Kladno ruší diskriminační stavební uzávěru. Ztrpčovala život vlastníkům nemovitostí

Stavební uzávěry platí v Kladně už několik let. Mají zamezit výstavbě ubytoven po celém správním území města. Například se zakazuje umísťování a provádění staveb ubytovacích zařízení, jde o stavbu, změnu dokončené stavby nebo v jejím užívání či před jejím dokončením i dokončením. Jenomže se boj proti ubytovnám poněkud vymkl z ruky.

„Stavební uzávěra, která nedovoluje na Kladně výstavbu ubytoven spolu s opatřením obecné povahy o zamezení doplatku na bydlení je ve spojení s nástroji stavebního úřadu dostačující pojistkou. Další uzávěra, ve které si bývalé vedení města z nejasných důvodů vybralo jen několik nemovitostí a jejich majitelům zamezovalo s nimi v mezích zákona nakládat, byla skutečně diskriminační a byla jen otázka času, kdy na město podá některý z majitelů žalobu. Přijde mi, že se ze strany bývalé koalice jednalo o naprosto nelegální záplatu za zrušené opatření obecné povahy, které dříve platilo pro celé město,“ komentoval problematické územní opatření z 29. listopadu loňského roku primátor Milan Volf.

„Jako vlastníci budeme touto stavební uzávěrou nepřiměřeně dotčeni na našich vlastnických právech,“ psali tehdy v námitkách majitelé deseti dotčených pozemků a nemovitostí zasažení dnes již zrušeným opatřením a argumentovali dále: „Stavební uzávěra fakticky znemožní uskutečnit záměry, které se svými pozemky máme, například rekonstrukce rodinného domu. Stavební uzávěra a případná změna územního plánu zásadním způsobem sníží hodnotu pozemků a způsobí nám majetkovou újmu. Tento návrh vnímáme až jako šikanózní. Není nám jasné, proč byly do opatření vybrány pouze některé nemovitosti. Toto opatření a jeho rozsah nemůže mít oporu v zákoně a je krajně nespravedlivé.

Námitka byla zamítnuta s odůvodněním, že se magistrát obává zatížení okolí dopravou, kdyby v domě po rekonstrukci bydlelo více lidí a že by se navíc mohl dům stát ohniskem pro nežádoucí změny v celé lokalitě.

Rada města nyní obdržela od jednoho z vlastníků žádost o výjimku, kterou odůvodnil tím, že stav domu je v havarijním stavu a bývalé vedení mu odmítalo povolit jakékoliv stavební úpravy na rekonstrukci domu. Rada města se po projednání žádosti jednohlasně shodla, že je třeba toto opatření okamžitě zrušit.

Historie českého podnikání není jen Baťa, Odkolek ho dokonce předběhl

Kdyby nynější vedení města nerozhodlo o okamžitém zrušení tohoto opatření, mohlo se brzy stát, že havarijní stavy budov, které nemohou majitelé z důvodu diskriminační uzávěry opravovat, ohrozí bezpečí nejen svého okolí, ale i náhodných chodců.

„Z lidského hlediska je pro mě obdobné lichvaření a nařizování zcela nepochopitelné. Ze zákonného hlediska je navíc obdobné opatření jednoznačně protiústavní. Vybraným vlastníkům systematicky způsobovali značnou majetkovou újmu. U soudu by obdobné praktiky neměly šanci na úspěch,“ upozornil Volf a dodal: „Je to zcela absurdní. Takto se město nemůže ke svým občanům chovat. Jsme tu od toho, abychom Kladeňákům pomáhali, nikoliv tu obdobnými praktikami zcela nezákonně diktovali, kdo si může svůj dům rekonstruovat a kdo ne. Opatření proti novým ubytovnám zůstává v platnosti, stejně tak stavební úřad důsledně dbá na dodržování legislativy i u těch stávajících.“

Svíčky pro demokracii, klíče pro radost. Taková byla oslava 31. výročí sametové revoluce v Rakovníku

Včera, 09:53
Kladno používá ve školách a školkách i PCR testování na covid, pozitivní byl zatím jeden...
19.4.2021
Altán, který ve veřejném hlasování získal 3. místo, a byl schválen k financování, doplňuje řadu...
12.4.2021
Komerční článek
Vlivem pandemie děti tráví na internetu více času Podle výzkumu Českého statistického úřadu z roku...
12.4.2021
Aktuálně vydané územní rozhodnutí o stavbě multifunkční sportovní haly, dalo zelenou dalším přípravám vedoucím ke...
12.4.2021
Realizace se dočká například tři roky připravovaný projekt úpravy parkoviště nad 1. Základní školou, který...
6.4.2021
Ve Slaném na Kladensku dnes začala oprava klíčové křižovatky, kterou prochází průtah městem. Práce budou...
2.4.2021
Nová zdravotnická technika, za sto padesát tisíc korun z charitativního fondu zaměstnanců ESA a společnost...
1.4.2021
Koronavirus řádí i v ubytovnách pro sociálně slabé. Ubytování se společnými prostorami, toaletou a sprchami,...
5.3.2021
Nejdůležitějším rozhodnutím zastupitelstva je, že by se město už nemělo dále rozrůstat. Důvodem je naplněná...
4.3.2021
Díky podpoře vedení Středočeského kraje se tak mohou občané města Slaného nechat očkovat v místě...
3.3.2021
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé začal záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou...
Reklama