduje policie v kybernetické kriminalitě přes tisíc sedm set případů.
10.2.2021
Společné řešení závazků spojených s životním prostředím je pro nejbližší budoucnost cílem Kladna a okolních...
9.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
9.2.2021
Středočeští kriminalisté z oddělení kybernetické kriminality řeší od začátku letošního roku už několik případů podvodů...
4.2.2021
Obec Šlapanice sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského...
3.2.2021
Peníze budou jako každý rok spravedlivě rozděleny podle aktuálního počtu svěřených dětí v dětských domovech...
3.2.2021
Loňský rok byl prakticky od počátku poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, což se odrazilo také ve...
25.1.2021
Město tento projekt zřídilo s jednoznačným záměrem, finančně podpořit péči o památkové dědictví města. Letos...
23.1.2021
Neobvyklý zásah absolvovala například začátkem května jednotka z kolínské stanice. Na hřbitově v nedaleké obci...
22.1.2021
Město také podpoří kulturní a sportovní organizace nabídkou grantů, stejně tak neziskové organizace, které na...
20.1.2021
Historické město Velvary, které postupem času vznikalo z původní středověké osady, leží v krajině, která...
Reklama